Shared Flashcard Set

Details

Sosialiseringsprosessen
Sosialiseringsprosessen
6
Social Studies
Not Applicable
12/01/2014

Additional Social Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Prosessen som gjør at JEG blir til MEG
Skjer dette noen gang?
Blir man "ferdig?"
Definition
Evig prosess.
Term
Prosess
Definition
Nytt medlem av sosialt system > Blir selverkjennende > Funksjonsdyktig innenfor systemet.

Gjennom prosessen overføres normer og verdier, ferdigheter og kunnskaper. Dette internaliseres i større eller mindre grad (Larsen og Slåtten)
Term
Oppførsel i sosiale systemer
Definition
eks: På skolen. Vi sitter pent, bråker ikke/gjør handlinger som er sjenerende for andre

eks: I barnehagen. Vi oppfører oss profesjonelt. Tilpasser hvordan vi tilnærmer oss barna. Ordbruk/språk tilpasses
Term
Primærsosialisering
Definition
-Skjer fra vi fødes!
-Går over tid
-Foregår i primærgruppen (Mor, far, søsken, nære venner)
-Lærer de grunnleggende normer/verdier i samfunnet
-Sanksjoner: Kjeft, gester, kroppspråk osv.
-Belønner: Roser ved ord, gir fysisk belønning osv.
-Klasseforskjeller: Arbeiderklasse og Middelklasse
-I Barnehagen møter vi alle klasser.
-Det blir stadig mindre primærsosialisering, fordi vi tidligere og tidligere sender barna i barnehage der de møter sekundærsosialisering
Term
Sekundærsosialisering
Definition
-Skjer gjennom hele livet.
-Prosess: Medlemmene tilegner seg de ulike rolllene
-Sekundærrelasjoner (Barnehage, skole,
Term
Samfunn
Definition
Er geografisk og overlever sine medlemmer. Det består i tid.

Et samfunn er et sosialt system. Eks: Det norske samfunn, familie, høgskolen osv.
Supporting users have an ad free experience!