Shared Flashcard Set

Details

Tek Düzen Hesap Planı - 200'lü Kodlar
Duran Varlıklar
61
Accounting
2nd Grade
10/24/2011

Additional Accounting Flashcards

 


 

Cards

Term
220
Definition
ALICILAR
Term
221
Definition
ALACAK SENETLERİ
Term
222
Definition
ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
Term
224
Definition
KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-)
Term
226
Definition
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
Term
229
Definition
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
Term
231
Definition
ORTAKLARDAN ALACAKLAR
Term
232
Definition
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
Term
233
Definition
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
Term
235
Definition
PERSONELDEN ALACAKLAR
Term
236
Definition
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
Term
237
Definition
DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
Term
239
Definition
ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
Term
240
Definition
BAĞLI MENKUL KIYMETLER
Term
241
Definition
BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
Term
242
Definition
İŞTİRAKLER
Term
243
Definition
İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
Term
244
Definition
İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
Term
245
Definition
BAĞLI ORTAKLAR
Term
246
Definition
BAĞLI ORTAKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
Term
247
Definition
BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
Term
248
Definition
DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
Term
249
Definition
DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
Term
250
Definition
ARAZİ VE ARSALAR
Term
251
Definition
YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ
Term
252
Definition
BİNALAR
Term
253
Definition
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
Term
254
Definition
TAŞITLAR
Term
255
Definition
DEMİRBAŞLAR
Term
256
Definition
DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
Term
257
Definition
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
Term
258
Definition
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
Term
259
Definition
VERİLEN AVANSLAR
Term
260
Definition
HAKLAR
Term
261
Definition
ŞEREFİYE
Term
262
Definition
KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
Term
263
Definition
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
Term
264
Definition
ÖZEL MALİYETLER
Term
267
Definition
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Term
268
Definition
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
Term
269
Definition
VERİLEN AVANSLAR
Term
271
Definition
ARAMA GİDERLERİ
Term
272
Definition
HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
Term
277
Definition
DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
Term
278
Definition
BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
Term
279
Definition
VERİLEN AVANSLAR
Term
271
Definition
ARAMA GİDERLERİ
Term
272
Definition
HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
Term
277
Definition
DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
Term
278
Definition
BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
Term
279
Definition
VERİLEN AVANSLAR
Term
280
Definition
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
Term
281
Definition
GELİR TAHAKKUKLARI
Term
291
Definition
GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV
Term
292
Definition
DİĞER KDV
Term
293
Definition
GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
Term
294
Definition
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
Term
295
Definition
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR
Term
297
Definition
DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
Term
298
Definition
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
Term
299
Definition
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
Supporting users have an ad free experience!