Shared Flashcard Set

Details

geschiedenis van de psychologie
les 2
27
History
Intermediate
05/09/2016

Additional History Flashcards

 


 

Cards

Term
wat is een casus?
Definition
een uitvoerige beschrijving van een ziekte & de eventuele behandelingsgeschiedenis van 1 enkel individu, waarbij men het verhaal niet kan generaliseren naar een ander individu
= kwalitatief onderzoek
= gevalstudie
Term
waarom hebben psychologen nood aan een case studie?
Definition
omdat een gespreks uur meer info verschaft over de persoon waardoor de clinicus hen kan helpen. de info is niet terug te vinden in 'boekenswijsheid'
Term
kan men een kwalitatief onderzoek generaliseren?
Definition
nee, ook al zijn er overeenkomsten, er zijn nog altijd grote verschillen tss 2 verhalen/ individuen
Term
metafoor van case studie
Definition
elk bedrijf heeft eigen geschiedenis, er heerst een bedrijfscultuur. je kan pas een bedrijf leren kennen als je zijn geschiedenis kent.
je kan het verhaal niet generaliseren naar een ander bedrijf.
er zijn wel overeenkomsten, maar geen enkel bedrijf doorstond dezelfde ontwikkeling
Term
wat is mentaliteitsgeschiedenis ?
Definition
een franse stroming binnen het historisch onderzoek
Term
waar is mentaliteitsgeschiedenis op gefocust?
Definition
op mentaliteit (gedachten, gevoelens) in het verleden
Term
hoe denken mentaliteitshistorici over het menselijke denken & voelen?
Definition
ze gaan uit van het idee dat het menselijke denken & voelen kan verschillen per groep & per periode
Term
hoe komen mentaliteitshistorici tot hun informatie?
Definition
ze focussen zich op 'de gewone man'
die was ongeletterd dus gaf hij zijn info door door te spreken
Term
naar wie schreef freud zijn brieven?
Definition
naar zijn soulmate: Willhelm Fliess
Term
wat gebeurde er met die brieven?
Definition
ze werden gebundeld in een boek en gepubliceerd in 1980, ze waren al langer gekend maar nog niet vrijgegeven toen
Term
wat is er belangrijk aan die brieven?
Definition
het zijn primaire bronnen en moeten bestudeerd worden om freud zijn theorie volledig te begrijpen
Term
hoe zijn deze brieven ontdekt geworden?
Definition
ze werden in 1930 teruggevonden door Marie Bonaparte, een leerlinge van freud, maar ze gaf zijn brieven niet terug omdat ze wist dat hij ze ging vernietigen
Term
waarom de case studie van freud?
Definition
omdat de impact van de freudiaanse psychologie enorm is, de westerse cultuur zou niet zijn zoals ze nu is zonder freud
Term
is freud een makkelijk bestudeerbaar persoon?
Definition
ja, zijn werk is toegankelijk voor iedereen omdat het geschreven is in vele talen en wanneer men iets wil begrijpen moet men het onderwerp kunnen bestuderen
Term
waarom nemen we geen case studie van pavlov om te bestuderen?
Definition
zijn vakgebied was de fysiologie van de spijsvertering, zijn impact manifesteerde zich ook op een totaal andere wijze dan die van freud.
zijn werken zijn in het russische en dus ook veel moeilijker te bestuderen, we hebben niet de volledige casuistiek om pavlov te begrijpen
Term
is pavlovs werk morsdood?
Definition
neen, het is enkel morsdood als het gereduceerd word door 'les idéés reçues'
Term
hoe mogen we de geschiedenis zeker niet opvatten?
Definition
zoals de opvatting van de rugby jongen, want geschiedenis is GEEN opeenvolging van gebeurtenissen
Term
hoe moeten we de geschiedenis wel opvatten?
Definition
geschiedenis wordt altijd verteld vanuit een actueel blikpunt. wat we nu belangrijk vinden heeft invloed op onze visie van wat zich eerder heeft voorgedaan.
het accent ligt op de moderne wetenschappelijke psychologie dat onstaan is op het einde van de 19e eeuw bij het labo van wilhelm wundt
Term
Ebbinghaus (visie over geschiedenis)
Definition
psychologie has a long past but a short history
- verleden: wat er gebeurd is
- geschiedenis: het verhaal over wat er gebeurd is
dus hetgene dat je nu vertelt verschilt van wat er zich effectief heeft voorgedaan
Term
Boring (visie over geschiedenis)
Definition
je moet iets afweten van de individuen die een bijdrage hebben gedaan, maar evengoed iets van de tijdsgeest (zeitgeist)
Term
wat zijn de 2 blikpunten (modellen) van Boring?
Definition
- great man model
- zeitgeist model
Term
great man model
Definition
- man have mattered much
- historische vooruitgang enkel mogelijk door acties van grote mensen die gebeurtenissen samenvoegen tot iets vernieuwend
- psychologie enkel te begrijpen door de methodologie van de casus
Term
zeitgeist model
Definition
- men heeft de juiste persoon op het juiste moment nodig zodat vernieuwing zou kunnen plaatsvinden
- je kunt de geschiedenis van de psych niet vatten als je niet een beetje informeert over het tijdsperk waarin de psychologie ontstaan is
Term
wat zijn wetenschappelijke paradigma's volgens Kuhn
Definition
algemeen aanvaarde wet. prestaties die een tijd lang modelproblemen & modeloplossingen verschaffen aan een gemeenschap van onderzoekers
Term
wat zijn de 2 essentiele kenmerken van wetenschappelijke paradigma's
Definition
- prestatie was uniek & vernieuwend genoeg om andere onderzoekers aan te trekken
- het mocht nog geen volledig antwoord zijn, het mocht dus nog niet voltooid zijn
Term
wat zei Kuhn over revoluties?
Definition
iedere wetenschappelijke revolutie verandert het historisch perspectief van de gemeenschap die de revolutie ondergaat
Term
uitspraak van ebbinghaus over wat hij onderzoekt & wat hij doet
Definition
over het oudste onderwerp zal ik jullie de nieuwste kennis geven
-------------
de subjecto vetustissimo novissimam promosevus snietnam
- opnieuw uitgevonden maar dan op wetenschappelijke wijze
Supporting users have an ad free experience!