Shared Flashcard Set

Details

Tilsætningsstoffer
Vendekort med centrale begreber om tilsætningsstoffer
11
Chemistry
12th Grade
04/30/2012

Additional Chemistry Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvad er et tilsætningsstof?
Definition
Et stof, der tilsættes maden med henblik på funktion; holdbarhed, konsistens, duft, smag m.m.
Term
Hvad betegner ADI, og hvad angives det i?
Definition
"Accepteret dagligt indtag". Angives i mg pr. kg legemsvægt.
Term
Hvad er den højeste hhv. laveste pH, der forekommer naturligt i fødevarer?
Definition
Højeste: pH 8
Laveste: pH 4,5
Term
Hvilken funktion har et konserveringsmiddel?
Definition
Konserveringsmidler er stoffer, der beskytter mod angreb af mikroorganismer , fx bakterier, ved sænkning af pH.
Term
Hvad betyder et E-nummer på eksempelvis en madvare?
Definition
Angiver et bestemt tilsætningsstof, der er godkendt af EU's ekspertkomité for levnedsmidler.
Term
Hvilken effekt har dobbeltbindinger i carboxylsyrer med carbon-kæder på 1-14 carbon-atomer?
Definition
Hæmning af skimmelsvamp.
Term
Hvorfor kan syrer hæmme mikroorganismers vækst?
Definition
Det skyldes, at pH falder; den ikke-ladede syre trænger ind i cellen, hvor den afgiver en hydron, og pH sænkes hermed. Det medfører, at mikroorganismernes energiomsætning bremses, og formeringen går langsommere.
Term
Da syren har den væksthæmmende effekt, hvad beror den konserverende virkning så på?
Definition
Den konserverende virkning beror på den aktuelle koncentration af syren ved et bestemt pH. Det betyder så, at der vil være en øvre grænse for, om et konserveringsmiddel kan anvendes mod mikroorganismer.
Term
Hvordan lyder pufferligningen, og hvad angiver denne?
Definition
pH = pKs + log([B]/[S])
Pufferligningen angiver sammenhængen mellem koncentrationen af en syre og dens korresponderende base.
Term
Hvad er parabener, og hvad er deres øvre grænse for aktiv konservering?
Definition
Parabener er en fællesbetegnelse for seks forskellige konserveringsmidler. Deres øvre grænse for aktiv konservering ligger i pH-intervallet 7-8.
Term
Hvad er fordelingskoefficienten, og hvad angiver denne?
Definition
En ligevægtskonstant, Kf, der angiver forholdet mellem stofmængdekoncentrationen af et opløst stof i en olie- og en vandfase.
Supporting users have an ad free experience!