Shared Flashcard Set

Details

Személyek
Személyek a tevékenységeikkel
9
Economics
Graduate
11/03/2012

Additional Economics Flashcards

 


 

Cards

Term

Arisztotelész

Kr.e. 384 - 322

Definition

Kr.e. 384-322

Politika I.:

oikonómia: háztartási gazdálkodás

katallaxia: cserekereskedés (pénz mint csereszköz) - ez elfogadható

khrematisztika: pénzkereskedés - nem elfogadható

Politika II.:

előnyösebb a magántulajdon mert mindenki jobban törődik azzal ami a sajátja

Politika IV.:

a vagyoni helyezet határozza meg a társadalmi státuszt. Vagyoni szélsőségek veszélyt jelentenek

Term

Aquinói Szent Tamás

1225-1274

Definition

Iskola: Skolasztika

Műve: Summa Theológiae


- Magántulajdon: szükséges a magántulajdon, de az állam szabályozása kiterjed rá

- Uzsora: kereskedő tevékenysége, profitszerzése akkor fogadható el, ha az, az önfenntartást szolgálja.

- Kamatszedés: tiltott a fogyasztási javak esetén, a termelési javak esetén elfogadható kis mértékben

- Igazságos ár: a dolog értéke, azaz a munka költségek megtérítése

 

Term

Thomas Mun

1571 - 1641

Definition

Iskola: Merkantilizmus

 

Az egyoldalú export nem tartható fenn, támogatni kell olcsó nyersanyagok behozatalát, illetve ipari termékek kivitelét.

Term

Jean Bodlin

1530 - 1596

Definition

Iskola: Merkantilizmus

 

Közismert a mennyiségi pénzelmélete

Az áremelkedés okai:

- arany és ezüst bősége

- monopóliumok

- javak ritkasága

- mesek luxusa

- pénzrontás

Term

William Petty

1623 - 1687

Definition

Iskola: Merkantilista

 

- politikai aritmetika

- statisztika atyja

- érték és eloszlás kérdése: föld értékét munkában fejezte ki, az érték többlet formája a földjáradék vagy kamat

Term
rfsdf
Definition
asdfasdf
Term
sdfsdf
Definition
asdfsadf
Term
sdfasdf
Definition
twerte
Term
ertgdfg
Definition
erehdshtehdfgsdfg
Supporting users have an ad free experience!