Shared Flashcard Set

Details

Svenska ÅA: Mål 2: pg 166, 173
Sveriges kommuner (166), Vad ska Ellen jobba med?
29
Language - Other
Undergraduate 1
04/13/2014

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
en kommun, kommuner
Definition
a municipality, town district, community
Term
indelad - indelat - indelade
Definition
divided
Term
till ytan
Definition
in area
Term
att ansvara, ansvarar, ansvarade, ansvarat
Definition
to be responsible
Term
(en) barnomsorg
Definition
child care system
Term
äldreomsorg
Definition
elderly care
Term
att sköta
Definition
to handle, manage, take care of
Term
(en) sophämtning
Definition
garbage collection
Term
att se till att, ser, såg, har sett
Definition
to see to that
Term
en vattenledning, flera vattenledningar
Definition
water pipe(s)
Term
ett avlopp, flera avlopp
Definition
drain
Term
att fungera, fungerar, fungerade, fungerat
Definition
to function
Term
an skatt, flera skatter
Definition
tax(es)
Term
en avgift, flera avgifter
Definition
a charge, fee, fare
Term
att styras, styrs, styrdes, styrts
Definition
to govern
Term
vart fjärde år
Definition
every 4th year
Term
ett val, flera val
Definition
an election
Term
ett parti, två partier
Definition
one party, two parties
Term
att dra ner på, drar, drog, dragit
Definition
to cut down
Term
att ta över
Definition
to take over
Term
en arbetsuppgift, arbetsuppgifter
Definition
a task, assignment
Term
helt annat
Definition
entirely another thing
Term
en reception, receptioner
Definition
a reception desk
Term
en egenskap, egenskaper
Definition
a quality, good point
Term
att ha lätt för
Definition
comes easily to someone
Term
(ett) tålamod
Definition
patience
Term
en kvalifikation, kvalifikationer
Definition
qualifications
Term
en receptionist, receptionister
Definition
receptionist
Term
rätt
Definition
quite
Supporting users have an ad free experience!