Shared Flashcard Set

Details

voc 2
mmm
23
Language - English
Professional
10/27/2014

Additional Language - English Flashcards

 


 

Cards

Term
convience(v)
Definition
ikna etmk,razı etmek
Term
estimate(v)
eveluate
Definition
tahmin etmek,değerlendirmek
değerlendirmek
Term
invade(v)
Definition
istila etmk,ele gçirmek
Term
alter
alteration(n)
Definition
alternatif
değişme,başkalaşma,değiştirme
Term
precise
Definition
kesin,tam,net olarak
Term
sufficient
adequate(adj)
Definition
yeterli,kafi
uygun,elverişli
Term
temporary
Definition
geçici,sürekli olmayan
Term
profitable
Definition
karlı,kazançlı
Term
malnutrition
Definition
yetersiz beslenme
Term
addict
dedicate=devote
Definition
bağımlı,tiryaki
adamak,tahsis etmek
Term
attentive
Definition
diikkatli,özenli
Term
evolve(v)
Definition
evrim geçirmek,değişmek
Term
optimistic
Definition
iyimser
Term
ingenuity
Definition
ustalık,beceri
Term
prominent
prominence(n)
Definition
önemli,göze çarpan
şöhretli
Term
intervene(v)
intervention(n)
Definition
araya girmek,müdahale etmek
müdahale
Term
express(v)
state(v)
Definition
açıklamak,ifade etmek
ifade etmek
Term
probabilty
Definition
olasılık
Term
permanent
Definition
kalıcı
Term
random
Definition
rastgele,gelişigüzel
Term
beneficial
benefit
Definition
yararlı,faydalı
fayda
Term
defective
defecient
Definition
kusurlu,hasarlı
yetersiz
Term
calamity
Definition
felaket,afet,bela
Supporting users have an ad free experience!