Shared Flashcard Set

Details

VAPH
ODW1
6
Social Work
Graduate
01/02/2019

Additional Social Work Flashcards

 


 

Cards

Term
Gemeentefonds
Definition
- Gaf opdracht aan de gemeenten: zorgen voor onderhoud en verzorging voor degene die niet hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien
Term
Speciaal onderstandsfonds
Definition
- Ontstaan door hervorming van de Gemeentefonds
- Opdracht overnemen van de gemeenten
- Accent: behoeftigen in een gesloten afdeling van psychiatrische instellingen
- Voorzien: dagprijs als tussenkomst van onderhoud en verzorging
* behoeften of hun gezien moesten een bepaalde bijdrage leveren in functie van hun inkom
* Aanvraag voor tussenkomst = ingediend bij OCMW of provinciegouverneur
Term
Rijksfonds voor sociale reclassering van minder-validen
Definition
Term
Fonds 81 / Fonds van medische, sociale en pedagogische zorg voor PMB
Definition
Term
Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap
Definition
Term
Vlaams agentschap voor personen met een handicap
Definition
Supporting users have an ad free experience!