Shared Flashcard Set

Details

Udenrigspolitik i IP
Udenrigspolitik til IP eksamen
9
International Studies
Professional
01/04/2013

Additional International Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Udenrigspolitik som subdiciplin i IP
Definition
Adfærd over udfald.
Teori på system, stat og individ niveau.
Term
Udenrigspolitiske handlinger i forhold til IP
Definition
Taler, traktater, deklarationer, økonomisk støtte, militær indgriben, fordømmelser.
Term
RAM-modellen (Allison)
Definition
Vægtning af fordele og ulemper i beslutningsprocesser.
Rational aktør på grundlag af bedste tilgængelig information.
Term
Organisatorisk proces/forklaring
Definition
Policy-løsninger på baggrund af tidligere erfaringer.
Koordination kræver standard procedurer.
Organisationsniveau
Term
Bureaukratisk politik
Definition
Politik kommer af et forhandlingsspil mellem agendaer, interesser, magtressourcer osv.
Individ niveau
Term
Handlerumsbegrebet (Nikolaj Petersen)
Definition
Ambitionsniveau
Indre begrænsninger og muligheder
Ydre begrænsninger og muligheder
Term
Brug handlerumsbegrebet på Arktis
Definition
Ambitionsniveau - lavt.
Ydre begrænsninger - lavt - Grønland er Dansk og retten tilkommer via havretskommison.
Indre begrænsninger - høj. Politisk modstand fra Venstrefløj - højrefløj mere agressiv.
Term
Udenrigspolitik efter 90 - socailkonstruktivistisk analyse (Rasmus Brun Pedersen)
Definition
Paradigmeskift adabtionslogik (tilpasning, dvale, freeriding) til liberal aktivisme. (menneskerettigheder og demokrat, fredbevarelse med våben)
Årsag:
- udenrigspolitisk paradigmeskift
- opgør med socialdemokratisk udenrigspolitisk tradition
- værdikamp.
Term
Hvad siger realisme, liberalisme, konstruktivisme til dannelsen af statens interesser.
Definition
Realisme: defensiv=overlevelse, offensiv=magt, klassisk=verdensopfattelse
Liberalisme: Institutioner, interdependens, intrastatsfaktorer.
Konstruktivist: statens opfattelse af internationale system.
Supporting users have an ad free experience!