Shared Flashcard Set

Details

Unit4_EvolutionPlus
Vocabulary
19
Language - English
5th Grade
02/13/2016

Additional Language - English Flashcards

 


 

Cards

Term
tidy up
Definition
sprzątać
Term
Iron the clothes
Definition
prasować ubrania
Term
make the bed
Definition
ścielić łóżko
Term
take out the rubbish
Definition
wynosić śmieci
Term
do the washing up
Definition
zmywać naczynia
Term
sweep the floor
Definition
pozmiatać podłogę
Term
vacuum the carpet
Definition
odkurzać dywan
Term
dust the furniture
Definition
ścierać kurze z mebli
Term
wash the clothes
Definition
prać ubrania
Term
clean the board
Definition
ścierać tablicę
Term
get good/bad grades
Definition
dostawać dobre/złe oceny
Term
do projects
Definition
robić projekty
Term
change your shoes
Definition
zmieniać buty
Term
revise
Definition
powtarzać, np do sprawdzaniu
Term
do test
Definition
pisać sprawdzian
Term
work in groups
Definition
pracować w grupach
Term
improve my grades
Definition
poprawiać oceny
Term
do homework
Definition
odrabiać pracę domową
Term
have extra class
Definition
mieć dodatkowe lekcje
Supporting users have an ad free experience!