Shared Flashcard Set

Details

szamvitel
lol
39
Economics
Undergraduate 2
01/11/2015

Additional Economics Flashcards

 


 

Cards

Term
Mérleg szerinti eredmény átvezetése
Definition
419 413
Term
Céltartalék elszámolása
Definition
42 96
Term
Rövid lejáratú hitel felvétele
Definition
38 45-47
Term
Bérleti jog vétele
Definition
11 45-47
Term
raktor értékesítése bruttó ár 5800 /13-86 a bruttó nettó ár különbsége
Definition
86 13

13 86
Term
eladási ár +ÁfA , itt számolom el az ÁFA-t
Definition
31-36 467
Term
alapanyag vétel, később fizet áfája
Definition
466 45-47
Term
alapanyag vétel, később fizet
Definition
511 45-47
Term
az alapanyag értékét a szállítónak kifzette
Definition
45-47 38
Term
munkabér elszámolási köt. Dolgozókkal szemben
Definition
54 471
Term
TB. Elszámolása
Definition
56 473
Term
dolgozók nettó bérének kifizetése
Definition
45-47 38
Term
fizetés,+járulékok elszámolása nyugdíjjárulék
Definition
471 473
Term
SZJA előleg
Definition
471 472
Term
Kifizetett előleg
Definition
471 38
Term
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS
Definition
57 12-16
Term
(apport)bevitele egy másik KFT-be(nettó érték)
Definition
88 12-16
Term
apportnak társ. Szerződésben elfogadott értéke
Definition
17-19 98
Term
HL hitel visszafizetése
Definition
44 38
Term
HL hitel KAMAT visszafizetése
Definition
87 97
Term
a kft saját rezsin felújított egy traktort
Definition
12-16 18
Term
késztermékek eladása
Definition
31-36 91-92
Term
késztermékek eladása rögtön kifizetve kp-ért
Definition
38 91-92
Term
vevő pénzt utalt át
Definition
38 31-36
Term
vevőkkel szembeni követelésből értékvesztést számolt el
Definition
81 31-36
Term
másik kft-től osztalékot vett fel
Definition
38 97
Term
saját termelésü készletei értéke év végére csökkent
Definition
58 2
Term
saját termelésü készletei értéke év végére nőtt
Definition
2 58
Term
vásárolt készlet értéke év végére nőtt
Definition
2 511
Term
vásárolt készlet értéke év végére csökkent
Definition
511 2
Term
Költségek átvezetése 5-ös számlákat követel oldalra tesszük és a megfelelő 8-asba számoljuk át
Definition
81 511
82 54
82 56
83 57
Term
Eredményszámlák lezárása 8-as számlacsoportot a 493 zárja le
Definition
439 81

469 82

493 83

493 86

493 87

493 88
Term
Eredményszámlák lezárása 9es +58-as számla lezárása 5-ös számlák a tartozik oldalon voltak ezt 8asba le tudtuk zárni, az 85-as követel oldalon van így 493-ba zárom le
Definition
91-92 493
96 493
97 493
98 493
58 493
Term
Társasági adó elkönyvelése
Definition
89 461
Term
dó elkönyvelése, számla zárása
Definition
493 89
Term
osztalék kifizetésének elkönyvelése
Definition
493 45-47
Term
Mérleg szerinti eredmény elkönyvelése Eredmény kimutatásból kapott eredmény
Definition
493 419
Term
Mérlegszámlák zárása
Definition
492 1-3
Term
Mérlegszámlák zárása
Definition
4 492
Supporting users have an ad free experience!