Shared Flashcard Set

Details

Seasons and Weather
(wakati/msimu/majira na hali ya hewa/anga)
35
Language - Other
Undergraduate 4
11/18/2008

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
season
Definition
wakati / nyakati
majira / majira
msimu / misimu
Term
fall (autumn)
Definition
vuli/maanguko/mvua chache
Term
winter
Definition
kipupwe/baridi kali/baridi sana
Term
spring
Definition
masika/mvua nyingi
Term
summer
Definition
kiangazi/joto
Term
Tafsiri: What season do you like?
Definition
Unapenda wakati/majira/msimu gani?
Term
Tafsiri: What do you do in the summer?
Definition
Wewe hufanya nini wakati/majira/msimu wa joto?
Term
Tafsiri: What season do you not like?
Definition
Wewe hupendi wakati/majira/msimu gani?
Term
weather
Definition
hali ya anga/hewa
Term
cold
Definition
baridi
Term
warm
Definition
joto
Term
cloud / clouds
Definition
wingu / mawingu
Term
sun
Definition
jua
Term
rain
Definition
mvua
Term
wind
Definition
upepo/pepo
Term
lightning
Definition
umeme
Term
thunder
Definition
radi
Term
storm
Definition
dhoruba
Term
a heavy storm (i.e. hurricane)
Definition
kimbunga
Term
snow
Definition
theluji
Term
ice
Definition
barafu
Term
Tafsiri: There is...
Definition
Kuna...
Term
Tafsiri: What season is it?
Definition
Huu ni wakati/msimu/majira gani?
Term
Tafsiri: How is the weather today?
Definition
Hali ya anga namna gani leo?
Term
Tafsiri: News of the weather today?
Definition
Habari za hali ya anga leo?
Term
Tafsiri: Yesterday it was very cold.
Definition
Jana ilikuwa baridi sana/kali.
Term
Tafsiri: Tomorrow it will be very hot.
Definition
Kesho itakuwa joto jingi.
Term
Tafsiri: What weather do you like?
Definition
Unapenda hali ya anga gani?
Term
Tafsiri: What weather do you not like?
Definition
Wewe hupendi hali ya anga gani?
Term
It is cold.
Definition
Kuna baridi.
Term
It is warm.
Definition
Kuna joto.
Term
There is rain.
Definition
Kuna mvua.
Term
It is not cold.
Definition
Hakuna baridi.
Term
It's not hot/warm.
Definition
Hakuna joto.
Term
There is no rain.
Definition
Hakuna mvua.
Supporting users have an ad free experience!