Shared Flashcard Set

Details

voc6 mmm
n/a
9
Education
Professional
11/03/2014

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
contradictory
Definition
çelişkili,tutarsız çelişmek,tekzip etmek,yalanlamak
Term
willing
eager
Definition
istekli,gönüllü
hevesli
Term
pioneer
Definition
öncülük eden,önayak olmak
Term
landmark
Definition
simge,şınırtaşı
Term
wrinkle
wrinkle(V)
Definition
büklüm büklüm
kırıştırmak,kırışıklık
Term
hint
Definition
ipucu
Term
ambigious
Definition
anlaşılması güç
Term
rely on
vague
Definition
itimat etmek
belirsiz
Term
density (V)=DENSİFY
intensity
dense(adv)
Definition
yoğunluk,sıkışıklık ( v)=yoğunlaşmak
yoğunluk
yoğun bir şekilde
Supporting users have an ad free experience!