Shared Flashcard Set

Details

Sim_6
Word definition
22
Law
Not Applicable
02/27/2010

Additional Law Flashcards

 


 

Cards

Term
court decisions
Definition
quyết định của tòa
Term
court martial
Definition
tòa án quân sự
Term
action
Definition
khởi kiện
Term
alibi
Definition
chứng cớ ngoại phạm
Term
appellate court
Definition
tòa kháng cáo, tòa kháng án
Term
appellant
Definition
người kháng án
Term
appellee
Definition
người bị kháng án
Term
bench trial
Definition
phiên xữ bởi chánh án
Term
burden of proof
Definition
trách nhiệm chứng minh
Term
common law
Definition
thông luật
Term
counterclaim
Definition
phản tố
Term
deed
Definition
văn kiện chuyển nhượng
Term
deposition
Definition
buổi lấy lời khai hữu thệ
Term
ex post facto law
Definition
luật có hiệu lực hồi tố
Term
information
Definition
cáo trạng của phiên tòa luận tội
Term
indictment
Definition
cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn
Term
injunction
Definition
lệnh cấm của tòa
Term
interrogative
Definition
bảng thẩm vấn nhân chứng
Term
jurisdiction
Definition
thẩm quyền
Term
majority opinion
Definition
ý kiến của đa số
Term
motion
Definition
thỉnh nguyện
Term
statue of limitations
Definition
luật về thời hiệu tố tụng
Supporting users have an ad free experience!