Shared Flashcard Set

Details

TEOL1110 - Leksjon 13
Glosene frå Leksjon 13 i Arbeidsheftet
8
Language - Other
Undergraduate 1
01/08/2020

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term

מָה

(מֶה ,מַה־)

Definition

spørjepronomen om ting: kva?, korleis?, kvifor?;

מַה־, מֶה

754

Term

הֲ׳

(הֶ׳ ,הַ׳)

Definition

spørjepartikkel, gjer setninga om til eit ja/nei-spørsmål;

framfor guttural: הֶ׳ ,הַ׳

748

Term

מַֿים

Definition

(mask.) vatn, vassmengder

583

Term

כֹּה

Definition

slik, her, no

577

Term

הֵם / הֵמָּה

Definition

personleg og påpeikande pronomen i 3mpl: dei

563

Term

הַר

Definition

(mask.) fjell

559

Term

אֶֿלֶף

Definition

(mask.) (1) tusen;

(2) i fleirtal: kveg

515

Term

טוֹב

Definition

(1) god;

(2) noko godt, gode, fordel, framgang

499

Supporting users have an ad free experience!