Shared Flashcard Set

Details

Farmakologi - H2-antagonist - Hjertekredsløbmidler
Gennemgået på KU i speciel farmakologi
17
Veterinary Medicine
Not Applicable
06/19/2014

Additional Veterinary Medicine Flashcards

 


 

Cards

Term
Histamin-receptor effekt
Definition
H1: øget kapillær permeabilitet -> ødem
kontraktion af glat muskul. -> brochier + GI
kløe -> allergisk reaktion
H2: Stimulerer sekretion i mavesæk -> HCl + pepsin
Positiv kronotrop(Hjertefrekv.) + inotrop (kontrakt.) effekt
Term
H2-antagonister (og H1..)
Definition
= antihistaminer
- hæmmer frigivelsen fra mastceller (Cromolyn) -> rammer også andre stoffer -> som inhalationsvæske -> forebygger fx asthma hos hest
- H1-antihist.: Sederende: fx Meclozin
non-sederende: fx Acrivastin
Anti-emetisk, Anticholinerg effekt
- P.o, I.m - effekt efter 10-45min T½ 2-8 timer
- Metab. Lever
Term
Cimetidine
Definition
H2-antagonist - mere selektiv end H1.
- Hæmmer receptorer på partietalceller -> mavesyre falder + pepsin stiger.
- Syre sekretion falder med 50-75% (3-8t)
- Også sekretion af PH og androgener falder
- Indik. Ulcera, akut pankreatitis + eksokrin pankreasinsuf., Gastritis mm.
- CAVE: hæmmer P450
Term
Ranitidine
Definition
H2-antagonist
-Samme som andre H2-antagonister
- Indik. Mod mavesyreproduktion, pankreasinsuf., Gastritis og lign.
Term
Omeprazol
Definition
Syrepumpehæmmer
-Mavesyresekretion hæmning ved H/K-ATPase enzymsystem hæmning
- pH øges til 5 - langvarig og kraftig virkning (24t)
- Hæmmer cyt. P450
- Den fulde effekt ser man efter 5 dage
- I urin som metabolit
- Eliminering primær urin og lidt fæces
- Ingen kendte bivirkninger.
Term
Furosemid
Definition
Loop diuretika - mest brugt!
- God P.o absorption hund, I.v, I.m
- Max effekt 30min I.v
- Renal elimin. - Metabo. lever + nyre -> noget glukoronid
- Inhib. Na/K/2Cl symporter
- Bivirk: Hypokalcæmi, lav Cl(alkalose), ototoks, hyperglykæmi, Gi irritation, stigende aminoglycosid toks., vitamin forstyrrelse.
-Indik.: "drug of choice" v. akut cardiogent pulmonært ødem, ødem generelt.
- mindre effekt v. nyrefejl
- Faldende vandopløslige vitaminer -> speciel Vit. B.
- CAVE: sulfonamid hypersensivitet
- Mange interaktioner: NSAID's, Aminoglycosider, Thiazider.
Term
Loop-diuretika generelt
Definition
Furosemid, ethakrinsyre, bumethamid (potens stigende)
- Virker i tykke ascenderende del af Henleys slynge: Hæmmer Na/K/2Cl-symport => faldende Na og Cl reabsorp => Na i urin => K og H udskillelse i dist. tubuli. stiger
- Skal først udskulles til tubuli før det kan virke, sker via en organisk syre pathway sekretion.
- Diuretika som bruges mest mod ødem, hjertefejl, hypertension.
- Må ikke gives ved anuri og elektrolytforstyrrelse
- Dist. tubuli: Na reabs. stiger og K og H udskillelse øges
Term
Kalium besparende
Definition
Diuretika gruppe
- Bruges ikke meget veterinært pt.
- Virkning: dist tubu. og begyndelse af samlerør. Blok af luminal Na kanal => Na og Cl ekskretion øges => kalium og H sekr falder.
- Aldosteron antago. har også en Ca kanalblok lign. effekt => vasodil og de øger frigiv. ad ANP fra arterie
- Inhibitorer af Na-kanal har samme effekt, men ingen ANP og ingen vasodil og bruges fx mere mod digitalis medieret K tab. Ikke meget i deuretika
- Både Aldo antag. og Na-blokkere kan gives Po.
- Hvis det gives, så ofte i kombi med Thiazid eller Loop.
Term
Thiazider generelt
Definition
Lavpotent diuretika - Chlorthiazid og hydrothiazid
- Indik: Ødem pga. lever, hjerte og nyrer
- Til at reducere urinvol. hos dyr m. nefrogen diabetes insipidus.
- Effekt: 6-12t, i kombi med ACE hæmmere
- interak: NSAIDs -> effekt falder - Digoxin -> hypoglykæmi
Term
Spironolacton
Definition
Diuretika og Vasodilaterende - K-sparende aldosteron antagonist
- Eneste antagonist man har
- NaCl sekr stiger og K,H sekretion falder
- Effekt ligner Ca-blokkere => vasodil.
- interak. med digoxin- Forlænger dennes T½ (dog smal terapeutisk index)
- Behøves ikke aktiv sekr. ud i lumen
- Indik: ved forhøjet Aldo. niveau fx v. hjertefejl, skrumpelever og nefrotisk syndrom(læk af protein til urin) samt til svær ascites.
- Ofte med Thiazider, Loop Diuretika og ACE inhib. (på trods af risiko for hyperkalcæmi
- God P.o
- Aktiv metabolit
- Bruges hvis ACE-hæmmere og digoxin ikke fungere.
Term
Enalapril
Definition
ACE-hæmmere (vasodilaterende middel)
- Hæmmr omdannelse af ANG1 til ANG2 ved at hæmme AC-enzym => Aldo. falder og ADH falder => vand sekreres og salt => blod volumen øges ikke. Perifer vasodil. -> perifer modstand falder.
- Effekt på kar, sekundær effekt på hjertet => aflastning af hjertet.
- Livsforlængelse
- God PO absorption, Ingen påvirkning af foder.
- Længere T½ end captopin -> ikke dosere så ofte = ca hver 12 time
Term
Benazepril
Definition
ACE-hæmmer
- Inhibere mere end 95% i plasma-ACE i hund og kat.
- Holder i 24t og klinisk virkning ses efter 1 uge i hund.
- Hund: Symptomatisk behandling af kongestiv hjerteinsufficiens med eller uden supplerende behandling, der normalt anvendes ved hjertesvigt.
-Kat: Reduktion af proteinuri associeret med kronisk nyrelidelse.
- Påvirkes ikke af foder.
- OK, Po abs. 38%
Term
ACE-hæmmere generelt
Definition
- Hæmmer AC-enzym hvorved helle angiotensin systemet bliver hæmmet -> Aldo og Vaso/ADH kan ikke virke på nyren -> Na og vand udskilles -> så mindre vaskulær volumen, samtidig med at der er vasodil. -> Hjertet aflastes.
- Stofferne er i sig selv ikke virksomme, men bliver af leveren omdannet til de reaktive metabolitter - og selvom stoffet hurtigt forsvinder ud af kroppen, så kan man se at metabolitten er der i lang tid.
Term
Calcium-kanal-blokker
Definition
Blokkere Ca influx i eksitabile væv, og virker mere direkte end fx ACE.
- Bruges dog ikke meget.
- Afslappende effekt på muskler -> bestemmer muskelkontraktionen.
- medicinen sætter prop i kanalen.
- nifidipine bruges ikke meget vet.
Term
Verapamil
Definition
Ca-kanal-blokker (vasodilaterende)
- Blokkere Ca influx i eksitable væv -> karmuskulatur dilaterer (godt da det ikke længere kan kontrahere så godt) - Negativ inotrop effekt på hjertet -> godt da man benytter mindre ilt v. mindre kraftig kontraktion
- negativt da hjertet ikke kan kontrahere så godt pga manglende Ca -> pas på dosis!
- Hjertet har dog reserve i ER.
- benyttes mod supraventrikulær arytmi/tachy., hjertestop, insuficiens, hypertrofisk cardiomyoparti.
Term
Digoxin
Definition
Hjerteglycosid - positiv inotrop
- Blokkerer Na/K pumpe(Na-K-ATPase) i hjertet.
- Na i myocardiecellerne stiger.
- Der er en udskiftning mellem Na og Ca -> så intracell. Ca stiger + ekstra Ca fra reserverne i ER -> øget hjertekontraktion -> øget cardiac output -> reflektorisk perifer vasodil. -> mindre perifer modstand
- Intracellulær K mindskes -> ulempe pga. arytmier
- Mindsket symp tonus + øget parasym.
- Øget slagvolumen -> øget GFR -> mindre renin/angio. -> mindre ADH -> væske ekskretion -> mindre intracellulær volumen -> ødem falder.
- Benyttes v. kronisk hjerte insufficiens, arterielle arytmier, preoperativt v kirurgi.
- Benyt ikke v. fx lever/nyre-lidelse
- Po/Iv. God Po abs.
-T½ 30-50t
- primær renal eksk.
Term
Pimobendan
Definition
fosfordiesterase hæmmer, positiv inotrop
- Inodilator = inotrop + dilaterende
- øger myocardiets Ca følsomhed. Hæmmer fosfordieesterase III (hjerte) -> øget Ca influx. Balanceret (vener + arterier) vasodilatation pga. øget cAMP.
- Benyttes v. dilateret cardiomyopati og vaskulær insuficiens.
- Effekt svækkes af verpamil (Ca-antagonist)
- God Po abs. (reduceret v. foder) 90% plasma proteinbinding.
- Metaboliseres i leveren -> aktiv metabolit
- elim. i fæces.
Supporting users have an ad free experience!