Shared Flashcard Set

Details

Verkeersborden
Dutch traffic signs for theoretic exam
59
Driving Skills
Not Applicable
02/17/2018

Additional Driving Skills Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition

 

 

 

 

Je mag deze straat van beide zijden niet inrijden.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je mag deze weg vanaf deze kant niet inrijden.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je mag hier niet fietsen.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je mag hier niet fietsen, bromfietsen en rijden met een gehandicaptenvoertuig.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je mag hier niet lopen.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je mag hier geen fiets of bromfiets neerzetten.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je mag hier niet voorgaan als er een tegenligger aankomt.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Stop. Wordt o.a. gebruikt door verkeersbrigadiers.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je mag hier niet keren.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Rotonde. Je moet hier in de richting van de pijlen rijden.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je moet hier rechts voorbijrijden.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je moet hier rechtdoor.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je moet hier rechtsaf.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Voetpad. Je moet hier lopen.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Fietspad. Je moet hier fietsen.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je moet hier fietsen of bromfietsen.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Een ruiterpad. Als ruiter moet je hier rijden.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Pas op: gevaarlijk kruispunt.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Pas op: een rotonde.

 

 

 

Term
[image]
Definition

 

 

 

Pas op: overweg met overwegbomen.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Pas op: tram.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Pas op: brug die open en dicht kan.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Pas op: hier wordt aan de weg gewerkt.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Pas op: kinderen.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Pas op: hier is een zebrapad.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Pas op: voetgangers.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Pas op: tegenliggers.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Pas op: verkeerslichten.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Pas op: gevaar (kijk naar het onderbord).

Term
[image]
Definition

 

 

 

Pas op: bocht naar rechts.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Pas op: S-bocht, eerst naar rechts.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Hier is een eenrichtingsweg. Je mag deze alleen van deze kant inrijden.

Term

 

[image]

Definition

 

 

 

Hier kom je op een eenrichtingsweg. Je moet rijden in de richting van de pijlen.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Hier mag je van twee kanten inrijden.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Hier mag je doorrijden. Bestuurders van de andere kant moeten jou voor laten gaan.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Dit is een autoweg.

Term

 

[image]

Definition

 

 

 

Dit is een woonerf.

Term

 

 

[image]

Definition

 

 

 

Hier is een onverplicht fietspad.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Hier is een zebrapad.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Hier is een doodlopende weg.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je rijdt op een voorrangsweg (je krijgt voorrang van links en rechts).

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je moet voorrang krijgen van bestuurders

die van links en rechts komen.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je moet voorrang krijgen van bestuurders 

die van links komen.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je moet voorrang krijgen van bestuurders

die van rechts komen.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je moet voorrang geven aan bestuurders die van links en rechts komen.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Stop. Geef voorrang aan alle bestuurders

van links en rechts.

Term

 

 

[image]

Definition

 

 

 

Het bord erboven geldt niet voor fietsers.

Term

 

 

[image]

Definition

 

 

 

Het bord erboven geldt niet voor fietsers en bromfietsers.

Term

 

[image]

Definition

 

 

 

Het bord erboven geldt voor beide richtingen.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Al het verkeer moet stoppen.

(let op de hand)

Term
[image]
Definition

 

 

 

Stop als je de agent van voren nadert.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Stop als je de agent van achteren nadert.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Stop als je de agent van voren of van achteren nadert.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Stop als je de agent van voren of van achteren nadert.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Stop als je de agent van rechts nadert.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Al het verkeer moet stoppen tot de verkeersagent aangeeft dat je mag rijden.

(let op de hand)

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je moet snelheid minderen.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Je moet stoppen als je de verkeersbrigadier nadert.

Term
[image]
Definition

 

 

 

Pas op: overweg zonder overwegbomen.

Supporting users have an ad free experience!