Shared Flashcard Set

Details

Farmakologi - Svampemidler, anti-protozomidler
Gennemgået på KU i speciel farmakologi
10
Veterinary Medicine
Not Applicable
06/23/2014

Additional Veterinary Medicine Flashcards

 


 

Cards

Term
Azoler generelt
Definition
Imidazoler -> Ketoconazol, Clotrimazol,Endcomazol, Micronazol
- Flere endokrine bivirk. -> cortisol, Cholestrol og testosteron falder-> mindsker mammal sterol syntese

- triazoler -> Intraconazol, fluconazol, voriconazol, posaronazol
- Mindre effekt på mammal sterol syntese
- længere elim.
- laver affinitet for P450 i mammal.
Term
Ketoconazol
Definition
Imidazol, azol.
- Bredspektret - fungiostatisk
- hæmmer ergosterol syntesen -> mere membran permeabilitet -> efflux af elektroytter
- hæmmer cyt. P450 afhængige enzymer.
- Indik: candida, ringorm
- god Po (IKKE HEST), høj proteinbinding, PO med foder.
- Hud, subcutis, findes i mælken
- Tox: teratogen, GI, hepatitis, hæmmer cortisolsteroidsyntesen og testosteron
-systemisk eller lokalt/topikalt
- Ved systemisk - PO, IV
Term
Enilconazol
Definition
triazol, azol
- Hæmmer ergosterol syntesen -> giver øget permeabilitet -> efflux af elektrolytter
- fungiostatisk og fungiocid i gas-fase + antimyotoksisk og lidt antibakteriel
- inhib. cyt. P450 afhængige enzymer
-Gives lokalt mod (shampoo, slave mm)
- imod ringorm -> speciel hest, men også kvæg, hund og fugle
- Bredspektret
- Dårlig PO
Term
Griseofluvin
Definition
- systemisk, antifungialt middel, produceres af penicillinum.
- Smalspektret -> kun mod svampe i huden.
- Forhindre dannelse af mitotisk spindel = fungiostatisk. Mitose stopper i metafasen.
- PO el. IV -> transport m. blodet ud til huden.
- Når behandlede celler vokser op til hudoverfladen vokser det med -> langvarig behandling
- Høj Vd, når der gives m. fedtholdig mad.
- Kan være toksisk i kat -> teratogent
- inducerer P450
- Mod RINGORM
Term
Amfotericin
Definition
Polyen-makrolid som stammer fra Streptomyces nodosum.
- Tunge opløslig i vand + lidt lipofilt
- bindes til ergosterol -> permeabilitetsændring -> osmotisk ændring -> kan ikke holde på vandet.
- Ringe Po, derfor IV.
- høj proteinbinding -> dårlig distribution -> derfor opløser man det ofte i glucose -> inji. langsomt -> distrib. lever, milt, nyrer og lunge
- Proteinbinding -> metab. falder -> T½ 24-48t
- tox for nyre og lidt lever -> lille dosis med glucose.
- indik: fungæmi, pneumoni ->candida, histoplasma, blastomyces, cryptococcus, aspergillus.
Term
Øremider
Definition
Behandles med kombi. midler bestående af antibio., fungicid og steroid.
- Vaske øret godt inden brug.
- bedst gram positive.
- Polymyxin mod Coli, så ikke bruge den til andre, så nytter den ikke.
- Valget af middel afhænger af diagnosen.
- Mulig kombi. : gentamicin, Muiconazol, hydrocortisonaceponat.
Term
Toltrazuril
Definition
Coccidiemiddel
- Virker to steder: 1. ved første ukønnet formering i schizont fasen. 2. ved den kønnet formering og i de voksne coccidier. -> cycklus tager 7 dage
- Triazinon-derivat
- Virk: intracellulære Schizonter og gameter -> hæmmer kernedeling, påvirker mitochondrier og vakuoler i ER
-> i makrogamter -> beskadier "wall forming bodies"
- Metab. til aktiv sulfon-metabolit
- elim via fæces
- nedbrydes dårligt i miljøet.
-Indik.: smågrise (isospora suis), Kalve(eimeria bovis og zuernii), kalkuner/kylling -> profyl.
Term
Sulfadiazin
Definition
Sulfonamid -> kombi med pyrimethamine
- virker i 2. ukønnet formering.
- risiko for immunitet over for stoffet ved for meget brug -> ikke stor risiko for resistens fordi alt næsten fjernes, så ingen coccidier der kan danne resistens.
-Bruges mod Toxoplasma Gondii
- Findes i alle varmblodede dyr.
Term
Monensin
Definition
Polyether ionophorer -> Coccidiemiddel
- virk.:blokkerer K-kanaler og ændre iontransp. -> Na og Ca intracellulært -> kan ikke opretholde osmose -> går i stykker.
-Ringe abso. fra GI
- Virker på ekstracellulære stadier
- Hest MEGET følsom - lille dosis!
- Tox anorexi, dyspnø, muskelstivhed, død mm.
- Interaktion med tiamulin (pleuromutelin) -> kan hindre omsætning -> ligger som frie ioner
- Ved virkning vil også dyret påvirkes -> virkning på myocardiet => hjertestop.
- bruges meget i RU.
- Udvindes fra streptomyces cinnamonensis
Term
Salinomycin
Definition
polyether ionophorer, coccidiemiddel
- Bruges i kyllinge foder.
- den dosis der gives til kyllinger er giftig for hest.
- har også effekt mod nogle gram postitive (minus enterobak.)
- samme virkning som monensin.
Supporting users have an ad free experience!