Shared Flashcard Set

Details

Språknyckeln C Kapital 7
Vardag och Fest på Svenska
57
Language - Other
Not Applicable
09/02/2010

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term

 

 

 

 

ägna

(ägnar, ägnade, ägnat)

Definition

 

 

 

sv. tilldela

 

en.  devotes

Term

 

 

 

 

fritid, -en; pl.-

 

Definition

 

 

 

 

sv.  ledig tid, då man ej arbetar/studerar

 

en.  Free time

Term

 

 

 

 

antingen

Definition

 

 

 

sv.  vare sig

 

en.  either

Term

 

 

 

 

sporta

(sportar, sportade, sportat)

Definition

 

 

 

 

sv.  idrotta, träna, motionera

 

en.  doing sports

Term

 

 

 

 

grannland, -et; -er

Definition

 

 

 

sv.  ett land som ligger bredvid t ex Norge, Dannmark och Finland

 

en.  neighbor

Term

 

 

 

 

ovanlig

Definition

 

 

 

 

sv.  sällsynt

 

en.  unusual

Term

 

 

 

 

hinderbana, -n; -or

Definition

 

 

 

 

sv.  löpbana med ställningar för löparna att hoppa över

 

en.  obstacle course

Term

 

 

 

 

bära

(bär, bar, burit)

Definition

 

 

 

 

sv.  hålla uppe med armara

 

en.  only

Term

 

 

 

 

gå  av stapeln

Definition

 

 

 

 

sv.  infalla, ske, hända

 

en.  be held

Term

 

 

 

 

delta

(deltar, deltog, deltagit)

Definition

 

 

 

 

sv.  medverka, vara med

 

en.  participate

Term

 

 

 

 

regel, -n; -er

Definition

 

 

 

 

sv.  lagar, bestämmelser

 

en.  rules, law

Term

 

 

 

 

omgång, -en; -ar

Definition

 

 

 

sv.  varv, runda tur

 

en.  game, round turn, batch

Term

 

 

 

 

kula, -an; -or

Definition

 

 

 

 

sv.  liten boll av sten eller glas

 

en.  ball

Term

 

 

 

 

torg, -et, pl. =

Definition

 

 

 

 

sv. marknadsplats

 

en.  square (town square)

Term

 

 

 

 

folkskolegrabb; -en; -er

Definition

 

 

 

 

sv.  liten pojke

 

en.  public schoolkid

Term

 

 

 

 

snora

(snora, snorade, snorat

Definition

 

 

 

 

sv.  rinner från näsan

 

en.  snot

Term

 

 

 

 

vissla

(vissla, visslade, visslat)

Definition

 

 

 

 

sv.  blåser fram ljud

 

en.  whistle

Term

 

 

 

 

överlägset

 

 

Definition

 

 

 

 

sv.  bättre än någon annan

 

en.  superior

Term

 

 

 

 

ångra

(ångrar, ångrade, ångrat)

Definition

 

 

 

sv.  är ledsen för

 

en.  regret

Term

 

 

 

 

port, -en; -ar

Definition

 

 

 

 

sv.  dörr, ingång

 

en.  door

Term

 

 

 

 

gno

(gnor, gnodde, gnott)

Definition

 

 

 

 

sv.  skynda

 

en.  toil, rub, bustle about

Term

 

 

 

 

skämmas

(skäms, skämdes, skämts)

 

Definition

 

 

 

 

sv.  känna ånger över

 

en.  ashamed

Term

 

 

 

 

än

Definition

 

 

 

sv.  fortfarande

 

en.  than, yet, but

Term

 

 

 

 

grov

 

 

Definition

 

 

 

 

sv. stor

 

en.  large, rough

Term

 

 

 

 

släpa och slita

 

 

Definition

 

 

 

sv.  jobba hårt

 

en.  tough job

Term

 

 

 

 

förslå

(förslår, förslog, förslagit)

Definition

 

 

 

 

sv.  räcka till

 

en.  suggest

Term

 

 

 

 

trösta

(tröstar, tröstade, tröstat)

 

Definition

 

 

 

 

sv.  lugna, uppmuntra

 

en.  comfort, console

Term

 

 

 

 

skugga, -an; -or

Definition

 

 

 

 

sv.  skepnad

 

en.  shadow

Term

 

 

 

 

röra

(rör, rörde, rört)

Definition

 

 

 

sv.  nudda ta på

 

en.  move

Term

 

 

 

 

 

blund, -en; pl.-

Definition

 

 

 

 

sv.  kort sömn

 

en.  wink (of sleep)

Term

 

 

 

 

trottoar, -en; -er

Definition

 

 

 

sv.  gångbana

 

en.  sidewalk

Term

 

 

 

 

mäktig

Definition

 

 

 

sv.  betydande

 

en.  powerful

 

 

Term

 

 

 

 

parad, -en; -er

 

 

 

Definition

 

 

 

sv.  festtåg

 

en.  parade

Term

 

 

 

 

sväva

(svävar, svävade, svävat)

 

Definition

 

 

 

sv.  flyga, segla

 

en.  float

Term

 

 

 

 

överraskningsfest, -en; -er

Definition

 

 

 

sv.  en fest där huvudpersonen inte vet att festen kommer att äga rum

 

en.  surprise party

Term

 

 

 

 

knytis

 

 

Definition

 

 

 

sv.  kort för knytkalas.  Alla som kommer tar med något.

 

en.  potluck

Term

 

 

 

 

anlända

(anländer, anlände, anlänt)

Definition

 

 

 

sv.  kommer, infinner sig

 

en.  arrive

Term

 

 

 

 

tilltugg, -et; pl. =

Definition

 

 

 

sv.  snacks t ex salta pinnar, nötter eller chips

 

en.  snacks

Term

 

 

 

 

kokain, -et, pl. -

 

Definition

 

 

 

sv.  en drog

 

en.  a drug, cocaine

Term

 

 

 

 

drog, -en; -er

 

Definition

 

 

 

 

sv. berusningsmedel

 

en.  drug

Term

 

 

 

 

gå ned

(går, gick, gått)

Definition

 

 

 

sv.  här: blivit billigare

 

en.  gone down

Term

 

 

 

 

narkotika, -n; pl. -

 

Definition

 

 

 

 

sv.  drog

 

en.  narcotics

Term

 

 

 

 

beroende

Definition

 

 

 

sv.  kontrollerad, ofri, som behöver något

 

en.  depending

Term

 

 

 

 

signalment, -et; -n

Definition

 

 

 

sv.  beskrivning, kännetecken

 

en.  description

Term

 

 

 

 

detektiv, -en; -er

Definition

 

 

 

sv.  utreder brott, spanar

 

en.  detective

Term

 

 

 

 

 

bandspelare, -n; pl. =

Definition

 

 

 

 

sv.  maskin för att spela in eller lyssna till ljud

 

en.  tape recorder

 

Term

 

 

 

 

kraftigt byggd

 

 

Definition

 

 

 

sv.  stor, stark, muskulös

 

en.  heavily built, muscular

Term

 

 

 

 

ordningsvakt, -en; -er

 

 

Definition

 

 

 

sv.  bevakar säkerheten

 

en.  security guard

Term

 

 

 

 

kassa, -n; -or

 

 

Definition

 

 

 

sv.  inkomsterna från kvällens försäljning

 

en.  cashbox

Term

 

 

 

 

pistol, -en; -er

 

Definition

 

 

 

sv.  skjutvapen

 

en.  gun

Term

 

 

 

 

väsa

(väser, väste, väst)

 

Definition

 

 

 

sv.  tala lågt och med dämpad röst

 

en.  hiss, whisper

Term

 

 

 

 

räcka över

(räcker, räckte, räckt)

Definition

 

 

 

sv.  ge

 

en.  hand over, give

Term

 

 

 

 

sikta

(siktar, siktade, siktat)

 

Definition

 

 

 

sv. peka på

 

en.  aim

Term

 

 

 

 

evighet, -en; -er

Definition

 

 

 

 

sv.  tid utan slut

 

en. eternity, forever

Term

 

 

 

 

läspa

(läspar, läspade, läspat)

 

Definition

 

 

 

sv. tala med annorlunda s-ljud

 

en. have a lisp

Supporting users have an ad free experience!