Shared Flashcard Set

Details

Sanktknudlavard Folketinget Thomas und Rasmus
Folketinget[Det går ned!]
18
Political Studies
8th Grade
01/23/2013

Additional Political Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvor mange pladser er der i Folketinget?
Definition
Der er 179 sæder i folketinget
Term
Hvor sidder Folketinget?
Definition
På Christiansborg
Term
Er Folketinget den lovgivende magt der har udgangspunkt i Grundloven?
Definition
Ja, Folketinget er den lovgivende magt sammen med dronningen selvom hun ikke har stor indflydelse, og alle ministrene.
Term
Hvad består Folketinget af?
Definition
En formand og 4 næstformænd som kommer fra de 4 største partier udover formandens.
Term
Hvor lang tid kan man sidde i Folketinget`?
Definition
Man kan maksimalt sidde i Folketinget i 4 år
Term
Er der folketingsmedlemmer fra andre lande?
Definition
Ja, der er 2 fra Færøerne og 2 fra Grønland
Term
Hvad er Folketingets 4 vigtigste opgaver??
Definition
At vedtage love, at kontrollere regeringen, at vedtage statens budget og at deltage i internationalt samarbejde!!
Term
Hvad er Folketingets hovedopgave?
Definition
At vedtage love. En af de vigtigste love er Finansloven.
Term
Hvor mange er medlem af folketinget fra
Grønland og Færøerne?
Definition
2 fra Grønland og 2 fra Færøerne.
Term
Hvor mange politiske partier er der med i Folketinget?
Definition
8 fra Danmark 4 fra Grønland/Færøerne
Term
Hvem er formanden i Folketinget Marts 2013?
Definition
Mogens Lykketoft
Term
Hvor gammel skal man være for at kunne have stemme ret?
Definition
18 år gammel
Term
Hvor mange løver er der i folketingets tegn?
Definition
3
Term
Hvornår var det sidste valg (2013)?
Definition
2011
Term
Hvad var den gennemsnitlige alder i 2007 i Folketinget?
Definition
45 år
Term
Hvornår begynder et Folketingsår?
Definition
Den første tirsdag i oktober
Term
Hvor mange møde dage er cirka i Folketinget?
Definition
100
Term
Hvor mange udvalg har Folketinget?
Definition
Folketinget har 25 stående udvalg der behandler de lov- og beslutningsforslag der kommer.
Supporting users have an ad free experience!