Shared Flashcard Set

Details

Mikrobilääkkeet/Medical Drugs
Major classes of medical drugs, key consepts
56
Veterinary Medicine
Undergraduate 2
10/12/2016

Additional Veterinary Medicine Flashcards

 


 

Cards

Term

Betalaktaamit

B-lactam antibiotics

Definition
  1. Penisilliinit
  2. Kefalosporiinit
  3. Betalaktamaasi-inhibiittorit
  4. Monobaktaamit
  5. Karbapenteemit
Term
Stafylokokkipenisilliinit
Definition
Oksasilliini
Kloksasilliini
Metisilliini
Term
Aminopenisilliinit
Definition
Ampisilliini
Amoksisilliini
Term
Kefalosporiinit
Definition
1. polvi: kefaleksiini
2. polvi: kefuroksiini
3. polvi: keftiofur
4. polvi: kefkinomi
Term
Betalaktamaasi inhibiittori
Definition
Klavulaanihappo
Sulbaktaami
Term
Betalaktaamit: vaikutusmekanismi
Definition
Estävät soluseinän synteesiä.
Sitoutuvat PBP-proteiineihin.
Term
Betalaktaamit: resistenssi
Definition
Betalaktamaasit
mutaatiot PBP geeneissä
Term
kefalosporiinit
Definition
Kefeemit
Term
MRSA/MRSP
Definition
Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus
Term
Fluorokenolit: vaikutusmekanismi
Definition
Estävät DNA gyraasin ja topoisomeraasi IV toiminnan: estävät DNA:n kahdentumista.
Term
Vanha ja uusi fluorokinoli.
Definition
enrofloksasiini ja pradofloksasiini
Term
Fluorokinolit: resistenssi
Definition
gyraasin ja topoisomeraasi IV:n mutaatiot
pumput
permiabiliteettimuutokset
Term
Tetrasykliinit
Definition
tetrasykliini
klortetrasykliini
oksitetrasykliini
Term
Semisynteettiset tetrasykliinit
Definition
doksisykliini
minosykliini
Term
Tetrasykliinit: vaikutusmekanismit
Definition
Proteiinisynteesin esto: sitoutuvat ribosomin 30S alayksikköön.
Term
Tetrasykliinit: resistenssi
Definition
pumput
vaikutuskohdan muutokset
Term
Aminoglykosidit
Definition
Neomysiini
Streptomysiini
Kanamysiini
Gentamisiini
Tobramysiini
Term
Aminoglykosideja tuottavat
Definition
Streptomyces sp. ja Micromonospora purpurea.
Term
Aminoglykosidit: kirjo
Definition
Vain aerobibakteerit, erit. gram-
Term
Aminoglykosidit: vaikutusmekanismi
Definition
Sitoutuvat ribosomin 30S alayksikköön, estävät proteiinisynteesiä.
Term
Aminoglykosidit: resistenssi
Definition
entsymaattinen hajotus: forsfotransferaasit, asetyylitransferaasit
mutaatiot
Term
Makrolidit
Definition
erytromysiini
tulatromysiini
tylosiini
Term
Linkosamidit
Definition
klindamysiini
linkomysiini
Term
Pleuromutiliinit
Definition
tiamuliini
valnemuliini
Term
Makrolidit: rakenne
Definition
Laktonirengas, jossa kiinni yksi tai useampi sokeri
Term
14-atomin laktonirengas
Definition
eritromysiini
klaritromysiini
telitromysiini
Term
15-atomin laktonirengas
Definition
asitromysiini
tulatromysiini
Term
16-renkainen laktonirengas
Definition
tylosiini
Term
Makrolidit/linkosamidit: vaikutusmekanismi
Definition
Estävät proteiinisynteesi sitoutumalla 50S alayksikköön. Estävät peptidyylitransferaasin toiminnan.
Term
Makrolidit/linkosamidit: resistenssi
Definition
pumppaus
entsymaattinen inaktivaatio
ribosomiproteiinien mutaatio
Term
Makrolidit/linkosamidit: kirjo
Definition
gram+
anaerobit gram-
klamydiat
mykoplasmat
toksoplasmat
Term
Sulfonamidit
Definition
sulfadiatsiini
sulfametoksatsoli
sulfadoksiini
Term
Diaminopyrimidiini, jolla synnerginen vaikutus sulfonamidien kanssa. Käytetään yleensä yhdessä.
Definition
trimetopriimi
Term
Sulfonamidit: vaikutusmekanismi
Definition
Estävät puriinien synteesiä häiritsemällä foolihapon synteesiä.
Term
Sulfonamidit: vaikutusmekanismi: yksityiskohdat
Definition
dihydropteroaattisyntetaasin inhibitio: kilpailevat PABA:n kanssa sitoutumiskohdasta
Term
Sulfonamidit: resistenssi
Definition
kohde-entsyymin mutaatio
PABA:n ylituotto
permiabiliteetin heikentyminen
Term
Diaminopyrimidiini
Definition
trimetopriimi
Term
Diaminopyrimidiinit: vaikutusmekanismi
Definition
Estävät puriinien tuottoa häiritsemällä foolihapon synteesiä
Term
Diaminopyrimidiinit: resistenssi
Definition
kohde-entsyymin mutaatio
Term
Sulfa-trimetropriimi: kirjo
Definition
aerobit, klamydiat, protozoat
Term
Fenikolit
Definition
kloramfenikoli
thiamfenikoli
florfenikoli
Term
Fenikolit: vaikutuskirjo
Definition
aerobit
anaerobit
klamydiat
erlichiat
rikketsiat
Term
Fenikolit: antagonismi
Definition
betalaktaamit
makrolidit
fluorokinolonit
Term
Kloramfenikoli: vaikutusmekanismi
Definition
Proteiinisynteesin esto: sitoutuu 50S alayksikköön.
Term
Kloramfenikoli: resistenssi
Definition
erityisesti entsymaattinen inaktivaatio: asetyylitransferaasit
pumput
ribosomaaliset mutaatiot
permiabiliteettimuutokset
Term
Peptidiantibiootit
Definition
polymyksiinit
glykopeptidit
Term
Polymyksiinit
Definition
kolistiini
polymuksiini B
Term
Glykopeptidit
Definition
vankomysiini
teikoplaniini
avoparsiini
Term
Glykopeptidit: vaikutusmekanismi
Definition
Estävät soluseinäsynteesin.
Term
Polymyksiinit: vaikutusmekanismi
Definition
Detergenttejä, vaurioittavat solukalvon
Term
Polymyksiinit: resistenssi
Definition
harvinaista
Term
Polymyksiinit: kirjo
Definition
aerobiset gram-
Term
Rifamysiinit
Definition
rifampisiini
Term
Nitroimidatsolit
Definition
metronidatsoli
Term
Metronidatsoli: kirjo
Definition
anaerobit, protozoat
Term
Rifampisiini: kirjo
Definition
erityisesti gram+
myös gram-
klamydiat
Supporting users have an ad free experience!