Shared Flashcard Set

Details

Terminology
Latvian - English - Latvian
36
Language - English
Professional
04/15/2009

Additional Language - English Flashcards

 


 

Cards

Term
abuse of authority
Definition
dienesta stāvokļa (varas) ļaunprātīga izmantošana
Term
abuse of human rights
Definition
cilvēktiesību neievērošana
Term
accidental killing
Definition
netīša (nejauša) nonāvēšana
Term
accomplice
Definition
1) nozieguma līdzdalībnieks; līdzzinātājs 2) līdzizdarītājs
Term
accusation
Definition
apsūdzība; apsūdzības raksts
Term
acquittal
Definition
attaisnošana
Term
act
Definition
1) darbība; rīcība 2) [oficiāls] dokuments; akts 3) likums; [normatīvs] akts
Term
action
Definition
1) darbība; rīcība; akcija; pasākums 2) prasība 3) lieta; prāva; sk. arī civil action, criminal action
Term
advocate
Definition
aizstāvis, advokāts; sk. arī barrister, solicitor, attorney
Term
aggravating circumstances
Definition
vainu pastiprinoši apstākļi
Term
allegation
Definition
apgalvojums, apvainojums (kas vēl nav pamatots ar pierādījumiem); iesniegums
Term
appeal
Definition
1) iesniegt apelāciju, pārsūdzēt; 2) apelācija, pārsūdzēšana
Term
apprehend
Definition
aizturēt, arestēt
Term
armed robbery
Definition
bruņota laupīšana
Term
arrest
Definition
1) arestēt, apcietināt 2) arests, apcietināšana
Term
arson
Definition
ļaunprātīga dedzināšana
Term
assassination
Definition
politiska slepkavība; politiska vai sabiedriska darbinieka noslepkavošana
Term
assault
Definition
1) apvainošana un vardarbības draudi 2) uzbrukums (personai)
Term
attempt
Definition
mēģinājums izdarīt noziegumu; atentāts
Term
attempted murder
Definition
slepkavības mēģinājums
Term
attorney
Definition
1) jurists 2) advokāts 3) pilnvarotais 4) prokurors (ASV)
Term
bad behaviour
Definition
sodāma uzvedība
Term
bad faith
Definition
ļaunticība; negodīgums
Term
bail
Definition
atbrīvot pret drošības naudu (galvojumu); drošības nauda (galvojums)
Term
ban
Definition
aizliegums
Term
banditry, gangsterism
Definition
bandītisms
Term
barrister
Definition
baristrs, advokāts ar tiesībām uzstāties Lielbritānijas augstākās tiesās
Term
battery
Definition
fiziska aizskaršana; piekaušana
Term
blackmail
Definition
šantāža
Term
bodily harm, bodily injury
Definition
miesas bojājums
Term
boottlegging
Definition
alkoholisko dzērienu nelegāla izgatavošana un/vai tirdzniecība
Term
breach of law
Definition
likumpārkāpums
Term
break
Definition
pārkāpt (likumu, noteikumus u.tml.)
Term
bribery
Definition
kukuļošana
Term
bringing into disrepute
Definition
neslavas celšana; apmelošana
Term
burglary
Definition
ielaušanās [zādzība]
Supporting users have an ad free experience!