Shared Flashcard Set

Details

Sound
Sound and facts about it.
4
Education
Advanced
12/21/2015

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
Zvuk nastaje titranjem tijela u nekom sredstvu.
Term
[image]
Definition
Tijelo koje titra je izvor zvuka.
Term
[image]
Definition

Ton je zvuk koji ima određenu visinu, jačinu, trajanje i boju.

Term
[image]
Definition

Jeka je pojava koja nastaje kada zvuk pri širenju naiđe na prepreke od kojiih se odbija i vraća nazad prema izvoru.

Supporting users have an ad free experience!