Shared Flashcard Set

Details

Substantiv
ubestemt form og bestemt form
6
Grammar
Beginner
12/11/2015

Additional Grammar Flashcards

 


 

Cards

Term

1)  Jeg åpner __ bok.
(hunkjønn) 

 

 

2)  ______ er brun.
(Bestemt form entall) 

Definition


1)  ei 

 

 

2) Boka 

Term

1) Vi går ____tur.
(hankjønn) 

 

 

  2) ____tar 2 timer.
(Bestemt form entall) 

Definition

1) en 

 

 

2) Turen

Term

1)  Jeg skal leie __hus.
(intetkjønn)

 

2)  _______ har 3 soverom.

(bestemt form entall)  

Definition

1)  et

 

 

2) Huset

Term

1) Det er mange mennesk____ der.
(substantiv, ubestemt form flertall) 

 

 

2)  Mennesk____ ler høyt.

(substantiv, bestemt form flertall)   

Definition

1)  mennesker

2) Menneskene 

Term

1) Jeg skal handle matvar____ på Kiwi.
(substantiv, ubestemt form flertall) 

 

2) Matvar____koster 976.- kroner.

(substantiv, bestemt form flertall)  

Definition

1) matvarer

 

 

 

2) Matvarene

Term
Jeg kjøper et eple.
________er stort.
Definition
Supporting users have an ad free experience!