Shared Flashcard Set

Details

Zinspelen deel 1 hoofdstuk 3
begrippen
21
Religious Studies
Undergraduate 1
03/09/2015

Additional Religious Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Religie
Definition
Een kijk op de zin van het leven waarin een band wordt aangegaan met iets of iemand van buitenaf.
Term
Religare
Definition
‘het aangaan van een band’ of ‘het leggen van een verbinding’
Term
Magie
Definition
Handelingen verrichten om onpersoonlijke machten te beïnvloeden.
Term
Mantiek
Definition
Alles wat de mens doet om de toekomst te voorspellen.
Term
Omina
Definition
Tekens in de natuur die de toekomst voorspellen.
Term
Orakel
Definition
Een persoon die een voorspelling doet (antwoord geeft op een vraag) met behulp van de hogere machten.
Term
Amulet
Definition
Een voorwerp dat bescherming biedt tegen gevaar, ziekte en ongeluk.
Term
Animisme
Definition
Het geloof dat er een ziel of geest woont in alles wat bestaat.
Term
Spiritisme
Definition
Het geloof in geesten die op zichzelf staan en niet gebonden zijn aan enige vorm van materie.
Term
Sjamaan
Definition
Iemand die het contact legt tussen de wereld van de geesten en de wereld van de mensen.
Term
Vooroudergeesten
Definition
Geesten van mensen die gestorven zijn blijven deel uitmaken van de groep waarbij ze tijdens hun leven horen.
Term
Medium
Definition
Iemand die contact legt met de geesten tijdens een seance.
Term
Seance
Definition
Bijeenkomst om geesten op te roepen.
Term
Theïsme
Definition
Het geloof in god(en).
Term
Monotheïsme
Definition
Het geloof in één God.
Term
Polytheïsme
Definition
Het geloof in meerdere goden.
Term
Het heilige
Definition
De wereld van God
Term
Het wereldse
Definition
De wereld van de mensen
Term
Engelen
Definition
Boodschappers van God die dichter bij God staan dan geesten.
Term
Spiritualiteit
Definition
Alle vormen van religie waarbij mensen proberen het mysterie te ervaren.
Term
Mysterie
Definition
Bovennatuurlijke krachten.
Supporting users have an ad free experience!