Shared Flashcard Set

Details

TENTA
kötta
55
Advertising
Professional
10/25/2014

Additional Advertising Flashcards

 


 

Cards

Term
determinstiska perspektivet
Definition
tekinken kmr först sen följer människorna efter
Term
Symptomatiska perspektivet
Definition
Behov skapar teknik.
Term
Time biased
Definition
håller längre men når men begränsad publik. Runsten.
Term
space biased
Definition
Lätt att transportera långt avstånd. Elektorinik. email
Term
scolipsism
Definition
Allt som finns skapas i vår hjärna. Kom med nån annan är omöjligt
Term
teletapati
Definition
få tillgång till en annan människas tankar
Term
Informationsvetenskap
Definition
utbyte av information. Samhället möjligt via kom.
Term
Humanistisk psykologi
Definition
Prata om det. Freud. Demokrati
Term
Dialog
Definition
en till en. samtal. sändare. live. kan kontrollera. Socrates
Term
Dissemination
Definition
En till många. Samm för alla. Mottag orienterad. Jesus.
Term
Broadcast talk
Definition
Hur man pratar på tv. Hur man försöker få det låta när men ändå långt borta.
Term
Textanalys
Definition
tolkning, hitta mening, koda systematiskt
Term
Innehållsanalys
Definition
samhällvetenskap, gå ej på djupet, räkna i tabeller
Term
Semiotik
Definition
språk= tecken. Består av: skillnandet, negationer, relationer
Term
signifiyer
Definition
ORdet, det materiella. Eller ljudet av ordet.
Term
signified
Definition
Själva Djuret, katt. Konnotation. Jag tänker på en katt.
Term
Dennotation
Definition
första steget det man ser
Term
Konnotation
Definition
andra steget. Kulturellt
Term
Narratologi
Definition
läran om berättande. Början mitten slut
Term
Narrationsanalys
Definition
hur förmedlas innehåll o hur blir de meningsfullt
Term
Plot
Definition
Presentation, framställning. HUR
Term
Story
Definition
Handling. VAD
Term
Två betydelser av diskursanlays
Definition
1. språklig interaktion
2. social verklighet
Term
Improper distance
Definition
är vi världsmedborgare?
Mer solidartiet nu?
Ansvarskänsla
Term
Media vittnesing
Definition
skillnad på att se krig på tv vs. va på plats
Term
Compassion fatigue
Definition
för mkt lidande. vi pallar inte mer. avtrubbade
Term
Improper distance
Definition
media = konstruktioner. Föra nära känslor lr för långt bort
Term
morality of pity
Definition
tyck synd om mnsk
Term
morality of irony
Definition
jag hjälper dom. va gör du?
Term
re-mediering
Definition
vanliga röster blir journalistik
Term
inter-mediering
Definition
social medier bli organiserar folks röster
Term
trans mediering
Definition
överföra rösten från de symbolisk till handling
Term
receptions
Definition
vad gör mnsk med media?
Term
use and gratification
Definition
vrf i hela friden är vi intresserad av medier?
info, identitet, relationer, underhållning
Term
strukturlaistik
Definition
Vi kan ej tänka utanför boxen. Hall
Term
Kulturlistik
Definition
Tolka helt fritt. All texter är fria. Fiske
Term
Polysemiska
Definition
texter är öppna för tolkning
Term
dominant läsning
Definition
läser precis som som det ska vara
Term
förhandlande läsning
Definition
läser en del som det ska va lite egen tolkning
Term
oppostionell tolkning
Definition
tolkar helt tvärtom
Term
Mecantsystemet
Definition
Som det vara förr. jag beställde en tavla av dig o du gjorden o fick money
Term
Skalekonomi
Definition
Något som är dyrt att forska fram men sen är det lätt att producera massa av. Ex. Medicin
Term
Semioffentliga varor
Definition
Det är lättat att kopiera och svåra att tjäna pengar på
Term
Artificell brist
Definition
Måste hänga in musik så det inte ska spridas genom spotify
Term
art/commerce- relationen
Definition
arbete i medier präglas av mer självbestämmande än andra. Autonomi.
Term
3 typer av konvergens
Definition
teknik: nätverk
innehåll: film--> dataspel
organisation: företag går ihop
Term
Divergens
Definition
utbudet av apparater exploderar pga så mkt teknik
Term
Mediapaniker
Definition
En nya medier uppkommer och man blir rädd för den. ex, dataspel blirvåld
Term
Culture Studies
Definition
All är kultur o man måste studera den så. Den finns inga massor bara sätt att se folk som massor.
Term
Hegomoni
Definition
Hur makt överförs, den mjuka makten, får oss at se på ett visst sätt
Term
Tre makt ordningar
Definition
Exploatering
Dominas
Subjektion
Term
Feodala offentligheten
Definition
Ett samhälle med kung, inget mellan privat och offentligt
Term
Borglig offentlighet
Definition
Mer offentlighet iom teknik, samhällsförändingar och politik. Det blir mer statligt
Term
litterära offentligheten
Definition
Romanen växer fram o folk börjar läsa o diskutera
Man börjar prata om smak
gränslad privat o offentlig
Term
Refeodalisering
Definition
Byråkrati, konsumtion, folk sluter inom familjen, experter diskuterar ist för folket, personlig politik, ingen bryr sig mkt om politik, medierna äger mkt
Supporting users have an ad free experience!