Shared Flashcard Set

Details

Forelesning 5
Biology, the brain and nervous system
20
Anatomy
Undergraduate 1
09/26/2016

Additional Anatomy Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvilken oppgave har det autonome nervesystemet
Definition
Kontrollerer indre organer, øker og demper kroppens aktiveringsnivå
Term
Hva deler vi det autonome nervesystemet opp i?
Definition
Det sympatiske og parasympatiske system
Term
Hva gjør det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet
Definition
Øker aktivering i organer, demper aktivering
Term
Hvilke deler av hjernen er det autonome nervesystemet spesielt avhengig av
Definition
Hypothalamus og retikulærsubstansen
Term
Hvor synapser det autonome nervesystemet
Definition
Utenfor det sentrale nervesystemet via den sympatiske grensestreng
Term
Hvor går den sensoriske afferente ruten
Definition
Via reseptorer i innvoller og hud til sentralnervesystemet via preganglionære celler, til retikulærsubstansen eller hypothalamus, som responderer med å sende signal ned eller videre opp til cerebrale cortex
Term
Hvor går den motoriske efferente ruten
Definition
Ut lateralhornet til de preganglionære cellelegemene som synapser med postganglionære celler og fører signalet videre ut i kroppen
Term
Hvilken transmittersubstans finner vi i de parasympatiske synapsene
Definition
Acetylcholin
Term
Nevn 4 hjernenerver som er parasympatiske
Definition
Oculus motoris, facilas, vagus, glossopharyngus
Term
Hva er et ganglion
Definition
En samling med nerveceller
Term
Hvor ligger den sympatiske grensestrengen
Definition
Den strekker seg fra T1 til L2
Term
Nevn de 4 strukturene i det limbiske systemet
Definition
Gurys cinguli, hippocampus, amygdala, septumkjernen
Term
Nevn en viktig funksjon i amygdala
Definition
Emosjoner
Term
Nevn en viktig funksjon i hippocampus
Definition
Hukommelse
Term
Hva heter de 4 store inndelingene av cerebrale cortex
Definition
Frontallapp, parietallapp, occipitallapp, temporallapp
Term
Hva er de 6 laminea
Definition
Lagene i cortex, lamina molecularis, l. granularis exterior, l. pyramidal is exterior, l. granularis interiorior, l. pyramidalis interior, l. multiformis
Term
Funksjon til laminea
Definition
l.granularis exterior - afferente nervefiber ender her
l.pyramidalis exterior - efferente, assosiasjons og kommisurfibre starter her
l.granularis interior - afferente, primærsensoriske fibre ender her
l.pyramidalis - efferent til hjernestammen
l.multiformis - efferent til thalamus
Term
Hvilke typer nervefibre finner vi i hjernen
Definition
Projeksjonsfibre, assosiasjonsfibre (75%), kommisurfibre i corpus callosum og internevroner
Term
Hva skjer i allocortex
Definition
Emosjon, motivasjon, hukommelse
Term
Hva skjer i neocortex
Definition
Bevissthet
Supporting users have an ad free experience!