Shared Flashcard Set

Details

geschiedenis van de psychologie
les 4
20
History
Intermediate
05/15/2016

Additional History Flashcards

 


 

Cards

Term
Welke 3 uitspraken van Jaques Lacan zitten er in de schoendoos van memorabilia?
Definition
1. geschiedenis is niet het verleden, geschiedenis is zover het gehistoriceerd wordt in het heden, voor zover je het nu vertelt
2. er bestaan geen feiten buiten een discours
3. de waarheid heeft een structuur van fictie
Term
wat is een discours?
Definition
dat is een verhaal
Term
leg uit: er bestaan geen feiten buiten een discours
- Lacan
Definition
De echte waarheid, zullen we nooit te weten komen. Dingen die gebeurd zijn, kunnen we niet terughalen. Ook niet met een camera of foto want dan nog moet je hetgeen je vastlegt interpreteren
Term
leg uit: de waarheid heeft een structuur van fictie
- Lacan
Definition
Wat we de waarheid noemen, heeft de structuur van een verhaal. Het is eigenlijk een variant op de eerste uitspraak. Tot de waarheid hebben we geen toegang, behalve via een discours/verhaal. En een verhaal heeft de structuur van fictie.
Term
van welk soort geschiedenis is een psychoanalyticus aanhanger?
Definition
van een dynamische geschiedenis
Term
wat bedoelt met met het 'analyseren' dat een psychoanalyticus doet?
Definition
dit betekent niet 'interpreteren' want hij probeert alles te vergeten dat hij al weet. want sommige gebeurtenissen komen meerdere malen voor maar de verhalen verschillen steeds op belangrijke punten.
gebeurde feiten veranderen niet, maar wel de beleving
Term
Akiro Kurosawa's Rashomon
Definition
- Kyoto, Japan
- hoofdpoort in puin als symboom voor toestand daar
- cynische persoon gelinkt aan de uitspraak dat waarheid structuur heeft van leugen
Term
van wie waren de getuigenissen?
Definition
- priester
- houthakker
- politieman
- bandiet zelf
- vrouw die werd verkracht
- vermoorde samoerai via een medium
Term
wat zei de houthakker in zijn getuigenis?
Definition
dat hij geen moordwapen had gezien
Term
wat zei de priester in zijn getuigenis?
Definition
"ik was 3 dagen geleden onderweg en op mijn pad heb ik de vermoorde samoerai ontmoet. op het wit paard zat zijn vrouw. hij had een boog & een aantal pijlen. we zijn elkaar gekruist maar hebben niets tegen elkaar gezegd
Term
wat zei de politie in zijn getuigenis?
Definition
Tajomaru is de bandiet. Ik heb hem gevangen want hij was in het bezit vh witte paard, de boog en de pijlen.’ Het samoerai zwaard was er blijkbaar niet meer. Tajomaru kijkt ondertussen wat verveelt.
Term
wat zei de vrouw in zijn getuigenis?
Definition
stelt dat ze niet verleid werd door de bandiet maar overmeesterd & verkracht. daarna liep de bandiet weg en keek haar man haar minachtend aan, ze smeekte om gedood te worden door hem maar hij bleef gewoon kijken. ze viel bewusteloos en zag erna de dolk in de borst van haar man steken
- suggereert dat zij zelf haar man heeft vermoord
Term
wat zei de samoerai in zijn getuigenis?
Definition
bandiet randt zijn vrouw aan.
er was een dispuut tussen de vrouw & mijn man.
vrouw liep weg en bandiet bevrijdde hem uit de boeien en liet hem alleen achter.
hij pleegde zelfmoord met dolk van zijn vrouw.
hij hoorde nog iemand naderen die de dolk uit zijn borst trok
Term
wat zei de bandiet in zijn getuigenis?
Definition
- spot de vrouw en wil ze afpakken nadat hij haar blik zag
- beslist man te sparen
- moet man weglokken en zegt dat hij tombe heeft gevonden
- ze vechten en hij wint en bindt man vast
- vertelt vrouw dat man gebeten werd door slang, valt vrouw aan en verkacht ze voor haar man
- vrouw wil dat man en bandiet voor haar vechten
- bandiet wint, vrouw vlucht weg ondertussen
Term
wat is de vraag waar rond de hele film draait?
Definition
wie spreekt de waarheid????
Term
2de getuigenis van houthakker
(verandert plots van gedachte)
Definition
hij springt op en zegt dat het allemaal leugens zijn en dat er geen dolk in de borst zat maar dat het zwaard het moordwapen was
- vertelde eerst dat hij geen moordwapen had gezien
- freudiaanse lapsus
- hij veraadt zich
- linken dit aan de uitspraak: ik, de waarheid, ik spreek
- wat je probeert te verdringen, spreekt toch vroeg of laat
Term
wat is een freudiaanse lapsus ?
Definition
een verspreking met als gevolg het herzien van oorspronkelijk verhaal
Term
rashomon effect
Definition
wanneer verschillende mensen getuige zijn van een gebeurtenis, is hun interpretatie/blikpunt subjectief
Term
verklaar de uitspraak "de blik als motief"
Definition
hiermee bedoelt men dat je altijd geëngageerd bent in hetgeen dat je aanschouwt of waar je aanwezig bent, ook wanneer je passief toeschouwer bent
Term
visie van Kurosawa
Definition
hij voelt zich schuldig, mede verantwoordelijk & beschaamd dat hij geen weerstand heeft geboden tegen het japanse militarisme tijdens de oorlog ook al heeft hij enkel passief toegekeken.
Supporting users have an ad free experience!