Shared Flashcard Set

Details

Sanktknudlavard Realisme IP
Anna, Christel og Benedicte
20
Political Studies
8th Grade
01/23/2013

Additional Political Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvad afgøres internationale konflikter med ifølge realismen?
Definition
Krig (eller trusler om det)
Term
Hvad kendetegner mennesket ifølge realismen?
Definition
Mennesket er ondt og stræber efter magt.
Term
Hvornår fik realismen sit moderne gennembrud?
Definition
I indledningen af den kolde krig
Term
Hvad er IP ifølge realismen?
Definition
Et selvhjælpssystem, da der er en bunke hjælpsomme naboer og en magtkamp.
Term
Hvad er militæret og staten til for ifølge realismen?
Definition
At beskytte borgerne/individets sikkerhed og sikre statens overlevelse
Term
Har realismen et pessimistisk eller optimistisk syn på mennesket?
Definition
Pessimistisk
Term
Hvordan kan krig undgås ifølge realismen?
Definition
Gennem magtbalance: stater der er nogenlunde lige stærke vogter på hinanden
Term
Hvad ses som et modspil til realismen?
Definition
Liberalisme
Term
Hvad mener realismen er udviklingen i IP?
Definition
De tror ikke på fremskridt
Term
Hvad er kraften der driver mennesket ifølge realismen?
Definition
Frygt
Term
Hvad er værdier, regler og normers betydning ifølge realismen?
Definition
Findes ikke
Term
Hvad kendetegner ifølge realismen det internationale samfund?
Definition
Anarki
Term
Hvad betyder Anarki?
Definition
Magten hersker i stedet for retten, og der er polistisk kaos.
Term
Hvilket IP-verdens synspunkt har EU?
Definition
Liberalisme
Term
Hvilket IP-verdens synspunkt har USA?
Definition
Realisme
Term
I hvilket land blev realismen udviklet?
Definition
Amerika
Term
Hvordan ser realismen på internationale aftaler?
Definition
Aftaler der opretholdes indtil noget bedre dukker op, eller så længe et land kan være tvunget til det.
Term
Hvad er internationale relationer fyldt med?
Definition
Konflikter
Term
Hvad baserer en realist sine valg på?
Definition
Virkeligheden
Term
Hvad er international politik drevet af?
Definition
Staternes interesser for sig selv
Supporting users have an ad free experience!