Shared Flashcard Set

Details

Sundhed for alle
Handler om sundhed og befolkning
10
Geography
8th Grade
02/05/2021

Additional Geography Flashcards

 


 

Cards

Term

 

 

WHO

Definition

 

 

Wold Health Organization

Verdens SundhedsOrganisationen

 

En afdeling under FN, hvor man beskæftiger sig med sundhed i alle lande. Her holder man fx øje med Coronapandemien og udveksler viden mellem lande.

Term

 

 

middellevealder

Definition

 

 

Middellevealder er et gennemsnit af, hvor lang tid mennesker lever i et samfund

Term

 

 

ulandssygdomme

Definition

 

 

Ulandssygdomme er smitsomme sygdomme, der er udbredt i den fattige del af verden.

Term

 

 

livsstilssygdomme

Definition

 

For lidt motion, for megen og for usund føde og overforbrug af tobak og alkohol kan føre til livsstilssygdomme.

Term

 

 

migrantarbejder

Definition

 

En arbejder, der er rejst til et andet land for at bo og arbejde.

Term

 

 

WHO´s mål for sundhed

Definition

 

Et udvidet sundhedsbegreb fordi det ikke kun handler om fysisk sundhed, men også om at være psykisk sund.

Term

 

 

den samlede fertilitet

Definition

 

Det antal børn 1000 kvinder føder i gennemsnit i løbet af deres liv kaldes for den samlede fertilitet.

Term

 

 

befolkningsvækst

Definition

 

Dette er et mål for, hvordan en befolkning udvikler sig i størrelse over tid enten positivt eller negativt.

Term

 

 

FN

Definition

 

En organisation, hvor alle lande er repræsenteret. Man kan kalde det for "verdens regering".

FN blev oprettet efter 2. Verdenskrig og arbejder for fred, sundhed og stabilitet i hele verden for med alle midler at undgå krig.

Term

 

befolkningsligningen

Definition

 

[image]

Supporting users have an ad free experience!