Shared Flashcard Set

Details

Sveskan Utifrån
Vocabulario capítulo 1
17
Language - Other
Not Applicable
12/21/2010

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term

Fråga

 

Present: Frågar

Definition
Preguntar
Term

Svara

 

Present: Svarar

 

Definition
Responder
Term

Kom

 

Present: Komar


 

Definition

 

To come??

 

Term

Tala

 

Present: Talar


Definition

 

Decir?

 

Term

Skriv

 

Present: Skrivar


Definition
Escribir
Term

Bo

 

Present: bor

Definition
Vivir
Term

Arbeta

 

Present: Arbetar

Definition
Trabajar
Term

Ha

 

Present: Har

Definition
Tener
Term

Presentera

 

Present: Presenterar

Definition
Presentar
Term

Följ

 

Present: Följar

Definition
Seguir (follow)
Term

Undervisa

 

Present: Undervisar

Definition

Enseñar

Term

Tro

 

Present: Tror

Definition
Pensar
Term

Sluta

 

Present: Slutar

Definition
Detener
Term

Läs

 

Present: Läser

Definition
Leer
Term
Vad
Definition
Qué
Term
Var
Definition
Dónde
Term
Varifrån
Definition
De dónde
Supporting users have an ad free experience!