Shared Flashcard Set

Details

Relieful terestru
NA
6
Geography
9th Grade
02/10/2015

Additional Geography Flashcards

 


 

Cards

Term
Astenosferă
Definition
Sferă vâscoasă situată la baza litosferei, în care se dezvolă curenții de convecție generatori ai tectonicii plăcilor.
Term
Coliziune
Definition
Contactul dintre două plăci tectonice.
Term
Dorsală
Definition
Sistem montan submarin.
Term
Falie de transformare
Definition
Crăpături transversale pe rifturi, in care scoarța se deplasează pe direcții contrare.
Term
Magmă
Definition
Topitură vâscoasă, care urcă spre suprafață din interiorul scoarței terestre.
Term
Megarelief
Definition
Relieful terestru in ansamblul său, la dimensiunile lui planetare, în care marile diviziuni sunt continentele și oceanele.
Supporting users have an ad free experience!