Shared Flashcard Set

Details

Success
Dansk
109
Language - Other
12th Grade
08/17/2015

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
Trosighed
Definition
Defiance
Term
Nuttet
Definition
Cute
Term
Hårdhudet
Definition
Hardskinned
Term
Skruk
Definition
broody
Term
Frimodig
Definition
Bold
Term
Forseelse
Definition
Breach
Term
Yde
Definition
Give
Term
Indfri
Definition
Fulfill
Term
Foruden
Definition
Besides
Term
bagud
Definition
Backward
Term
Hak
Definition
Tik
Term
Tilskynde
Definition
to move, urge
Term
Besinde Sig
Definition
have second thoughts-change of heart
Term
Undergrave
Definition
Undermine
Term
Følgeskade
Definition
Consequential damage
Term
at finde frem til problemet.
Definition
to find out the problem
Term
Sart
Definition
Delicate
Term
at komme i arbjede/i beskæftigelse
Definition
To come into work
Term
At fremkalde
Definition
Evoke - elicit
Term
Nytilkomne - nytilkommen
Definition
Newcommers, newcommer
Term
Tt skvæt
Definition
a hint
Term
Ildsjæl
Definition
someone very dedicated
Term
Udbytterig
Definition
fruitful
Term
Konkylie
Definition
seashell
Term
At dulme
Definition
to alleviate
Term
Det lader til
Definition
it seems
Term
At sparre sammen
Definition
a back and forth btw 2 people
Term
et samråd
Definition
a meeting to discuss questions
Term
at kompromettere
Definition
compromise security
Term
Udsætte på ham
Definition
no dirt on him
Term
At rekvirere
Definition
to requistion
Term
jeg er ligefrem på julekort med
Definition
be on good terms with
Term
at afmåle
Definition
measure liquids solids
Term
vi kan rette op på det
Definition
make it better
Term
Opkvikkende på
Definition
Makes you alerting
Term
Tran
Definition
sealife fat
Term
Som jeg tidligere nævnt
Definition
As I previously mentioned
Term
Indtag
Definition
Intake
Term
At omfavne
Definition
To embrace
Term
Det bliver en snebold
Definition
Snowball effect
Term
At Indtage
Definition
at consume
Term
at fornægte
Definition
Reject
Term
En bred samling af forskere
Definition
A broad spectrum of researcher
Term
Er det et forkert signal at sende
Definition
it is the wrong signal to send
Term
man ende i brummen
Definition
end up in prison
Term
Kummerlig
Definition
Miserable
Term
Umættelig
Definition
Unsatisfiable
Term
Godsejer
Definition
Freight Owner
Term
Bønd - bønder
Definition
Farmer-s
Term
Kæderyger
Definition
Chain smoker
Term
Udstationering
Definition
Deployment
Term
At skrumpe + ind
indtægt
Definition
Shrink
Term
Beskatning
Definition
Taxation
Term
At opretholde
Definition
to sustain
Term
at aflønne
Definition
to renumerate + pay someone
Term
Overenskomst
Definition
Agreement
Term
Anhænger
Definition
trailer - lorry
Term
Indenlandsk
Definition
Domestic
Term
at omdele
Definition
to deliver
Term
Stykpris
Definition
Unit Price
Term
Ussel + pris
Definition
Poor price
Term
Selvsagt
Definition
Obvious - speak for itself
Term
at Vedligeholde
Definition
To maintain
Term
at iagttage
Definition
to observe
Term
fornøden - fornødne
Definition
the necessary
Term
Lovstridig
Definition
illegal
Term
Sædvanlig
Definition
Usuaæ
Term
at afregne
Definition
to settle - square up
Term
Lønseddel - lønsedler
Definition
Payslips
Term
at dæmme op
Definition
to curb ---a development
Term
tilsyn
Definition
Inspection
Term
Bødetakst
Definition
Fine tariffs
Term
at omgå
Definition
to avoid
Term
at skumme
Definition
to froth
Term
Altædende
Definition
Eats all
Term
Værn - værnet
Definition
a protection
Term
...bør træde i karakter
Definition
...should step in grades!
Term
Såfremt
Definition
under the condition that....
Term
Fryd
Definition
Joy, delight
Term
at frigive dagens anspændthed.
Definition
To release the day;s tenstions
Term
Berettiget / berettigede
Definition
Entitled
Term
at fastlægge
Definition
to fix
Term
at slå fast
Definition
To establish
Term
at afskedige
Definition
dissmiss, fire
Term
...blander sig mindst muligt
Definition
interferes as less as possible
Term
at udforme
Definition
to design, shape...
Term
mindsteløn
Definition
minimum wage
Term
at fastsætte
Definition
to specify, determine
Term
Inden for blandt andet...kemi, medicin ...
Definition
within among others.
Term
at afgrænse
Definition
to outline
Term
at fremgå
Definition
it appears, emerges
Term
i givet fald
Definition
in the given case
Term
at komme sig
Definition
To get better
Term
uden at få skudt i skoene
Definition
to recieve unfair kriticism
Term
Samtlige---elever på skole bliver syge
Definition
all
Term
foragt
Definition
contempt
Term
verdslige
Definition
wordly
Term
Der fortolker vores fælles kulturarv på forskellige måder.
Definition
Which interprets our common cultural heristage in different ways
Term
anmelderroset
Definition
reviewpraised
Term
At hejse
Definition
raise + flag
Term
at pleje dine tømmermænd
Definition
to nurse a hangover
Term
Betragligt
Definition
Considerably
Term
betænkligt
Definition
questionnable
Term
afgive
Definition
Term
flåde
Definition
fleet
Term
afvigende
Definition
Term
nedslående
Definition
Term
fraviger
Definition
Term
Vrissent
Definition
Supporting users have an ad free experience!