Shared Flashcard Set

Details

Cellebiologi, almen histologi og basal genetik
Mostly in danish
49
Veterinary Medicine
Graduate
10/31/2011

Additional Veterinary Medicine Flashcards

 


 

Cards

Term
A quiescent cell:
Definition
Not moving or really using its cytoskeleton
Term
ATP-dannelsen:
Definition
ATP synthase er en AT-dreven protonpumpe i bakgear. H+ løber igennem og får dens skaft til at dreje, hvilket skaber konformationsændringer i hovedet, som omdannes til bindingsenergi mellem ADP o Pi.
3 elektroner pr. ATP
Term
Anaerob glycolyse:
Definition
NADH dannet fra glycolyse reagerer med pyruvate og danner ethanol og CO2 eller lactat
Term
Cell membrane
Definition
Plasmalemma
Term
Chromatin fibers:
Definition
Consist of spirals of coiled nucleosomes. They're 30nm
Term
Citronsyrecyklus overordnet:
Definition
Acetyl CoA dannes fra pyruvate med frigivelse af NADH.
acetyl CoA+oxaloacetat reagerer og starter cyklus.
alfa-ketoglutarat og succinat er mellemprodukter.
Term
Cytology
Definition
The study of the structural components of the cell
Term
Cytoplasm
Definition
Consists of organelles, inclusions and cytoskeletal components
Term
Cytosol
Definition
Semi viscous liquid in the cytoplasm
Term
ECM
Definition
Extracellular matrix.
Term
Fedt:
Definition
Triacylglycerol
Term
Fedtsyreoxidation:
Definition
Fedtkæderne kører igennem fedtsyre-oxidationscyklusen, hvor hver runde fjerne 2 carbon (med H) og danner AcylCoA af dem.
Et molekyle FADH2 og et molekyle NADH dannes pr. runde.
Term
Glycocalyx:
Definition
The carbohydrate-rich outer coat of a cell, made up by the carbohydrate parts of glycolipids, proteoglycans and glycoproteins
Term
Glykogen:
Definition
LAnge kæder af alfa 1,4-glycosid-bundne glycose med sidekæder der er 1,6-bundne
Term
Glykosylering af proteiner:
Definition
Foregår ved passage ind i ER lumen. En 14-sukker oligosaccharid flyttes fra dolichol (ofte) til asparagin og ændres derefter
Term
Golgi-apparatets funktioner:
Definition
Proteiner bevæger sig igennem cis-trans retning og kan saccharid-ændringer og sorterer proteinerne yderligere
Term
HVordan transporteres proteiner fra ER?
Definition
Vha. transportvesikler
Term
Hardy Weinberg ligevægt:
Definition
BB=q^2
Bb=2qp
bb=p^2
Term
Histology
Definition
The study of integration of cells to form tissues and organs
Term
Homologe gener:
Definition
Gener der har fælles oprindelse i den evolutionære historie
Term
Hvad dannes i citronsyrecyklus:
Definition
CO2, GTP, 3 NADH, FADH2
Term
Hvad definerer begrebet fitness?
Definition
En genotypes formeringschance, så fitnes=0.75 betyder af 75% når at formere sig
Term
Hvad er start- og stop transfersekvenser:
Definition
Sekvenser i et protein der translokeres ind i ER, som stopper og starter translokationen, på denne måde kan der dannes transmembrane proteiner (hvis translokationen stoppes midt på proteinet) ved multipass proteiner er der flere af disse.
Term
Hvilke organeller er membranomsluttede?
Definition
Chloroplast, mitochondrier, peroxisomer, vesikler og nucleus.
Term
Hvordan fungerer proteinsortering?
Definition
Proteinerne har en signalsekvens som fortæller hvor de skal hen.
Term
Hvordan transporteres proteiner ind i mitokondrier, chloroplast og ER?
Definition
Vha. proteintranslocatorer, proteinet transporteres i ufoldet tilstand og chaperoner hjælper med at hive dem igennem ved at folde dem i organellets lumen.
Term
Hvordan transporteres proteiner ind i nucleus:
Definition
Igennem nuclear porer, vha. specifikke transportmolekyler. Ran-GDP binder til export eller importreceptorer.
Term
Lipid rafts:
Definition
Contain high levels of cholesterol and sphingolipids decreasing the fluidity of the bilayer
Term
Living matter
Definition
Protoplasm
Term
Mekanismen bag (NADH) elektrontransportkæden:
Definition
NADH afgiver 2 elektroner til NADH dehydrogenase komplekset og 1 H+ flyttes over membranen.
Elektronerne overføres vha. ubiguinone til cytochrome b-c1-komplekset
Term
Micro arrays:
Definition
PCR-amplificerede genfragmenter, på glas-slides. Hybridisering mellem cDNA, fx. fra raskt og sygt væv. Sammenligning af expression
[image]
Term
Na-K pumpe:
Definition
3 Na ud og 2 K ind
Term
Nucleosome:
Definition
App. 200 bp DNA and some histones. It's the basic coil-unit and is seperated by app. 50 bp
Term
Orthologe gener:
Definition
Gener i forskellige arter, der stammer fra det samme gen i fælles forfader
Term
Oxidativ fosforylering overordnet:
Definition
NADH og FADH2 afgiver elektroner til elektrontransportkæden, som bruger dem til at danne en H-gradient, som bruges til at danne ATP
Term
Oxidativ phosphorylering:
Definition
Protongradient dannes vha. elektroner fra FADH2 og NADH vha. elektrontransportkæden.
Protongradienten bruges til dannelse af ATP
Term
Paraloge gener:
Definition
Genner som i samme art er opstået ved duplikation
Term
Plasmamembranen indeholder:
Definition
Phospholipider.
Steroler.
Glykolipider
Proteiner
Term
Proteiner i elektrontransportkæden:
Definition
NADH dehydrogenase kompleks, ubiquinone, cytochrome b-c1 complex, cytochrome c, cytochrome oxidasekomplex
Term
Protongradienten i mitokondrier bruges til:
Definition
ADP/ATP transport
Phosphat transport
Pyruvattransport
Term
Saccharid bound proteins:
Definition
Glycoproteins consist of oligosaccharids and proteins while proteoglycans consist of polysaccharides(glycosaminoglycans) and and proteins
Term
Somæthestik
Definition
Cortex frontalis
Term
Stimuli-typer der kan påvirke ion-kanaler:
Definition
Spændigsstyret, ligandbindende, mekanisk gated.
Term
TGN
Definition
Trans-Golgi network
Term
Transcytose:
Definition
Transport af endocytere materiale fra den ene side af cellen til den anden.
Term
Transport ind i ER:
Definition
Signalsekvensen genkendes af SignalRecognitioParticle, som stopper translationen indtil den er bundet til en SRP receptor. Herefter frigives SRP fra proteinet som nu går igennem en translocations kanal.
Term
Trin i glycolyse:
Definition
Glucose -> Glucose-6-phosphate -> Fructose-6-phosphate -> Fructose-1,6-bisphosphate -> (Dihydroxyacetone phosphate)+glyceraldehyd-3-phosphate -> 1,3-bisphosphoglycerate + NADH-> 3-phosphoglycerate +ATP -> 2-phosphoglycerate -> Phosphoenolpyruvate -> Pyruvate + ATP
Term
Typer af aktiv transport:
Definition
Koblet (sekundær)
ATP-pumpe
Lys-pumpe
Term
Types of membrane-associated proteins:
Definition
Peripheral (attatched to the surface, integral (anchored in the phospholipidbilayer), transmembrane (spans the bilayer)
Supporting users have an ad free experience!