Shared Flashcard Set

Details

geschiedenis van de psychologie
freud's psychologie van het oordeel: 1 - 6
10
History
Intermediate
05/17/2016

Additional History Flashcards

 


 

Cards

Term
1.A.
Bespreek het onderscheid tussen de neuro-anatomische en de anatomo-klinische methoden
--------
kenmerken van neuro anatomische methode
Definition
- dit was de methode die freud hanteerde
- hierbij is de fysiologie belangrijker dan de pathologie
- er word uitgegaan van klinisch waarneembare symptomen van het ziektebeeld om daaruit hypothese op te stellen
Term
1.B.
Bespreek het onderscheid tussen de neuro-anatomische en de anatomo-klinische methoden
--------
kenmerken van anatomo klinische methode
Definition
- dit is de methode die charcot hanteerde
- hier vertrekt men vanuit het klinische beeld, men moet dus eerst het medische probleem stellen door observatie & dan proberen te voorzien in de fysiologische verklaring.
- de pathologie is het belangrijkste, niet de fysiologie
Term
2.A.
Argumenteer de uitspraak dat Charcot ‘un visuel’ geweest zou zijn
Definition
- zijn doel is het visualiseren van nerveuze aandoeningen & ze objectiveren
- met de benaming 'un visuel' wordt verwezen naar hoe charcot zichzelf zag: als een visuel op verschillende vlakken
x op vlak van zijn wetenschappelijke attitude
x op vlak van beleid
Term
2.B.
'un visuel' op vlak van wetenschappelijke attitude
Definition
- hij was zeer empirisch, legde nadruk op het zichtbare, staafbare, wat je concreet kon bewijzen (zien is geloven)
- maakte vergelijkingen tussen hysterische manifestaties & gekende organische aandoeningen
Term
2.C.
'un visuel' op vlak van zijn beleid
= met name de wijze waarop hij de salpêtière (asiel van menselijke miserie) heeft omgebouwd tot een leven
Definition
-hij investeerde in nieuwe technologien om aan te tonen dat hysterie een aandoening op zich was
- zorgde voor structurele veranderingen in SP
- hij had een ophtalmologisch kabinet (oogziekten)
Term
3.A.
Geef Charcots VISIE weer op de hysterische aanval en bespreek deze visie kritisch
Definition
- charcot stelt dat hysterische aanvallen uit 4 opeenvolgende fasen bestaan
F1: epiletoide (neurologie)
F2: grote bewegingen of clownism
F3: de passionele houdingen
F4: de terminale waan (psychologie)
- aanval was niet noodzakelijk een opeenvolging van de fases --> onvolledige aanval
- er is dus veel variëteit
- volgens hem was hysterie geen industriele revolutie ziekte, maar verliep alles volgens universele wetmatigheden
Term
3.B.
Geef Charcots visie weer op de hysterische aanval en BESPREEK deze visie KRITISCH
Definition
- als niet alle episodes noodzakelijk zijn hoe kan het dan een universele wetmatigheid zijn?
- hysterische aanval als affectief beschouwen (persoonlijk drama dat zich exterioriseert) dan behoorde de fase 1 hier niet toe
- als we hysterische aanval als iets niet affectiefs gaan beschouwen, dan maakt fase 4 (terminale waan) hier geen deel van uit
- waar haalt hij evidentie voor zijn theorie, hij gebruikt enkel patienten uit SP die aanval makkelijk konden faken/kopieren door suggestie
Term
4.
Welke plaats had seksualiteit binnen Charcots verklaring van de hysterie?
Definition
- C. bande het verband tss de manifestaties van hysterie & seksualiteit uit zijn theorie
- vroeger legde C. het verband tss hysterie & de ovaria (baarmoeder)
- hij bande het niet volledig want hij spreekt nog altijd van hysterogene zones die bij beroering een hysterische aanval veroorzaken
- zijn geringen aandacht voor seksualiteit is wss meer te wijten aan theoritische onmacht
Term
5.
Hoe verklaarde Charcot de hysterie?
Definition
- hysterie niet enkel vrouwenziekte
- verklaarde het door trauma
- symptomatologie identiek aan diegene die hij via hypnose opriep bij hysterische patienten
- spreek van dynamische & functionele lesie die ontstaat door trauma in verleden vd persoon & ook door suggestie kan de persoon in on(der)bewuste toestand terechtkomen nl. de hysterie
- door beneveling vh bewustzijn & dissociatie vh ik kan men in psychisch geassocieerde organan ideeen opwekken die zich zonder controle uiten
Term
6.
Bespreek de ‘psychische behandeling’ (van hysterische verlamming) bij Charcot
Definition
- psychische is er op gericht het idee van beweging die de ledematen moeten uitvoeren te versterken via wilskracht & oefeningen
- dit kan evt ook via hypnose
- medische behandeling bestond uit het isoleren vd patient uit milieu waar hysterie zich manifesteert & hypnotische suggestie oef te doen
Supporting users have an ad free experience!