Shared Flashcard Set

Details

tractus digestivus
deel 1 pathas HSLeiden
181
Anatomy
Advanced
02/21/2021

Additional Anatomy Flashcards

 


 

Cards

Term
peritoneum
Definition
bekleding vd buikholte
Term
peritoneale holte
Definition
buikholte bekleed met peritoneum
Term
retroperitoneum
Definition
dorsale zijde buikholte, achter het peritoneum
Term
sub-infraperitoneaal
Definition
caudaal tov buikholte, onder het peritoneum
Term
welke organen liggen intraperitoneaal
Definition
lever, maag, milt, omentum, ileum, duodenum, appendix, colon transversum, colon sigmoïdeum, ovaria, tubae
Term
welke organen liggen retroperitoneaal
Definition
nieren, bijnieren, bovenste deel ureteren, aorta
Term
welke organen liggen partieel retro/ infra peritoneaal
Definition
duodenum, pancreas, colon ascendens en descendens, flexura hepatica en lienalis, uterus
Term
ascites
Definition
buikvocht
Term
PMP
Definition
pseudo Myxoma Peritonei (jelly belly)
Term
DLS
Definition
Diagnostische Laparoscopie
Term
coecum-ascendens slijmvliesplooi
Definition
frenulum valvae ileocoecalis
Term
benoem de 7 delen van de colon
(welk soort vetweefsel)
Definition
1.coecum 2.colon ascendens 3.flexura hepatica 4.colon transversum 5.flexura lienalis 6.colon descendens 7.sigmoïd
Term
benoem de colon operaties
Definition
1. ileocoecaalresectie 2.(extended)hemicolectomie rechts 3.colon transversum resectie 4. (extended) hemicolectomie Links 5.sigmoidresectie 6.(sub)totale colectomie 7.protocolectomie
Term
1.wanneer wordt er een ileocoecaalresectie uitgevoerd
2.welke darm onderdelen behoren bij deze operatie
3.welk soort vetweefsel
Definition
1.tumor in terminale ileum, appendix, coecum
2.ileum, appendix, coecum
3.
Term
1.wanneer wordt er een (extended)hemicolectomie rechts uitgevoerd
2.welke darm onderdelen behoren bij deze operatie
Definition
1.tumor in (flexura hepatica, prox.colon transversum), appendix, coecum, colon ascendens en soms flexura hepatica
2.ileum, appendix, coecum, colon ascendens,(flexura hepatica, prox.colon transversum)
3.flexura hepatica en colon transversum
Term
1.wanneer wordt er een colon transversum resectie uitgevoerd
2.welke darm onderdelen behoren bij deze operatie
Definition
1.tumor in centrale colon transversum
2.colon transversum
3.omentum majus, mesocolon transversum
Term
1.wanneer wordt er een (extended) hemicolectomie links uitgevoerd
2.welke darm onderdelen behoren bij deze operatie
Definition
1.tumor in distale colon transversum, flexura lienalis, colon descendens
2.(colon transversum, sigmoïd) flexura lienalis, colon descendens
Term
1.wanneer wordt er een sigmoidresectie uitgevoerd
2.welke darmonderdelen behoren bij deze operatie
Definition
1.tumor in sigmoïd
2.distale colon ascendens, sigmoïd
Term
1. wanneer wordt er een (sub)totale colectomie uitgevoerd
2.welke darm onderdelen behoren bij deze operatie
Definition
1.bij synchrone tumor links en rechts of bij erfelijke syndromen; FAP, Lynchsyndroom
2.ileum, appendix, coecum, colon ascendens, flexura hepatica, colon transversum, flexura lienalis, colon descendens, sigmoïd
Term
1.wanner wordt er een protocolecomie uitgevoerd
2.welke darm onderdelen behoren bij deze operatie
Definition
1.bij CU, crohn, FAP
2.totale colectomie, rectum
Term
FAP
Definition
Familiar Adenomateus Polyposis
Term
CU
Definition
Colitis Ulcerosa
Term
hoe wordt peritoneum ook wel genoemd
Definition
serosa, buikvlies, peritoneumvlies
Term
serosa is een verzamelnaam voor 4 vliezige bekledingen
Definition
1.peritoneum 2.pleura 3.pericardium 4. tunica vaginalis
Term
wat is het retroperitoneaal klievingsvlak
Definition
achterkant van colon ascendens en descendens preparaat
Term
wat wordt bedoeld met (partieel) intra peritoneaal
Definition
intraperitoneaal, liggend in de buikholte, omgeven door het peritoneum
partieel: deels met peritoneum bedekt
Term
omentum majus
Definition
vetschort bekleed met peritoneum
Term
1.omentum majus bestaat uit 2 delen
2.zit vast aan
Definition
1.gastro/supracolische deel (maag/boven)
omentum majus/infracolische deel (onder)
2.flexurae, transversum, soms!! distale colon ascendens
Term
het vet aan coecum, colon ascendens, descendens, flexurae heet
Definition
mesocolisch vet weefsel,
soms omentum majus aan colon ascendens
Term
waar bevindt zich mesocolon
Definition
mesoappendix, colon transversum, sigmoïd
Term
appendix epiploica
Definition
vet aanhangsel aan het colon, omgeven door peritoneum
Term
status na polypectomie, hoe herken je het litteken
Definition
best herkenbaar bij vers preparaat, stervormig structuur
Term
wat is het relavante klievingsvlak
Definition
dwz tegenover de tumor inkten, met name indien niet antimesenteriale ligging
Term
antimesenteriale zijde
Definition
die kant waar geen mesenterium zit, dus aam de binnenzijde
Term
welke niveaus kunnen worden beoordeeld bij colonresectie
Definition
op de muscularis propria
in het mesocolisch vet
op het mesocolon
Term
uit welk weefsel ontstaan de meeste tumoren
Definition
epitheel
Term
waar uit ontstaat bindweefsel, bloed en lymfevaten
Definition
mesoderm
Term
etiologie
Definition
oorzaak van de ziekte
Term
pathogenese
Definition
ziekte proces
Term
wat gebeurd er met de kern bij pyknose
Definition
kern krimpt en wordt donkerder
Term
apoptose
Definition
celdood
Term
necrose
Definition
afsterven van weefsel (grote groep cellen)
Term
noem 4 type weefsel
Definition
1.bindweefsel 2.spier 3.epitheel 4.zenuwweefsel
Term
functie van epitheel
Definition
barrière, absorptie en secretie
Term
waar komt epitheel voor
Definition
Bekleding van holle organen.
vaatwanden en huid
Term
functie van bindweefsel
Definition
bescherming, isolatie, rekbaar, verbinding, ondersteuning
Term
welke type steunweefsel (bindweefsel) zijn er
Definition
vet, botten, kraakbeen, bloed, bloedplasma, l elastisch-, losmazig-, reticulair bindweefsel
Term
functie spierweefsel
Definition
samentrekken, ontspannen
Term
welke 3 soorten spierweefsel
Definition
dwars-, hart-, gladspierweefsel
Term
functie zenuwweefsel
Definition
geleiden, ontvangen, dragen info,
Term
waar bevindt zich zenuwweefsel
Definition
centraal en perifeer zenuwstelsel, zintuigen
Term
embryologie
Definition
studie van vroege stadium van bevruchting en de zygotecellen
Term
volgorde embryogenese
Definition
bevruchting, klievingsdeling, implantatie, gastrulatie, morfogenese
Term
morula
Definition
moerbei
Term
volgorde differentiatiecellen
Definition
oocyte+spermacel, morula(totipotent), blastocyt(pluripotent), foetus(multipotent)
Term
3 lagen bij gastrulatie
Definition
ecto-, endo-, mesoderm
Term
1.wat ontstaat uit ectoderm,
2.waar te vinden
Definition
1.epidermis, zenuwstelsel, neuro-endocrienweefsel,
2.ogen,
Adnexen, Haar, Nagels, Tanden Hersenen, Ruggenmerg, Perifeer zenuwweefsel incl sensorische organen, endocriene cellen, Neurale lijst: Bijniermerg, Melanocyten
Term
1.wat ontstaat uit endoderm,
2.waar te vinden
Definition
1.epitheel en klieren,
2.Keelholte, (Bij)schildklier, Luchtwegen, Maagdarmkanaal, Blaas+urethra (vrouwen;vagina)
Term
1.wat ontstaat eruit mesoderm,
2.waar te vinden
Definition
1.bot, kraakbeen, spieren, bindweefsel, bloedcellen, beleding van lichaamsholten en organen
2.hart-, glad-, dwarsspierweefsel, Bloedvaten en
lymfvaten (endotheel), Lichaamsholten (mesotheel)!!!Nieren en ureter (urotheel), Gonaden (geslachtsorganen), Bijnieren (cortex)
Term
mesenchym
Definition
netwerk van embryonaal bindweefsel in het mesoderm, waaruit het latere bindweefsel, de bloed- en lymfevaten ontstaan.
Term
parenchym van weefsel
Definition
Cellen die de gespecialiseerde functie uitvoeren van het orgaan.
Term
stroma van weefsel
Definition
bindweefsel (ondersteunt het parenchym.)
Term
verschillende vormen van necrose
Definition
coagulatie-, verkazende- , liqufatieve/lytisch-, fibinoide-, vet-, gangreneuze necrose
Term
definitie ontsteking
Definition
Reactie van gevasculariseerd (weefsel met bloedvaten) weefsel op beschadiging
Term
doel van ontsteking
Definition
beschadigend agens(werkzamestof/oorzaak) (noxe=schadelijke factor) verwijderen of neutraliseren en aangerichte schade herstellen.
Term
macroscopische kenmerken ontsteking
Definition
rubor(rood), Calor(warm), dolor(pijn), tumor(zwelling), fucntiolaesie(funtie verlies)
Term
excudaat
Definition
uittreden vocht bij ontsteking, met eiwit en event. andere cellen
Term
transudaat
Definition
oedeem, hoge bloeddruk
Term
chronische ontstekingcellen
Definition
veel lymfocyten en macrofagen, plasma, eosinofielen
Term
acute ontstekingcellen
Definition
granulocyt: neutofiel, fibrine, oedeem, (monocyt, event ery’s)
Term
type acute ontsteking
Definition
sereuze, fibroneus, Purulent/etterig/suppratief
Term
pus
Definition
opgeloste massa van necrotisch wfs en neutrofielen
Term
abces
Definition
holte in wfs gevuld met pus
Term
empyeem
Definition
pusvorming in bestaande holte(vb; appendix, galblaas etc)
Term
fistel
Definition
abces dat zich naar lichaamsholte/buiten het lichaam leegt. Abnormale verbinding tussen 2 holtes/holte-buiten wereld kan voorkomen bij Crohn
Term
ulcus/zweer
Definition
ontsteking aan oppervlak huid/slijmvliezen, waarbij necrotisch materiaal wordt afegestoten en er een defect ontstaat. Vnl in mucosa mond, maag, darm, genitaalstelsel en huid
Term
4 stadia ulcus
Definition
1.Oppervlakkig huid/slijmvlies
2.Onderliggend huid/slijmvlies
3.Spier
4.Bot
Term
divertikel
Definition
zakvormige uitstulping
Term
chronische ontsteking
Definition
ontstaat als er sprake is van een opstapeling van ontstekingscellen die actief blijven als een infectie voorbij is of bestreden.
Term
genezing
Definition
terug in oorspronkelijke staat
Term
herstel
Definition
weefsel komt niet terug in oorspronkelijke staat maar litteken oid overhouden.
Term
histologie appendix binnen naar buiten
Definition
Mucosa, Submucosa, Muscularis propria, Subserosa, Serosa
Term
HP poliep
Definition
hyper plastisch poliep
Term
ssl poliep
Definition
sessiel serrated laesie
Term
AMN
Definition
appendiceaal mucineus neoplasie) = epitheliale tumor met veel slijmproducties, pushing groeiwijze
Term
LAMN
Definition
laag gradige dysplasie appendiceaal mucineus neoplasie
Term
HAMN
Definition
hoog gradig dysplsie appendiceaal mucineus neoplasie
Term
meeste risico galblaasstenen, factoren 5 ff-en
Definition
fair, female, fertile, fat, forty
Term
behandel mogelijkheden galblaas
Definition
ERCP, vergruizen, cholecystectomie
Term
functies huid
Definition
Bescherming tegen, Micro-organismen (aantal bacteriën op je huid 1,5 biljoen, 1,5 met 12x 0), Effecten van buitenaf, Temperatuur (zweet),Pijn en tast, UV-absorptie, Vit. D productie oiv UV, Productie talg,Subcutaan vet
Term
uit welke lagen bestaat het epidermis, welke cellen bevatten ze
Definition
Stratum basale, zit vast aan celmembraan, hier vindt delingen plaats, merkelcel en melanocyt (1 op de 5a8 cellen)
Stratum spinosum, keratinocyten, Langerhans cellen, melanocyt
Stratum granuloseum (korrel)
Stratum lucinum(alleen in handpalm en voetzool)
Stratum corneum
Term
functie melanocyt, int het stratum basale
Definition
geven melanine (bruin pigment) af aan keratinocyten, melanine beschermt DNA tegen UV-schade; (markers voor immuno S100(melanocyt en langerhans), HBM-45, Melan-A(melanocyten)
Term
functie merkelcel, stratum basale
Definition
fijne tast, contact met zenuw uitloop( immuno: IHC en CK20)
Term
functie cel van langerhans, stratum spinosum
Definition
immuunsysteem, nemen antigenen op, brengen die naar lymfklieren en presenteren ze daar aan T-cellen
Term
keranocyten, stratum spinosum
Definition
epitheelcellen
Term
huid herkenbaar, door verschillende kenmerken op bepaalde locaties
Definition
neus: veel talgklieren
rug: zweetklieren
lip: spiercellen
Term
welke Systemische effecten t.g.v. van een tumor kunnen er zijn
Definition
cachexie
paraneoplastisch syndroom
Term
Transcoelomisch metastasering
Definition
dmv lichaamsholte
Term
somatische mutatie
Definition
zijn mutaties die niet doorgegeven worden aan de kinderen
Term
bloedvoorziening voordarm en welke organen ontwikkelen zich hier uit
Definition
truncus coeliacus-
dist. oesophagus, maag duodenum, lever, galblaas, pancreas, milt, prox. duodenum
Term
bloedvoorziening middendarm, welke organen?
Definition
a. mesenterica superior-
dist. duodenum, jejunum, ilieum, appendix, coecum, 2/3de prox. colon transversum, colon acsendens
Term
welke bloedvoorziening einddarm en organen
Definition
a. mesenterica inferior-
1/3 dist. colon transversum, colon decsendens, colon sigmoideum, rectum, prox. anale kanaal
Term
excoriatie
Definition
traumatische laesie gekenmerkt door rode lineeaire tekening met onderbreking vd epidermis
Term
erytheem
Definition
roodheid, vluchtig, wegdruk baar (niet gevolg van ontsteking)
Term
erythema nodosum
Definition
erytheem dieper in vet, daardoor bruin
Term
erythrodermie
Definition
universele roodheid
Term
pupura
Definition
niet wegdrukbaar erytheem (bloedcellen buiten de bloedbaan)
Term
lichenificatie
Definition
vergroving van huid relief, verdikking van de huid(acanthose en hyperkeratose)
Term
macula
Definition
vlak, circumscript(=begrenst) gebied, vaak kleiner dan 5mm, andere kleur, dan omringend huid
Term
papel
Definition
verhevenheid(bolvormig/vlak) <5 á 10mm
Term
nodus
Definition
is een papel groter dan 10mm
Term
plaque
Definition
verheven vlakke laesie >5mm
Term
pustel
Definition
discrete, pus gevulde laesie(papel met pus)
Term
soorten schilvering, met voorbeeld
Definition
1.craquele: eczeem
2.kaarsvet: psoriasis (scherp begrenst)
3.sigaretten schilfering: pityriasis lichenoides chronica
Term
vesikel, met voorbeeld
Definition
vochtblaasje <5mm (herpers simplex)
Term
bulla, met voorbeeld
Definition
vochtblaas >5mm (parapemphigus/pemphigoid)
Term
hyperkeratose
Definition
hyperplasie van het stratum corneum (verdikte hoornlaag)
Term
parakeratose
Definition
kernhoudendheid in het stratum corneum
Term
acanthose, voorbeeld
Definition
epidermale hyperplasie, eczeem, psoriasis
Term
papillomatose
Definition
hyperplasie van de papillaire dermis
(neoplasie-verruceuze laesies)
Term
dyskeratose
Definition
abnormale verhoorning
Term
acntholyse+ vb
Definition
verlies van intracellulaire adhesies tussen keratinocyten+ pemphigus
Term
spongiose+ vb
Definition
intercellulair oedeem+ vb:eczeem
Term
exocytose
Definition
infiltratie van de epidermis door ontstekingcellen of circulerende rode bloedcellen
Term
vacuolisatie
Definition
vorming van vacuolen in of grenzend aan basale laag- basaal membraan
Term
LAR
Definition
Low anterior resectie
Term
TME
Definition
totaal mesorectale excisie
Term
welke 3 niveau's TME
Definition
1.op de muscularis propria
2.in het mesorectale vet
3.op de mesorectale fascie
Term
APR
Definition
abdominoperineale resectie
Term
3 niveau's APR
Definition
1.in de submucosa/perforatie
2.in het gebied van sfincters
3.buiten de sfincters(dwz vet)
Term
TEM
Definition
Transanale Endoscopische Microchirurgie
Term
CRM
Definition
circumferentieel resectievlak
Term
noem voorbeelden van granulomateuze longziekten
Definition
sarcoidose
tuberculose
hypersensiviteits reactie
andere infectieziekten (schimmels)
Term
1.wat is restrictief longlijden
2.noem voorbeeld
Definition
1.schade aan longweefsel(expansie wordt belemmerd, gedaalde longcapaciteit)
2.granulomateuze longziekten (zoals: sarcoïdose, tuberculose, hypersensitiviteit)
Term
1.wat is obstructief longlijden
2.voorbeelden
Definition
1.er obstructie is van de airflow
2.COPD, chronische bronchitis, emfyseem
Term
IPMN
Definition
intraductaal papillair muzineuze neoplasie
Term
PanIN
Definition
pancreatische intraepitheliale neoplasie
Term
MCN
Definition
Mucineuze cysteuze neoplasie
Term
wat is de grootste groep met pancreas tumoren
Definition
ductaal adenocarcinoom (85-90%), slechte prognose, in de kop vd pancreas, met peri neurale en lymfangio invasie
Term
wat zijn voorlopers van ductaal adenocarcinoom
Definition
PanIN. IPMN, MCN
Term
waardoor wordt een pancreatitis het meest veroorzaakt
Definition
mechanisch(galstenen) en toxisch (alcohol)
70-80%
Term
wanneer bloedglucose daalt
Definition
afscheiding glucagon,
levercellen; afbraak glycogeen tot glucose
bloedspiegel op peil
Term
bloedglucose stijgt
Definition
productie insuline
opname glucose in cellen
energie
Term
1.welke 2 hoofd-pathways hebben colon poliepen
2.vb
Definition
1. conventioneel, 2.FAP
2 serrated, 2.lynchsyndroom
Term
erfelijke vormen van kanker
Definition
1.autosomaal dominant(gen van 1 ouder)
2.autosomaal recessief(gen van beide ouders)
3.familiare tumoren
Term
kenmerk familiare kanker+ vb
Definition
vaak op jonge leeftijd,
bij 2 of meer familieleden
soms meerdere/ bilaterale tumoren
vb:
borstkanker
ovariumkanker
pancreaskanker
Term
predisponerende factoren van tumoren
Definition
1.chronische ontsteking
2.immunodeficientie
3.precursor(=voorloper) laesie (vb: AK, dys.naevus, mola, littekenwfs in long)
Term
predisponeren
Definition
geschikt maken (vergemakkelijken)
Term
precursor
Definition
voorloper
Term
allel
Definition
gen
Term
tumor initiatie
Definition
wijziging van bepaalde gen(proto-,antie-oncogeen) in cel
Term
tumor suppressor genen
Definition
zijn genen die de cel groeiremmen
Term
inhibitie
Definition
remming
Term
incidentie
Definition
hoe vaak het voorkomt
Term
nomenclatuur tumoren
Definition
celtype+ oom en sarcoom
Term
morbiditeit
Definition
hoeveel last/klachten/belemmering
Term
mortaliteit
Definition
hoeveel mensen overleden
Term
pathologische fractuur
Definition
zo verzwakt, dat het vanzelf breekt
Term
ectopisch
Definition
niet op de normale plek
Term
regenereren
Definition
weer in andere staat komen, beschadigd--> herstel
Term
ademateus
Definition
vanuit het epitheel
Term
carcinoma in situ
Definition
kanker binnen het celmembraan
Term
wanneer kan een cel een tumor zijn
Definition
een tumor cel, heeft 3-7 essentiele verstoorde genen
Term
neo
Definition
nieuw
Term
plasie
Definition
vorming/ontwikkeling
Term
het bindweefsel in tumor heet
Definition
stroma
Term
het parenchym bij de tumor
Definition
tumorcellen
Term
kenmerken desmoplatische tumor
Definition
relatief veel stroma, vaste consistentie
Term
nomenclatuur mesenchymaal weefsel
Definition
benigne: oom
maligne: sarcoom
vb bindwfs; fibroom-> fibrosarcoom
vet; lipoom->liposarcoom
kraakbeen; chondroom->chondrosarcoom
bot;osteoom-> osteosarcoom
Term
nomenclatuur totipotente cellen in geslachtsklieren en embryonaalweefsel
Definition
benigne; matuur teratoom, dermoidcyste
maligne; immatuur teratoom, teratocarcinoom
Term
pleomorf
Definition
veel vormig
Term
anaplastisch
Definition
onherkenbare cellen, niet te achterhalen waar het vandaan komt
Term
congenitale afwijkingen vd long
Definition
1.agnesie(afwezig) of hypoplasie
2.atresie(afsluiting van een structuur) of stenose(vernauwing) trachea of bronchus
3.oesophago-bronchiale fistels
4.sequestratie
Term
collaberen
Definition
ineenschrompelen
Term
pneumothorax
Definition
klaplong
Term
oorzaak pneumothorax
Definition
primair: idiopathisch
secundair:
1.trauma, emfyseem
2.ontsteking
3.maligniteit
4.systemische ziekte
Term
kenmerkend adenocarcinoom long
Definition
(filter sigaret)perifeer, minder gunstig dan PCC, ook non roken geassocieerd
Term
PCC long
Definition
centr in de long
grote luchtwegen
betere prognose, eerder symptomatisch
Term
NSCLC(niet kleincellig)
Definition
himunohistochemisch en morfologisch geen onderscheid
Term
NET word ook ... genoemd
Definition
carcinoid:
1.typisch ,graad 1
2.atypisch, graad 2
dit is afhankelijk van het aantal celdelingen per 2mm2
Term
carcinoid is niet erfelijk, uitzondering nl;
Definition
MEN-1 syndroom
Supporting users have an ad free experience!