Shared Flashcard Set

Details

Farmakologi-Amfenic, Aminogly., tetracyk., macrol., Fluroq.
Farmakologi (antibiotika)- gennemgået på KU i speciel farmakologi
17
Veterinary Medicine
Not Applicable
05/22/2014

Additional Veterinary Medicine Flashcards

 


 

Cards

Term
Florfenikol
Definition
Amfenikol (virker på proteinsyntesen)
-Binder til 50s ribosome subunit -> hæmmer peptidyl transferase
-Lavere MIC end Chloramfenikol->mere potent(ingen nitrogruppe). Ikke så følsom overfor acetyltransferase
-Gives I.M! eller S.c., evt. P.o
-Mod: luftvejs- eller leverbetændelse, Staph, Strep eller hudliddelser.
-lille effekt på mykoplasmer
-Ved E.coli infektion i GI kræver det en lidt høj dosis for at stoffet virker.
Term
Chloramfenikol
Definition
Amfenikol (proteinsyntese)
-Binder til 50s ribosome subunit -> hæmmer peptidyl transferase
-Benyttes mest topikalt, specielt mod øjenbetændelse
-Har nitrogruppe som forstyrrer dannelsen af leukocytter -> må ikke bruges til produktionsdyr
-Bindes til glukoronsyre og udskilles i urin -> ikke godt mod urinvejslidelser
-lav proteinbinding, fordelingsvolumen~2
-T½ ca 4 timer
-Kan ødelægge tarmfloraen i hest
-Tidsafhængig
-god lipidopløslighed
-Resistens: plasmid mutation
Term
Gentamycin
Definition
Aminoglycosid (proteinsyntese)
-Konc.afhængig-> 1. dosis stor (evt.x2)
-Binder til 30s-subunit sådan at ribosomet ikke kan aflæse mRNA.
-I.v.->højere konc. i plasma end i væv
-Er toksisk i CNS, nefroner og otologisk -> ACh frisættelse hæmmes pga Ca2+ blokeres.
- Ofte sammen med Ampicillin -> har en synergistisk effekt- Hvis man er i tvivl om agens, specielt i døl og hvalpe med navle infektion -> bred spektre-behandling
Mod: GI (P.o.), luftvejsinfektion + septikæmi (I.v.), øreinfektion (topikalt)
-Dårlig absportion efter P.o, bliver i GI.
Term
Streptomycin
Definition
Aminoglykosid (proteinsyntese)
-Binder til 30s-subunit sådan at ribosomet ikke kan aflæse mRNA.
-1 række i forhold til resistens.
-ikke fedtopløslig
-Afhængig af transportsystem for at kunne komme ind i bakterien eller penicilliner som ødelægger cellevæg.
-Smalspektret m. Gram- profil, virker godt mod staph.
-Lille fordelingsvolumen, lav proteinbinding
-T½ kort (glomerulær filtration) ingen metabolisering
-Ingen absorption efter P.o.
-Toksisk: Otologisk, CNS og nefroner
-Mod GI(P.o) og Luftvejsinfektioner (I.v.)
Term
Neomycin
Definition
Aminoglykosid (proteinsyntese)
-Binder til 30s-subunit sådan at ribosomet ikke kan aflæse mRNA.
-Koncentrationsafhængig
-Smalsprektret m. gram- profil og godt mod staph.
-Mod GI infektioner (P.o)
- 2. række i resistens
-Toksisk: kan binde til Ca2+. Specielt farligt for kvæg som ofter er i Ca2+ underskud
-> nefroner: adhererer på proximale tubuli -> optages -> cellenekrose
->otologisk: hæmmer sensorer i øret
Term
Oxytetracyklin
Definition
Tetracyklin (proteinsyntese)
- Binder 30S -> bakteriostatisk -> forhindre at tRNA kan komme ind og sidde fast -> ingen sammensvejsning af peptider.
-Ringe abs efter Po, binder til mange ting ikke kun ønsket sted. ->Vd=1
- 80% uomdannet i uirinen -> godt mod urinvejsinfektioner (kun hvis parenteralt)
- Indi: GI infektioner(PO). Resp. infektion (IV,IM,SC)
- Bredspektret
- Lang elimi. 6-12t
-TOX: Binder Ca v IV (fx mod klovbylder) -> dyret falder pga. blodtryksfald. -> koen kan falde om inden for 60sek -> tager min. før den kommer op igen.
- T½ er ok lang -> stoffet tidsafhængig.
- Syre + Base egenskaber (flere pKa'er), høj fedtopløslighed
- Resistens gradvis -> plasmid(stigende transport ud af cellen), ingen hakkeorden, multipel resistens.
Term
Chortetracyklin
Definition
Tetracyklin (proteinsyntese)
- Binder til 30S hvor mRNA skal binde tRNA => bakteriotoksisk.
- Vd=1
- Meget bredspektret
- Ringe abs. efter PO.
- meget uomdannet stof i urin -> godt mod urinvejslidelser ved IV og IM
- Tox: IV: binder Ca. IM: lokalirriterende - tand misfarvninger, emaljedysplasi, allergi
- Indi.: GI (E.coli, lawsonia) Luft(Past., A.P.), Urinvej(E.coli), Hud(staph.) klovbylder (fusobact).
Term
Doxycyklin
Definition
Tetracyklin (proteinsyntese) tidsafhængig
- Ok abs efter PO => kan gives PO og have effekt andre steder i kroppen end GI.
- Bredspekteret, bakteriostatisk
- Samme dosis Po og Iv.
- Biotilgængeligheden på Doxy. er bedre end Oxy. -> Man får altså mere for pengene her -> F% Doxy:21 vs Oxy: 3
-Indika.: GI, Resp., hud(staph), klov og urinvejsliddelser
- Syre+ base egenskaber -> god fedtopløs.
Term
Macrolider generelt
Definition
- inddelt i 3 grupper -> Macrolider, Lincosamider, pleuromutiliner.
- Erythromycin: macrolid
- Lincomycin: lincosamid
- Tiamulin: Pleuromutiliner
- Store molekyler, baser med pKa -> super fedtopløslige, god penetration.
- Lawsonia har meget resistens. A.P høj koncentration
Term
Erythromycin
Definition
Makrolid (proteinsyntese)
- Binder 50s -> hæmmer peptidyltransferase
- Base -> god Vd
- God abs efter PO (undtagen RU.)
- Høj first pass -> ikke godt til urinvejinfektioner
- Ikke god til hest
- resp (parenteralt, ingen PO), lawsonia GI(virker intracellulært i makrofager), Mastitis(minus E.coli), hudinfektioner (staph), mykoplasmer
- Specielt meget brugt til hud infek. hos smådyr
- elim: under 6 timer, galde og urin
Term
Tulatromycin
Definition
Makrolid (proteinsyntese)
- Binder 50s (tæt på amfenikolders sted - som kan føre til krydsresistens) -> hæmmer peptidyltransferase
- Base -> god fordeling = Vd
- Tidsafhængig
- Er pakket i lipid indpakning -> lang abs -> lang T½ -> man behøver kun 1 behandling parenteralt mod resp. infektioner.
- HØJ first pass
Term
Tylosin
Definition
Makrolid (proteinsyntese)
- Ved MIC koncentrationer er den bakteriostatisk -> ved højere doser er den baktericid.
- Abs. påvirkes ikke af foderindtagelse.
- Rammer de samme bakterier som de andre makrolider, og virker også på samme måde.
- Max serumkoncentr. opnås efter 2-6t
- På grund af tylosins høje fedtopløselighed og lave ioniseringsgrad overstiger vævskoncentrationen ofte serumkoncentrationen.
- Elim: hovedsagelig via galde og fæces kun max 15% via urin.
Term
Gamithromycin
Definition
azalid, et semisyntetisk makrolid
- Specielt lavet til lungeinfekti. -> mod BRD.
- 1 SC injektion -> opnås på mindre end 24t lunge-serumratio (høj) -> T½ =2 dage -> stoffet holder længe og virker godt mod ønsket væv.
- Biotilgængelighed >98%
- Respirationsvejslidelser hos kvæg (BRD) forårsaget af Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni.
Term
Tiamulin
Definition
Pleuromutelin - mest svin
- Virk: hæmmer mirkoorganismers proteinsyntese via RNA-binding -> hindre derved transskriptionen
- Generelt bakteriostatisk -> høj dosis bakteriocid.
- Mikrobiel resistens sjælden.
- serumkoncentration max efter 1 time -> biotilgængeligheden ved PO i serum 90%
- I kombi med Tretracykliner er den god mod -> A.P. , Past. multo. Mykoplasma hyopneumoniae.
Term
Enrofloxacin
Definition
Fluroquinolon (DNA)
- DNA-gyrase II (topoisom.) hæmmere som er ansvarlig for at "filtre/sno" DNA-strengende(supercoils) efter de er blevet kopieret. -> typisk G-neagtiv
- Topoisomerase IV -> hæmmer adskillelsen af 2 ringe DNA ved celledeling -> G - positive
- nogle kan kun ramme en andre begge.
-baktericid
- koncentrationsafhængig -> doserer 1 gang, Vd høj.
- Mest potente antibiotika -> bredspektret
- Skadeligt for unge dyr.
- Virker intra og ekstracellulært (aktiv optagelse af makrofag.)
- God Po abs. hos enmavede (ikke RU.)
- God mod: staph, mykoplasmer, pserudomonas pneumoni (ikke hest), GI, metritis, urinvejs., hudinfektioner
- Syre, aktiv sekr., 50% uomdannet i urin.
Term
Colistin
Definition
Peptid
- meget god mod E.coli, specielt i tarmkanelen
- ingen abs. fra GI pga. popypetid, nyreskader hvis parenteralt!!
- Ofte oralt som pasta
- Virker på cytopmembran
- Koncentrationenafhængig -> bakterier dør hurtigt v 1 stor dosis
- Benyttes også mod ukendte tarminfek. hos hund -> Bliver i GO -> ikke toksisk
- Hvis IV = nefrotoksisk
- Derivat af Polymyxin B
- Baktericid, lille afstand på MIC og MBC -> en høj dosis nok.
- MIC - minimum inhib conc.
- MBC - minimum baktericid conc.
Term
Polymixin B
Definition
peptider
- udvundet direkte fra bakterie - ikke syntetisk
- Godt mod gram negative!
- Ændre bakteriens membran ved at binde til negativ ladet side af lipopolysaccarider - endre membranens permeabilitet.
- mod urinvejsinfektioner og meningitis.
Supporting users have an ad free experience!