Shared Flashcard Set

Details

Tårnby Demokrati og velfærd
Tårnby Gymnasium
49
Political Studies
Post-Graduate
09/26/2013

Additional Political Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvad er velfærdstrekanten?
Definition
En figur der viser balancen mellem civilsamfund,stat og markedet.
Term
Hvad er omforddeling?
Definition
Staten tager goder fra samfundet og omfordeler dem efter behov.
Term
Hvad er et progressivt skattesystem?
Definition
Det er når man betaler flere procent (%) i skat, jo flere penge man tjener
Term
Hvad går behovsprincippet ud på?
Definition
Behovsprincippet går ud på at staten kun vil trænge ind og hjælpe, hvis individet ikke kan passe på sig selv og er i nød.
Term
Hvilket stort europæisk land har det konservative velfærdsmodel?
Definition
Tyskland.
Term
Hvad er et velfærdsmix?
Definition
Når man benytter både civilsamfundet markedet og staten
Term
Hvad vil det sige at velfærdsstaten bureakratiseres?
Definition
Der opstilles faste procedurer til at håndtere personlige problemer.
Term
Hvad vil det sige at velfærds modellen er individorienteret
Definition
Dvs at velfærdstaten i høj grad overlades til individet
Term
Hvad betyder behovsprincippet
Definition
Et princip gående på at man har ret til sociale ydelser, fordi man ikke kan klare sig selv.
Term
Bruger staten flest penge på sundhedsvæsenet, undervisning eller social beskyttelse?
Definition
Sundhedsvæsenet
Term
Hvordan defineres forsørgerbyrden?
Definition
Forholdet mellem de forsørgede og forsørgerne.
Term
Hvad binder i følge Durkheim det moderne samfund sammen?
Definition
Solidaritet
Term
Hvem beskriver det moderne samfund som en organisk helhed?
Definition
Durkheim
Term
Hvilke tre kendetegn har den universelle velfærdsmodel?
Definition
1. Den er præget af politisk styring
2. Staten er en central samfundsaktør
3. høj beskatning.
Term
Hvad viser gini-koefficienten?
Definition
Et matematisk mål for ulighed
Term
Hvad siger funktionalismen om ulighed?
Definition
At den er nødvendig og opstår naturligt.
Term
Hvad fører uligheden til i følge Marxismen?
Definition
Konflikt
Term
Hvilken teoretiker mener at ulighed er godt og er med til at skabe motivation?
Definition
Robert Nozick.
Term
Hvilken type stat er Robert Nozick fortaler for?
Definition
En minimalstat.
Term
Hvad måler gini-koefficient?
Definition
Den måler ulighed
Term
Hvad er frihedsprincippet?
Definition
Alle borgere har lige adgang til rettigheder
Term
Hvad er mulighedsprincippet?
Definition
Alt skal i princippet være muligt for alle
Term
Hvad er differensprincippet?
Definition
Den dårlig stillede skal stilles bedst muligt
Term
Den første velfærdshistorie er et oprør med?
Definition
Klassekampen
Term
Den anden velfærdshistorie er et oprør med?
Definition
Velfærdsstaten
Term
Hvad handler diskussionen om den klassiske velfærdsstat om?
Definition
Om at der ofte bliver brugt flere penge på socialpolitik end på uddannelse og sundhedsområdet.
Term
Hvem nedsatte velfærdskommisionen?
Definition
Den borgerlige liberale regering
Term
Hvad medførte det at kvinderne kom på arbejdsmarkedet?
Definition
At husholdning f.eks. børnepasning blev til lønnede jobs
Term
Hvad er frivillig eksklusion?
Definition
Når overklassen vælger at afsondre sig fra "resten af Danmark".
Term
Hvor mange procent af Danmarks befolkning har den højeste indkomst, målt ved disponibel indkomst?
Definition
1 procent. ( den gyldne procent )
Term
Hvor vil der være den største befolkningstilvækst i Danmark (2012-2020)?
Definition
I København.
Term
Hvorfor flytter mange unge fra yderkantsområderne til de store byer?
Definition
De flytter væk fordi at "uddannelse skal bringe Danmark videre" og de bedste uddannelser findes i de store studiebyer.
Term
Bor der flest mænd eller kvinder i "den rådne banan"?
Definition
Mænd.
Term
hvordan kan det være at uligheden stiger i danmark?
Definition
de store middelklasser gør det mere problematisk at tale om samfundsklasser i traditionel forstand.
Term
Hvad er Bordieus syn på social arv?
Definition
At det er vanskeligt grundet sin "habitus".
Term
hyvilke former for kapitaler anvender Bordieu?
Definition
Økonomisk, kulturel og social kapital.
Term
Hvad er den relative fattigdomsgrænse?
Definition
Det er hvis du tjener under 50% af medianindkomsten
Term
Hvordan mener Rawls at samfundets "goder" skal fordeles ligeligt mellem borgerne?
Definition
Han mener goderne skal fordeles igennem skatter
Term
Hvordan mener Nozick at samfundets "goder" skal fordeles ligeligt mellem borgerne?
Definition
Han mener goderne skal fordeles efter berettelse(fx hvis man producerer noget selv, så er man selv berettiget til det
Term
Hvad er universalisme?
Definition
Alle har ret til de samme ydelser
Term
hvornår får kvinder stemmeret i kumunerne?
Definition
1908
Term
hvornår var kartoffelkuren og hvad indebærer den?
Definition
1987, det blev dyre at låne penge til bil og hus
Term
hvornår kommer socialdemokraterne til magten i 1990'erne?
Definition
1993
Term
Hvad er en sygekasse?
Definition
Den sikre lægehjælp og behandling
Term
hvem er Robert Nozick
Definition
Han er en ny liberal teoretiker
Term
Hvad er funktionalisme
Definition
Det er en retning indenfor samfundsvidenskaben
Term
Synes Robert Nozick at ulighed er godt eller skidt?
Definition
Han synes det er godt
Term
Hvad er en minimalstat
Definition
Når staten går ind for at beskytte borgerne
Term
hvad er marxisme
Definition
fokusere på konflikter, der opstår som konsekvens af ulighed i et kapitalistisk samfund
Supporting users have an ad free experience!