Shared Flashcard Set

Details

Vocabulary - A
A
34
Language - Other
Professional
04/17/2014

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
Ability
Definition
bacarıq
Term
Abominable
Definition
iyrənc
Term
to accept
Definition
qəbul etmək
Term
Accident
Definition
qəza
Term
Across
Definition
o biri tərəfdə
Term
to act
Definition
hərəkət etmək
Term
to admire
Definition
heyran olmaq
Term
Adult
Definition
yaşlı
Term
Advantage
Definition
üstünlük
Term
Advice
Definition
məsləhət
Term
to advise
Definition
məsləhət vermək
Term
Again
Definition
bir də, yenidən
Term
Ancient
Definition
qədim
Term
Angry
Definition
hirsli, acıqlı, əsəbi
Term
to get Angry
Definition
əsəbiləşmək
Term
to annihilate
Definition
yox etmək, məhv etmək
Term
to annoy
Definition
qıcıqlandırmaq, bəzdirmək, narahat etmək
Term
Annoying
Definition
zəhlətökən, cansıxıcı
Term
Anybody
Definition
kimsə, bir kəs
Term
Apology
Definition
üzrxahlıq, üzr istəmə
Term
Application
Definition
ərizə
Term
to apply
Definition
müraciət etmək
Term
to arouse (inspire/stimulate)
Definition
oyatmaq
Term
Art
Definition
incəsənət
Term
Article
Definition
məqalə
Term
Artificial
Definition
süni
Term
Asleep
Definition
yatmış
Term
to fall Asleep
Definition
yuxuya getmək
Term
Attention
Definition
diqqət
Term
Attitude
Definition
münasibət
Term
Authentic
Definition
əsl, həqiqi
Term
Argument
Definition
mübahisə, dəlil
Term
Aspect
Definition
cəhət, aspekt
Term
to be Accustomed to
Definition
vərdiş etmək, öyrəşmək
Supporting users have an ad free experience!