Shared Flashcard Set

Details

TEOL1120 - Nye gloser (2 Mos)
Glosene ein må læra på 2 Mos-varianten av TEOL1120 (177 ord)
177
Language - Hebrew
Undergraduate 1
05/05/2020

Additional Language - Hebrew Flashcards

 


 

Cards

Term

אָדוֹן

(אֲדֹנָי)

Definition

(mask.) herre; med superlativsuffiks: Herren over alle ting;

med superlativsuffiks: אֲדֹנָי

774

Term

שָׁלֹשׁ

Definition

tre (3)

606

Term

שֶֿׁבַע

(שִׁבְעָה)

Definition

sju (7);

fem.: שִׁבְעָה

501

Term

פֶּה

(פִּי)

Definition

(mask.) munn;

sg. cstr.: פִּי

498

Term

צוה

(וַיְצַו ,צִוִּֿיתִי)

Definition

Piel: å byde, kommandere; impf. cons. 3msg.: וַיְצַו; perf. 1sg.: צִוִּֿיתִי;

Pual: å bli kommandert, befalt

496

Term

עוֹד

Definition

enda, framleis, igjen

491

Term

צָבָא

Definition

(mask.) troppar, (himmelsk) skare, krig, (krigs)teneste;

pl.abs.: צְבָאוֹת (Sebaot)

486

Term

רַב

(רַבִּים ,רַבָּה)

Definition

mykje, mange, stor;

fem. sg. abs.: רַבָּה; m. pl. abs.: רַבִּים

475

Term

קֹֿדֶשׁ

(קָדְשׁ׳)

Definition

(mask.) heilagdom, det å vere heilag;

sg. med pr. sf.: קָדְשׁ׳

470

Term

שׁמר

Definition

Qal: å vakte, verne, halde (bod);

Niph: å vere/bli verna, vakta;

Hithp: å vakta seg

469

Term

עוֹלָם

Definition

(mask.) uoverskodeleg lang tid framover el. bakover, æve

439

Term

עַתָּה

Definition

no

435

Term

מִי

Definition

spørjepronomen om personar: kven?

424

Term

מִשְׁפָּט

Definition

(mask.) rett, dom, lov

424

Term

שָׁמַֿיִם

(שְׁמֵי)

Definition

(mask. og berre i pl.) himmel;

cstr.: שְׁמֵי

421

Term

תָּֿוֶךְ

(תּוֹךְ)

Definition

midte;

cstr.: תּוֹךְ

420

Term

ענה

(עַנּוֹת ,עִנִּֿיתָ ,עֲנוּ)

Definition

(1) Qal: å svare; imv.mpl.: עֲנוּ; Niph: å bli svart; Hiph: å få til å svare;

(2) Qal: å vere nedbøygd; Niph: å bøye seg, vere undertrykt; Piel: å audmykje, undertrykke, øve vald mot; inf. cstr.: עַנּוֹת; perf. 2msg.: עִנִּֿיתָ; Pual: å bli undertrykt, audmykt; Hiph: å audmykje; Hithp: å oppføre seg audmjuk

415

Term

אַף

(אַפַּֿיִם)

Definition

(1) (mask.) nasebore, nase, (i dualis:) ansikt, sinne;

du. abs.: אַפַּֿיִם; og

(2) også, altså

410

Term

נָא

Definition

partikkel brukt med viljessetningar som kanskje markerer at setninga står i eit logisk forhold til samanhengen: (gjer det) !

406

Term

מִזְבֵּחַ

Definition

(mask.) altar

403

Term

מָקוֹם

Definition

(mask.) stad

401

Term

חַי

(חַיִּים)

Definition

(1) (mask.) vanlegvis fleirtal: liv

(2) i live, levande; levande vesen;

pl. abs.: חַיִּים

389

Term

אֵשׁ

(אִשּׁ׳)

Definition

(fem.) eld;

sg. med pr. sf.: אִשּׁ׳

379

Term

רוּחַ

Definition

(fem.) pust, vind, ånd

378

Term

נגד

(הַגִּיד)

Definition

Hiph: å kunngjere, fortelje; inf. cstr.: הַגִּיד;

Hoph: å bli kunngjort

371

Term

יַעֲקֹב

Definition

Jakob

349

Term

אַהֲרֹן

Definition

Aron

347

Term

ברך

Definition

Piel: å velsigne;

Pual: å bli velsigna;

Hithp: å velsigne seg sjølv, bli velsigna

330

Term

אוֹ

Definition

eller

321

Term

שָׂדֶה

Definition

(mask.) eng, mark, åker

321

Term

יָרֵא

(נוֹרָא ,תִּירְאוּ)

Definition

Qal: å vere redd, å frykte; impf. 2mpl.: תִּירְאוּ;

Niph: å vere/bli frykta, å vere skremmande; part. m. sg. abs. ubnd.: נוֹרָא;

Piel: å gjere redd

318

Term

שֵׁשׁ

(שִׁשִּׁים)

Definition

seks (6); i fleirtal: 60;

m. pl. (60): שִׁשִּׁים

316

Term

מְאֹד

Definition

makt, kraft; blir også brukt som gradsadverb: veldig

300

Term

סור

(יָסִיר)

Definition

Qal: å vende seg til sides el. unna el. vekk;

Hiph: å fjerne, å føre vekk; impf. 3msg.: יָסִיר

298

Term

חזק

Definition

Qal: å vere/bli sterk;

Hiph: å gripe, å halde på

290

Term

כרת

Definition

Qal: å kutta av/ned/ut, å utrydde; å inngå (ei pakt);

Niph: å bli kutta av/ut, bli utrydda;

Hiph: å utrydde

289

Term

עבד

(תָּעָבְדֵם)

Definition

Qal: å arbeide, tene, dyrke;

Hoph: å bli lokka til å dyrke; impf. 2msg. med sf. i 3mpl.: תָּעָבְדֵם

289

Term

בְּרִית

Definition

(fem.) avtale, pakt

284

Term

חֹֿדֶשׁ

(חָדְשׁ׳)

Definition

nymåne, månad, nymånefest;

med pr. sf.: חָדְשׁ׳

284

Term

אַתֶּם

Definition

personleg pronomen i 2mpl.: de (bm.: dere)

283

Term

צֹאן

Definition

(mask. og fem.) småfe(flokk)

274

Term

בָּשָׂר

Definition

kjøt(vev), kropp, slektning

270

Term

רָשָׁע

Definition

skuldig, vond, lovlaus

264

Term

חֶֿסֶד

(חַסְדּ׳)

Definition

miskunn, det ein pliktar dei som ein står i pakt med, paktstruskap, trufast kjærleik, handlingar som viser slikt;

sg. med pr. sf.: חַסְדּ׳

252

Term

רֶֿגֶל

(רַגְל׳)

Definition

fot, bein, kanskje også evfemisme for skrevet;

med pr. sf.: רַגְל׳

251

Term

אֵל

Definition

El, gud, Gud

250

Term

מָלֵא

Definition

Qal: å vere full, å fylle;

Niph: å vere fylt (av);

Piel: å fylle opp, å oppfylle

250

Term

עָוֹן

Definition

synd, straff, skuld

233

Term

לַיְלָה

Definition

(mask.) natt

227

Term

קֶֿרֶב

(קִרְבּ׳)

Definition

midte, indre delar, innvolar;

sg. med pr. sf.: קִרְבּ׳

227

Term

אֲדָמָה

Definition

(fem.) (dyrkbar) jord

226

Term

זכר

Definition

Qal: å hugse, komme i hug, tenkje på;

Hiph: å nemne, få til å hugse, kunngjere

225

Term

תּוֹרָה

Definition

(fem.) rettleiing, instruksjon, lære, regel, lov

223

Term

אֵם

(אִמּ׳)

Definition

(fem.) mor;

sg. med pr. sf.: אִמּ׳

220

Term

כון

(הֵכִין ,כּוֹנַנְתָּ ,נָכוֹן)

Definition

Niph: å stå/vere fast, å vere stødig, grunnfest, i stand; part. m. sg. abs. ubnd.: נָכוֹן;

Hiph: å gjere i stand, å setje opp, å innsetje, å gjere fast; perf. 3msg.: הֵכִין;

Polel: å gjere fast, stødig, grunnfest, i stand; å skipe, opprette; perf. 2msg.: כּוֹנַנְתָּ

219

Term

אָהֵב

(אַהֲבָה)

Definition

å elske; Qal inf. cstr.: אַהֲבָה

217

Term

עזב

Definition

Qal: å forlate, gå frå;

Niph.: å bli forlaten

216

Term

יסף

(יֹסִֿיפוּ)

Definition

Qal: å halde fram med, leggje til; Hiph: å leggje til, auke, gjere igjen/meir, halde fram med; impf. 3mpl.: יֹסִֿיפוּ

215

Term

נצל

(יַצִּֿילוּ)

Definition

Hiph: å redde; impf. 3mpl.: יַצִּֿילוּ

213

Term

כָּבוֹד

Definition

(mask.) herlegdom, ære, rikdom

200

Term

כַּף

(כַּפַּֿיִם ,כַּפּ׳)

Definition

(fem.) handflate, hand, fotblad;

du.: כַּפַּֿיִם; med pr. sf.: כַּפּ׳

195

Term

רום

(רוֹמְמוּ ,הָרִֿימִי)

Definition

Qal: å vere/bli høg, å reise seg;

Hiph: å heve; imv. fsg.: הָרִֿימִי;

Polel: å gjere høg, opphøgje, å oppdra; imv. mpl.: רוֹמְמוּ

195

Term

יָכֹל

(אוּכַל)

Definition

Qal & Hoph: å kunne, klare, makte, overvinne; Hoph. impf. 1sg.: אוּכַל

194

Term

שֶֿׁמֶן

(שְׁמָנִים)

Definition

(mask.) (oliven)olje;

pl. abs.: שְׁמָנִים

193

Term

רֵעַ

Definition

(mask.) ven, neste

192

Term

אֶפְרַֿיִם

Definition

(mask.) Efraim

180

Term

חוה

(הִשְׁתַּחֲווּ)

Definition

Hishtaphel: å bøye seg ned for, tilbe; perf. 3pl. og imv. mpl.: הִשְׁתַּחֲווּ

179

Term

שׁאל

Definition

å be om, spørje, krevje

174

Term

בחר

Definition

å velje (ut)

172

Term

קדשׁ

Definition

Qal: å vere heilag, å høyre til heilagdommen, ikkje til allmenn bruk;

Hiph: å helge;

Piel: å gjere el. behandle som heilag;

Hithp: å gjere seg heilag

171

Term

בַּֿעַל

Definition

(mask.) eigar, ektemann, baal-gud, Baal

164

Term

צְדָקָה

(צִדְק׳)

Definition

(fem.) rettferd, rett;

cstr. og med pr. sf.: צִדְק׳

159

Term

צִיּוֹן

Definition

(mask. og fem.) Sion (fjellet el. byen)

154

Term

נֶֿגֶד

Definition

framfor

152

Term

נגע

(וַיַּֿגַּע)

Definition

Qal: å røre ved, å nå;

Hiph.: å få til å røre ved, å røre ved (med noko), å nå; impf. cons. 3msg.: וַיַּֿגַּע

150

Term

חלל

(הָחֵל)

Definition

Pi.: å vanhelge;

Hiph.: å begynne; inf. cstr.: הָחֵל

135

Term

קבץ

Definition

Qal: å samle;

Pi.: å samle saman (trass omstendene)

127

Term

אֲרָם

Definition

(mask.) Aram

125

Term

קָדוֹשׁ

Definition

heilag

117

Term

חֲמוֹר

Definition

(mask.) esel(hingst)

111

Term

שַׁבָּת

Definition

(mask. og fem.) sabbat, sabbatsdagen

111

Term

שׁכח

Definition

å gløyme

102

Term

עֹז

(עֻזּ׳)

Definition

(mask.) makt, styrke, skanseverk;

sg. med pr. sf.: עֻזּ׳

93

Term

כֶּֿרֶם

(כַּרְמ׳)

Definition

(mask.) vingard;

sg. med pr. sf.: כַּרְמ׳

92

Term

זְרוֹעַ

Definition

(fem.) (under)arm

91

Term

שׁית

Definition

å setje, leggje, plassere; å gjere (noko) om (til noko anna)

88

Term

אוֹת

Definition

(mask. og fem.) teikn

79

Term

שׁוֹר

Definition

(mask.) okse

79

Term

יְשׁוּעָה

Definition

(fem.) hjelp, redning, frelse

78

Term

תְּפִלָּה

Definition

(fem.) bøn

77

Term

בַּל

Definition

ikkje (poetisk)

73

Term

יָרֵא

Definition

redd (for), som fryktar

63

Term

חַג

Definition

(valfarts)fest

62

Term

רחק

Definition

Qal: å vere fjern, langt unna;

Hiph.: å fjerne, å fjerne seg;

Pi.: å sende langt bort

58

Term

אָמָה

Definition

(fem.) slavekvinne

56

Term

פֶּֿסַח

Definition

(mask.) påskehøgtid, -offer

49

Term

אַשְׁרֵי

Definition

lykke, sæle; blir brukt som kjerne i ein nomenfrase som fungerer som utrop om kor godt det er for den/dei som blir nemnt i attributtet etterpå

44

Term

אזן

Definition

Hiph.: å høyre, lytte til

42

Term

אָחָז

Definition

(mask.) Ahas

41

Term

רגז

Definition

å skjelve

41

Term

חָצִיר

Definition

gras

22

Term

צִיץ

Definition

(mask.) blome

16

Term

פֶּֿלֶא

Definition

(mask.) noko forunderleg, under

13

Term

רְמַלְיָֿהוּ

Definition

(mask.) Remalja (Jes 7)

13

Term

‎אֶ֔בֶן

(‎אֲבָנִים)

Definition

(fem.) ein stein, stein, edelstein, vektlodd

272

Term
‎אַבְרָהָם
Definition
Abraham
Term
‎אָז
Definition

då (fortid el. framtid); med מִן (מֵאָז): frå før, tidlegare

141

Term
‎אַרְבַּע
Definition

fire; i fleirtal (‎אַרְבָּעִים): førti

456

Term
‎בְּהֵמָה
Definition

[fem.] (firbeinte) dyr, ville dyr, storfe, buskap

190

Term
‎בּוֹר
Definition

[mask.] uthogd holrom i bakken til å samle (regn)vatn eller korn i, hòle, grav

70

Term
‎בְּכֹר
Definition

[mask.] førstefødd, eldst av søskena

122

Term
‎בער
Definition

I. Qal: å vere i brann, brenne; Piel: å brenne ned, å gjere til brensel

II. Piel: å beite

Term
‎בָּקָר
Definition

[mask.] storfe(flokk)

183

Term
‎בֹּ֔קֶר
Definition

[mask.] morgon

214

Term
‎גאל
Definition

Qal: å kjøpe tilbake eller fri (eigedom eller slekt), løyse inn, frie/løyse ut

115

Term

‎גור

(‎גָּר)

Definition

Qal: å bu som verneavhengig framand med avgrensa rettar

99

Term
‎גֵּר
Definition

[mask.] verneavhengig framand med avgrensa rettar

92

Term
‎דּוֹר
Definition

[mask.] slektsledd

168

Term
‎דָּם
Definition

[mask.] blod; i fleirtal: blodspille

361

Term

‎הִיא

(‎הִוא)

Definition

personleg og demonstrativt pronomen, 3fsg.: ho, den, det

490

Term
‎הֵן
Definition

utropsord, merksemdspartikkel, brukt på same måte som הִנֵּה: sjå!

100

Term
‎זֶ֔בַח
Definition

[mask.] slaktoffer

174

Term

‎זָקֵן

(‎זִקְנֵי)

Definition

adj.: gammal el. fullvaksen (mann [med skjedd]); i fleirtal (‎זִקְנֵי): leiarane, 'dei eldste'

179

Term
‎חיה
Definition

Qal: å leve, vere i live, bli levande igjen; Piel: å få liv i (igjen), halde i live

287

Term
‎חמד
Definition

Qal: å ha lyst på, ha glede i

21

Term
‎חֵן
Definition

subst. [mask.]: nåde, velvilje

70

Term
‎חֶ֔רֶב
Definition

subst. [mask.]: sverd

413

Term
‎יְאֹר
Definition

eigennamn: Nilen

64

Term
‎יוֹסֵף
Definition

eigennamn: Josef

213

Term
‎ילד
Definition

Qal: å føde; Piel: å hjelpe å føde, å opptre som jordmor

495

Term

‎יֶלֶד

(‎יְלָדִים)

Definition
subst. [mask.]: gut, gutebarn, unge; pausal form i eintal: ‎יָלֶד; fleirtal: ‎יְלָדִים
Term
‎יָם
Definition
subst. [mask.]: hav, sjø
Term
‎יָמִין
Definition
subst. [fem.]: høgre (hand, side)
Term
‎יִצְחָק
Definition
subst. eigennamn [mask.]: Isak
Term

‎ירד

(‎‎וַיֵּ֔רֶד, ‎רֵד, ‎רֶ֔דֶת, -‎רִדְתּ)

Definition
vb. Qal: å gå ned(over); impf. cons.: וַיֵּ֔רֶד; imv.: רֵד; inf. cstr.: רֶ֔דֶת & -‎רִדְתּ
Term

‎יתר

(‎‎הוֹתִיר, ‎נוֹתְרָה)

Definition
vb. Niph.: å vere igjen; perf.: נוֹתְרָה; Hiph.: å la bli/vere igjen, å ha igjen; perf.: הוֹתִיר
Term
‎כֹּחַ
Definition
subst. [mask.]: kraft, styrke, makt
Term
‎כְּלִי
Definition
subst. [mask.]: behaldar, utstyr, reiskap, ting, klede, våpen
Term

כסה

(‎יְכַסֶּה)

Definition
vb. Piel: å dekkje
Term

‎כֶּ֔סֶף

(‎כָּ֔סֶף, -‎כַּסְפּ)

Definition
subst. [mask.]: sølv, pengar; pausal form i eintal: כָּ֔סֶף; med pr.sf. i eintal: -‎כַּסְפּ
Term

‎לוּחַ

(‎לֻחֹת)

Definition
subst. [mask.]: tavle; fleirtal: ‎לֻחֹת
Term

‎לֵוִי

(‎לְוִיִּם)

Definition
subst. eigennamn og fellesnamn [mask.]: Levi (mannen og stamma), ein av levistamma, levitt (kultisk stilling); fleirtal: ‎לְוִיִּם
Term
‎מִדְבָּר
Definition
subst. [mask.]: ørken, øydemark, steppe, utmark
Term
‎מַדּוּעַ
Definition
spørjeord om grunn, årsak: kvifor?
Term

‎מַצָּה

(‎מַצּוֹת)

Definition
subst. [mask.]: usyra brød; fleirtal: ‎מַצּוֹת
Term
‎מִצְרִי
Definition
subst. [mask.] og adj.: egyptar, egyptisk
Term

‎נגח

(‎יִגַּח)

Definition
vb. Qal: å stange
Term

‎נגף

(‎יִגֹּף)

Definition
vb. Qal: å skade med eit slag, å slå (metaforisk)
Term

‎נגשׁ

(‎תִּגְּשׁוּ, ‎גֶּ֔שֶׁת, ‎נִגַּשׁ)

Definition
vb. Qal (impf., imv. og inf.) og Niph. (perf. & part.): å nærma seg, koma nær/fram; impf.: תִּגְּשׁוּ; inf.: ‎גֶּ֔שֶׁת; perf.: ‎נִגַּשׁ
Term
‎נוע
Definition
vb. Qal: å skjelve; impf. cons. 3msg.: ‎‎וַיָּ֔נַע; inf. cstr. i Jes 7,2: ‎נוֹעַ
Term

‎נפל

(‎תִּפֹּל)

Definition
vb. Qal: å falle, kaste seg ned; impf.: ‎תִּפֹּל; Hiph.: å få til å falle (ut), å felle, leggje
Term

‎סְבָלוֹת

(‎סִבְלוֹת)

Definition
subst. [fem.]: tvangsarbeid (alltid i fleirtal); cstr. pl.: סִבְלוֹת
Term
‎סִינַי
Definition
subst. eigennamn: Sinai-fjellet
Term
‎סֶלָה
Definition
?: Sela (?), teknisk term i Salmane
Term
‎סְנֶה
Definition
subst. [mask.]: tornebusk
Term
‎סקל
Definition
vb. Qal: å steine (til døden); Niph.: å bli steina (til døden); Piel: å rydde for stein (i ein åker)
Term
‎עֲבֹדָה
Definition
subst. [fem.]: arbeid, tvangsarbeid, teneste, gudsteneste, rite
Term
‎עִבְרִי
Definition
subst. [mask.] og adj.: hebrear, hebraisk
Term

‎עֵדָה

(‎עֲדַת)

Definition
subst. [fem.]: flokk, (for)samling; cstr. sg.: עֲדַת
Term

‎עָנָן

(‎הֶעָנָן)

Definition
subst. [mask.]: skyer; bunden form sg.: ‎הֶעָנָן
Term
‎עֶ֔צֶם
Definition
subst. [fem.]: bein; i uttrykket ‎בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה: på akkurat det same som denne dagen = på nettopp denne dagen
Term
‎פֶּן
Definition
konj. som innleier setningar som viser til situasjonar ein vil unngå: for at ikkje, så ikkje, slik at ikkje
Term
‎פקד
Definition
vb. Qal: å sjå til, føre tilsyn, gjere opp rekneskap, straffe
Term
‎פַּרְעֹה
Definition
subst. eigennamn: Farao
Term
‎פרץ
Definition
vb. Qal: å bryte (seg) fram, gjennom, ut, laus; rive ned; breie seg ut, spreie seg
Term
‎צְעָקָה
Definition
subst. [fem.]: skrik
Term

‎קוה

(‎וַיְקַו)

Definition
vb. Piel: å håpe på, vente på; impf. cons.: ‎וַיְקַו
Term
‎רִאשׁוֹן
Definition
adj.: først
Term

‎רבה

(‎וַיִּ֔רֶב)

Definition
vb. Qal: å vere/bli mykje, mange, stor; å auke; impf. cons.: ‎וַיִּ֔רֶב
Term
‎רָחוֹק
Definition
adj.: fjern, langt vekke
Term
‎רעה
Definition
vb. Qal: å beite, å føre på beite, gjeta
Term
‎שֶׂה
Definition
subst. [mask.]: eit lite flokkdyr, sau el. gjeit
Term

‎שִׂמְלָה

(‎שְׂמָלֹת)

Definition
subst. [fem.]: kappe, klede; pausal form i sg.: ‎שְׂמָלֹת
Term

‎שָׂפָה

(‎שְׂפָתַיִם)

Definition
subst. [fem.]: leppe; du. abs.: ‎שְׂפָתַיִם
Term
‎שְׁבִיעִי
Definition
adj. ordenstal: sjuande
Term
‎שְׁלִישִׁי
Definition
adj. ordenstal: tredje
Term
‎שֵׁן
Definition
subst. [mask. og fem.]: tann
Supporting users have an ad free experience!