Shared Flashcard Set

Details

Starting and igniton
N/A
16
Aviation
Graduate
12/03/2014

Additional Aviation Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvor mange volt definerer
henholdsvis low – og high voltage
ignition systems?
Definition
1.000 volt ved low voltage og 5.000 volt ved high voltage
Term
Hvad er den mest anvendte igniter type på turbine engines?
Definition
Gniiiiiiiist igniter
Term
Hvordan er opstartssekvensen på en turbine engine?
Definition
udluftning – tænding – fuel à selvbærende
Term
Hvorfor er ignitere ikke tændt hele tiden?
Definition
Fordi igniterne bliver meget varme
og kan tage skade af varmen
Term
Hvor mange igniters har turbine motore generelt?
Definition
2
Term
Hvad er en hung start?
Definition
Det er når motoren er selvbærende, men ikke kan accelerere yderligere op i omdrejninger.
Term
Hvad er en hot start?
Definition
Det er når turbine inlet temperature (TIT) er for høj pga. for stor fuel dosering under opstart.
Term
Hvilke krav er der til tændingssystemer?
Definition
Der skal være 2 separate systemer
Term
Hvad er vigtigt at huske inden arbejde på ignition system påbegyndes?
Definition
Ignition Power circuit breaker skal trækkes, og ledningen tages af igniteren. Derefter ventes mens systemet aflades via Bleeder og safety resistors.
Term
Hvad er flameout og hvad skyldes det?
Definition
Når ilden i brændkammeret utilsigtet går ud. Dette kan skyldes forkert fuel til air forhold, eller ved forstyrrelser af luftflowet igennem motoren
Term
nævn de to igniter typer?
Definition
spark igniters og glow plug igniters
Term
Hvordan kobles starteren fra motoren med en sprag clutch?
Definition
Centrifugal kraften pga. motorens omdrejninger tvinger ratchet pawls ud så de ikke har indgreb på starter drive shaft.
Term
Hvordan startes motoren med en air impingement starter?
Definition
Med low-pressure air der blæses via en check valve ind igennem turbinen
Term
Nævn 3 forskellige kilder der kan levere luft til at starte en motor
Definition
auxiliary power unit, ground power unit og en anden motor der allerede er startet.
Term
Motoren på det fleste jet fly bliver startet med?
Definition
Luft
Term
Hvor er APU’en oftest placeret?
Definition
Ude I flyets tail cone.
Supporting users have an ad free experience!