Shared Flashcard Set

Details

Verbi irregolari (passato prossimo)
italiano-ungherese
50
Language - Italian
Not Applicable
06/12/2013

Additional Language - Italian Flashcards

 


 

Cards

Term
ESSERE (van)
Definition
STATO Ieri sono stato / stata al cinema. Tegnap moziban voltam.
Term
FARE (tesz, csinál)
Definition
FATTO Che cosa hai fatto il fine settimana? Mit csináltál hétvégén?
Term
VENIRE (jön)
Definition
VENUTO Quando siete venuti / venute in Italia? Mikor jöttetek Olaszországba?
Term
DIRE (mond)
Definition
DETTO Che cosa ha detto Paola? Mit mondott Paola?
Term
VEDERE (lát)
Definition
VISTO A Roma avete visto il Vaticano? Rómában láttátok a Vatikánt?
Term
PRENDERE (fog, vesz, fogyaszt, felszáll)
Definition
PRESO Ho preso un caffè al bar. Ittam egy kávét egy kávézóban.
Term
LEGGERE (olvas)
Definition
LETTO Oggi non ho letto il giornale. Ma nem olvastam újságot.
Term
BERE (iszik)
Definition
BEVUTO Dopo cena abbiamo bevuto un limoncello. Vacsora után ittunk egy citromlikőrt.
Term
SCRIVERE (ír)
Definition
SCRITTO Che cosa ha scritto Emma? Mit írt Emma?
Term
METTERE (tesz, helyez, rak)
Definition
MESSO Ho messo in ordine la camera. Rendet raktam a szobában.
Term
RIMANERE (marad)
Definition
RIMASTO Siamo rimasti / rimaste a casa tutto il giorno. Egész nap otthon maradtunk.
Term
VIVERE (él)
Definition
VISSUTO Abbiamo vissuto tre anni a Pisa. Három évet éltünk Pisában.
Term
CUOCERE (tűzhelyen vagy vízben főz)
Definition
COTTO Ho cotto la pasta in acqua salata. Sós vízben megfőztem a tésztát.
Term
CHIEDERE (kér, kérdez)
Definition
CHIESTO Abbiamo chiesto un favore a Luca. Szívességet kértünk Lucától.
Term
APRIRE (kinyit)
Definition
APERTO Hai aperto tu la finestra? Te nyitottad ki az ablakot?
Term
CORRERE (fut)
Definition
CORSO Ho corso 20 chilometri. 20 kilométert futottam.
Term
MORIRE (meghal)
Definition
MORTO Mia nonna è morta un paio di anni fa. A nagyanyám néhány évvel ezelőtt halt meg.
Term
NASCERE (megszületik)
Definition
NATO Quando sei nato / nata? Mikor születtél?
Term
PERDERE (elveszít, lekésik)
Definition
PERSO Ho perso le chiavi di casa. Elveszítettem a lakáskulcsot.
Term
DECIDERE (dönt, határoz)
Definition
DECISO Perché avete deciso di cambiare casa? Miért döntöttetek úgy, hogy elköltöztök?
Term
SCEGLIERE (választ)
Definition
SCELTO Per stasera ho scelto un vestito nero. Ma estére egy fekete ruhát választottam.
Term
CHIUDERE (becsuk, bezár)
Definition
CHIUSO Hai chiuso bene la porta? Jól bezártad az ajtót?
Term
RISPONDERE (válaszol, felel)
Definition
RISPOSTO Perché non mi hai risposto? Miért nem válaszoltál nekem?
Term
VINCERE (győz, nyer)
Definition
VINTO Chi ha vinto la partita? Ki nyerte a meccset?
Term
SCENDERE (lemegy, leszáll)
Definition
SCESO Siamo scesi / scese alla terza fermata. A harmadik megállónál szálltunk le.
Term
RIDERE (nevet)
Definition
RISO Sabato sera abbiamo riso un sacco. Szombat este egy csomót nevettünk.
Term
OFFRIRE (kínál, meghív vmire)
Definition
OFFERTO Bruno mi ha offerto un caffè. Bruno meghívott egy kávéra.
Term
SPEGNERE (kikapcsol, elolt)
Definition
SPENTO Perché hai spento il cellulare? Miért kapcsoltad ki a mobilodat?
Term
TRADURRE (lefordít)
Definition
TRADOTTO Abbiamo tradotto un testo. Lefordítottunk egy szöveget.
Term
SUCCEDERE (történik)
Definition
SUCCESSO Che cosa è successo ieri notte? Mi történt tegnap éjjel?
Term
ROMPERSI (eltörik, elromlik)
Definition
ROTTO La macchina di Paolo si è rotta. Paolo autója elromlott.
Term
PIANGERE (sír)
Definition
PIANTO Il bimbo ha pianto tutta la notte. A kisbaba egész éjjel sírt.
Term
ACCENDERE (bekapcsol, meggyújt)
Definition
ACCESO Ho acceso la tv per vedere un film. Bekapcsoltam a tévét, hogy megnézzek egy filmet.
Term
SCOPRIRE (felfedez)
Definition
SCOPERTO Abbiamo scoperto un ottimo ristorante. Felfedeztünk egy remek éttermet.
Term
SPENDERE (pénzt költ)
Definition
SPESO A Natale abbiamo speso un patrimonio. Karácsonykor egy vagyont költöttünk.
Term
PROPORRE (javasol)
Definition
PROPOSTO Il mio collega mi ha proposto di andare in vacanza. A kollégám azt javasolta, hogy menjek nyaralni.
Term
PRODURRE (gyárt, készít, termel)
Definition
PRODOTTO La fabbrica di Torino ha prodotto 20 milioni di automobili. A torinói gyár 20 millió autót gyártott.
Term
CORREGGERE (kijavít)
Definition
CORRETTO L'insegnante ha corretto i compiti. A tanár kijavította a feladatokat.
Term
NASCONDERE (elrejt)
Definition
NASCOSTO I ladri hanno nascosto il bottino. A rablók elrejtették a zsákmányt.
Term
UCCIDERE (megöl)
Definition
UCCISO L'assassino ha ucciso 3 persone. A gyilkos 3 embert ölt meg.
Term
ACCORGERSI (észrevesz)
Definition
ACCORTO Mi sono accorto / accorta di aver lasciato a casa il portafoglio. Észrevettem, hogy otthon hagytam a pénztárcámat.
Term
DISCUTERE (megvitat)
Definition
DISCUSSO I partecipanti hanno discusso il tema. A résztvevők megvitatták a témát.
Term
MUOVERSI (mozog)
Definition
MOSSO I soccorsi si sono mossi velocemente. A segítségnyújtók gyorsan nekiindultak.
Term
DIPINGERE (fest)
Definition
DIPINTO L'altro giorno abbiamo dipinto le pareti di arancione. A minap narancsszínűre festettük a falakat.
Term
DIVIDERE (megoszt, kettéoszt)
Definition
DIVISO La nuova serie televisiva ha diviso il pubblico. Az új tévésorozat megosztotta a közönséget.
Term
SMETTERE (abbahagy)
Definition
SMESSO Sono due anni che ho smesso di fumare. Két éve annak, hogy leszoktam a dohányzásról.
Term
AGGIUNGERE (hozzáad, hozzátesz)
Definition
AGGIUNTO Ho aggiunto due nuove foto al mio sito. Hozzáadtam két új fényképet a honlapomhoz.
Term
RIVOLGERSI (fordul vkihez)
Definition
RIVOLTO Prima del viaggio ci siamo rivolti a un'agenzia di viaggi. Az út előtt egy utazási irodához fordultunk.
Term
SOFFRIRE (szenved)
Definition
SOFFERTO Il povero malato ha sofferto tanto. A szegény beteg sokat szenvedett.
Term
PORRE (helyez, tesz)
Definition
POSTO L'esaminatore mi ha posto una domanda difficile. A vizsgáztató nehéz kérdést tett fel nekem.
Supporting users have an ad free experience!