Shared Flashcard Set

Details

TEOL1110 - Leksjon 09
Glosene frå Leksjon 9 i Arbeidsheftet
8
Language - Other
Undergraduate 1
01/08/2020

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term

פָּנִים

(פְּנֵי)

Definition

(mask.) framside, ansikt, overflate;

cstr.: פְּנֵי

2128

Term

שָׁנָה

Definition

(fem.) år

879

Term

קרא

Definition

(1) Qal: å kalle, rope, lese; Niph: å bli kalla;

(2) Qal: å møte; Niph: å møtast

875

Term

אכל

(תֹּאכַל)

Definition

Qal: å ete; impf. 3msg.: תֹּאכַל;

Niph: å bli eten;

Hiph: å få til å ete, mate, fôre

814

Term

אַֿיִן

(אֵין)

Definition

ikkje-eksistens; constructusforma blir brukt som nekting i nominale setningar: er ikkje, finst ikkje;

cstr.: אֵין

807

Term

דֶּֿרֶךְ

(דְּרָכי׳ ,דַּרְכּ׳)

Definition

(mask. og fem.) veg, avstand, reise, ferd;

sg. med pr.sf.: דַּרְכּ׳;

pl. med pr. sf.: דְּרָכי׳

712

Term

תַּֿחַת

(תַּחְתּ׳)

Definition

(1) prep.: under, i staden for;

(2) subst: (mask.) plassen under, staden ein står på;

med pr. sf.: תַּחְתּ׳

517

Term

קוֹל

Definition

(mask.) lyd, røyst

505

Supporting users have an ad free experience!