Shared Flashcard Set

Details

Reader 5
Klinische Psychologie III
147
Psychology
Graduate
10/01/2015

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Waar gaan eetstoornissen vaak meegepaard?
Definition
Eetstoornissen gaan vaak gepaard met andere psychische stoornissen.
Term
Waar leiden vrouwen met een eetstoornis vaker aan? (4 punten)
Definition
1. Middelenmisbruik 2. Stemmingsstoornissen 3. Angststoornissen (vooral PTSS) 4. Aanpassings- en persoonlijkheidsstoornissen (vooral borderline)
Term
Waar leiden mannen met een eetstoornis vaker aan? (3 punten)
Definition
1. Psychotische stoornissen 2. Stemmingsstoornissen 3. Middelenmisbruik
Term
Bij hoeveel procent van de anorexia patienten komt depressie voor?
Definition
Bij 68% van de anorexia patiënten komt depressie voor.
Term
Bij hoeveel procent van de anorexia patienten van het restrictieve type komt een obsessief compulsieve stoornis voor?
Definition
Bij 26% van de anorexia patiënten van het restrictieve type komt een obsessief compulsieve stoornis voor.
Term
Bij hoeveel procent van de anorexia patienten van het purgerende type komt middelengebruik voor?
Definition
Bij 23% van de anorexia patiënten van het purgerende type komt middelenmisbruik voor.
Term
Wat voor een persoonlijkheidsstoornissen hebben anorexia patienten van het restrictieve type vaker?
Definition
Anorexia patiënten van het restrictieve type hebben vaker een persoonlijkheidsstoornis uit cluster C.
Term
Wat voor een persoonlijkheidsstoornissen hebben anorexia patienten van het purgerende type vaker?
Definition
Anorexia patiënten van het purgerende type hebben vaker een persoonlijkheidsstoornis uit cluster B.
Term
Welke klachten komen veel voor bij boulimia patienten?
Definition
Bij boulimia patiënten komen veel angstklachten voor.
Term
Welke persoonlijkheidsstoornis komt het meest voor bij boulimia patienten?
Definition
Borderline komt als persoonlijkheidsstoornis het meest voor bij boulima patiënten.
Term
Wat is een eetbuistoornis?
Definition
Stemmingswisselingen en depressieve periodes worden verbonden aan gewichtsvermeerdering.
Term
Welke stoornissen komen vaker voor bij eetbuistoornis patienten?
Definition
Bij eetbuistoornis patiënten komen vaker angst en paniekstoornissen voor.
Term
Hoeveel procent van de eetbuistoornis patienten heeft een bordeline persoonlijkheidsstoornis?
Definition
14% van de eetbuistoornis heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis.
Term
Wat is een grote valkuil bij de diagnostiek van een eetstoornis?
Definition
Een valkuil is dat een eetstoornis wordt verward met een andere stoornis.
Term
Wat is het gevaar van overdiagnostiek van een eetstoornis?
Definition
Een gevaar is dat er overdiagnostiek plaatst vind bij eetstoornissen.
Term
Waar kan een eetstoornis ook wel voor aangezien worden?
Definition
Ook kan een somatische aandoening voor een eetstoornis worden aangezien of andersom.
Term
Wat is orthorexia nervosa?
Definition
Patiënten die een pathologische fixatie hebben op gezond voedsel.
Term
Volgens welke stereotype patronen voltrekken eetstoornissen zich? (3 punten)
Definition
1. Abnormaal eetgedrag 2. Negatief lichaamsbeeld 3. Al dan niet succesvolle pogingen om gewicht te verliezen
Term
Wat is fairburns cognitief-leertheoretisch model van boulima? (5 punten)
Definition
1. Lage zelfwaardering 2. Piekeren over lichaamsvormen en gewicht 3. Rigide lijnen 4. Eetbuien 5. Purgeren of excessief bewegen
Term
Wat is het modul van Vitousek van anorexia?
Definition
Het model van Vitousek van anorexia lijkt sterk op het model van boulimia, maar er wordt wel een verschil gemaakt tussen het purgerende en het beperkende type.
Term
Anorexia patienten van welke vorm zijn minder bereid om te veranderen?
Definition
Anorexia patiënten van het beperkende type zijn minder bereid om te veranderen.
Term
Wat is het verschil tussen de modellen van fairburn en vitousek?
Definition
Het model van Fairburn van anorexia is minder aandacht voor extreme zorgen en het zou minder ‘vaag’ zijn dan het model van Vitousek.
Term
Welke instandhoudende mechanismen onderscheidt Fairburn bij anorexia? (3 punten)
Definition
1. Bij beperktere voedselinname groeit het gevoel van zelfcontrole 2. Ondervoeding stimuleert verdere restrictie 3. Extreme zorgen over lichaamsvorm en gewicht
Term
Wat is een eetbuistoornis?
Definition
Kenmerkt zich door eetbuien, maar zonder in staat te zijn de extra inname ongedaan te maken.
Term
Wat staat centraal in het model van Nauta over de eetbuistoornis? (3 punten)
Definition
1. Intentie om gewicht te verliezen 2. Piekeren over lichaamsvormen en gewicht 3. Algemeen lage zelfwaardering
Term
Welke vragenlijst is geschikt om eetstoornissen mee te diagnosticeren?
Definition
EDE (eating disorder examination) is geschikt om eetstoornissen mee te diagnosticeren.
Term
Wat te doen als het BMI extreem laag is?
Definition
Als er sprake is van een extreem laag BMI kan het de behandeling belemmeren en moet eerst het gewicht aangepakt worden.
Term
Hoe lang is de behandelduur voor boulimia en eetbuistoornis?
Definition
De gebruikelijke behandelingsduur is kort (20 sessies) voor boulimia en eetbuistoornis.
Term
Hoe lang is de behandelduur voor anorexia?
Definition
Bij anorexia duurt de behandeling gemiddeld 50 sessies.
Term
Op het afgesproken moment stopt de behandeling ook als de patiënt nog niet van de klachten af is; waarom? (2 punten)
Definition
1. Verbetering blijft doorgaan ook na het stoppen van de behandeling 2. Als cognitieve gedragstherapie niet werkt, gaat het in de toekomst ook niet werken
Term
Wat moet getorpedeerd worden tijdens de behandeling van een eetstoornis?
Definition
Torpedeer voortdurend dichotoom denken, in dagen denken en in termen van een goede of een slechte dag.
Term
Welke componenten kent de gedragsinterventie? (2 punten)
Definition
1. Dieetmanagement 2. Exposure
Term
Wat is dieetmanagment? (3 punten)
Definition
1. Registratie van het eetgedrag 2. Introductie van regelmatig eetpatroon 3. Introductie van verboden voedsel in dieet
Term
Wat wordt er genoteerd bij de registratie?
Definition
Tijdens de registratie van het eetgedrag wordt alles wat de patiënt eet genoteerd elke bijeenkomst wordt het dagboek besproken, gaande weg verschuif de aandacht van eetgedrag naar denkpatronen.
Term
Wat wordt afgesproken bij de introductie van een regelmatig eetpatroon?
Definition
Bij de introductie van een regelmatig eetpatroon wordt eerst afgesproken dat de patiënt regelmatig gaat eten met een interval van maximaal 3 uur, het gaat hierbij nog niet om hoeveelheden of specifieke producten.
Term
Wat wordt er gedaan als het eetpatroon enige vorm heeft gekregen?
Definition
Als het eetpatroon enige vorm heeft gekregen kan onderzocht worden welke voedselmiddelen de patiënt mijdt, hier wordt een hierarchie van gemaakt.
Term
Weegt een eetstoornis patient vaak?
Definition
Patiënten wegen zich erg vaak of juist nooit, afspreken dat er in keer per week gewogen moet worden, niet meer, niet minder.
Term
Wat kunnen de gevolgen van laxantia zijn?
Definition
Misbruik van laxantia kan levensgevaarlijke gevolgen hebben, de hoeveelheid moet worden afgebouwd, de patiënt moet wel voorbereid worden op vochtvasthoudende effecten.
Term
Hoe werkt exposure bij eetstoornissen? (3 punten)
Definition
1. Eten in aanwezigheid van anderen 2. Het lichaam tonen aan anderen 3. Drang om te eten
Term
Wat is een manier om aan aanangstjagende eetsituaties te leren wennen?
Definition
Door een hierarchie te maken van moeilijke eetsituaties kan de patiënt in angstaanjagende situaties leren eten.
Term
Hoe kan het lichaam beter geaccepteerd worden?
Definition
Ook bij het lichaam aan anderen tonen kan een hierarchie gemaakt worden, daarnaast mag het lichaam niet continu door de patiënt zelf worden gecontroleerd.
Term
Waarom wordt er bij eetstoornissen cue-exposure toegepast?
Definition
Het eten van verboden voedsel blijkt stimulusafhankelijk te zijn, daarom wordt er cue-exposure toegepast waardoor de drang afneemt.
Term
Wat voor een denkfout passen anorexia patienten vaak toe?
Definition
Anorexia patiënten passen confirmatiebias toe, als iemand zegt wat ben je mooi, dan wordt dat niet geloofd, want het matcht niet met wat zij zelf vindt.
Term
Wat zijn denkfouten die veel voorkomen bij anorexia patiënten? (5 punten)
Definition
1. Confirmatiebias 2. Dichotoom denken 3. Te snel conclusies trekken 4. Emotioneel redeneren 5. Twee maten meten
Term
Wat voor een technieken kunnen worden ingezet bij de behandeling van anorexia?
Definition
De socratische dialoog en gedragsexperimenten kunnen ingezet worden tijdens de behandeling van anorexia.
Term
Waar zijn boulimia patienten zich van bewust?
Definition
Boulimia patiënten zijn zich erg bewust van het abnormale karakter van hun eetgedrag.
Term
Is er veel of weinig onderzoek gedaan naar behandelingen voor boulimia?
Definition
Er is de afgelopen 20 jaar veel onderzoek gedaan naar een geschikte behandeling voor boulimia.
Term
Wat is de meest effectieve behandeling voor boulimia?
Definition
De meest effectieve behandeling voor boulimia is cognitieve gedragstherapie.
Term
Wat voor een effect heeft anti-depressiva bij boulimia?
Definition
Antidepressiva heeft een anti-boulimisch effect.
Term
Hoe effectief is de combinatie van antidepressiva en cognitieve gedragstherapie bij boulimia?
Definition
De combinatie antidepressiva en cognitieve gedragstherapie heeft weinig meerwaarde.
Term
Is interpersoonlijke psychotherapie effectief bij boulimia?
Definition
Interpersoonlijke psychotherapie is even effectief als cognitieve gedragstherapie, maar neemt meer tijd in beslag.
Term
Welke behandeling werkt niet bij boulimia?
Definition
Gedragsmatige behandelingen (zoals zelfhulp) werkt niet bij boulimia.
Term
Wat is een andere behandeling die werkt als cognitieve therapie niet werkt bij boulimia?
Definition
Voor boulimia patiënten die niet verbeteren met cognitieve gedragstherapie is er geen evidence based tweede keuze.
Term
Wat zijn de contra indicaties voor cognitieve gedragstherapie bij boulimia? (6 punten)
Definition
1. Zorgelijke lichamelijke toestand 2. Dreigende suicidaliteit 3. Eetstoornis met ernstige co-mobiditeit 4. Problematische gezinssituatie 5. Extreem sociaal isolement 6. Voorgeschiedenis van gefaalde ambulante therapie
Term
Wat moet er gedaan worden voordat er gestart kan worden met cognitieve gedragstherapie?
Definition
Voordat er gestart wordt met de cognitieve gedragstherapie moet er eerst een arts geconsuleerd worden om lichamelijke schade uit te sluiten.
Term
Welke vragenlijsten zijn nuttig bij de diagnose eetstoornis? (3 punten)
Definition
1. Eating Disorder Inventory (EDI) 2. Lichaams Attitude Vragenlijst (LAV) 3. Eating Disorders Evaluation Scale (EDES)
Term
Als er sprake is van een eetstoornis wat wordt er dan nog bekeken?
Definition
Aan of afwezigheid van overige probleemgebieden moet uitvoering worden bekeken.
Term
Wie zijn belangrijk voor de behandeling naast de patient zelf?
Definition
Het is aan te bevelen ouders of partner uit te nodigen zodat hun visie betrokken kan worden in de behandeling.
Term
De protocollaire behandeling bestaat uit 24 sessies; hoe is dit verdeeld? (2 punten)
Definition
1. 10-12 sessies worden de interventies voornamelijk gericht op het doorbreken van de zichzelf versterkende processen en het normaliseren van eetgedrag 2. 8 tot 12 sessies wordt gefocust op overige factoren die de eetstoornis in stand houden
Term
Wat zijn de standaard aangeboden modules?
Definition
1. Functioneel zelfevaluatiesysteem installeren 2. Positieve lichaamsbeleving 3. Zelfvertrouwen bevorderen 4. Terugvalpreventie
Term
Hoe vaak moet er in de eerste fase afgesproken worden?
Definition
In de eerste fase (10-12 sessies) verdiend het de aanbeveling om 2 keer per week af te spreken.
Term
Wat gebeurt er bij de geprotocolleerde behandeling boulimia, sessie 1? (4 punten)
Definition
1. Rationale van behandeling uitleggen 2. Psycho educatie 3. Motivatie verkennen 4. Huiswerk
Term
Waar wordt psycho-educatie bij boulimia over gegeven? (4 punten)
Definition
1. Psychische en lichamelijke gevolgen van boulimia 2. Behandeling kan enkel slagen als er actief wordt meegewerkt 3. Uitgangspunt is niet direct stoppen met eetbuien, maar het verwerven van een normaal eetpatroon 4. Als er geen vooruitgang is na 12 sessies wordt de behandeling stop gezet Motivatie verkennen is nodig, want boulimia patiënten zijn vaak zeer ambivalent tegen verandering.
Term
Wat is het huiswerk na sessie 1? (2 punten)
Definition
1. Win informatie in over de kenmerken, gevolgen en risico’s 2. Lees ‘hoe zet ik de eerste stappen om te stoppen met eetbuien?’ en voer de bijhorende opdrachten uit
Term
Wat gebeurt er bij de geprotocolleerde behandeling boulimia, sessie 2? (5 punten)
Definition
1. Huiswerkbespreking 2. Evalueren motivatie en opstellen motivatieplan = ga in op motivatie om te veranderen 3. Introduceren registratieopdracht (eetdagboek en BETCH) 4. Behandelingscontract voorstellen 5. Huiswerk
Term
Wat kunnen redenen zijn om te stoppen met eetbuien? (8 punten)
Definition
1. Fitter voelen 2. Zelfrespect toenemen 3. Stemming is beter 4. Minder obsessief aan eten te denken 5. Kan relaties verbeteren 6. Meer kracht 7. Beter concentreren 8. Geld sparen voor leuke dingen
Term
Wat kunnen redenen zijn om niet te stoppen met eetbuien? (3 punten)
Definition
1. Verlies van belangrijkste ‘vriendin’ 2. Door eten wordt ik rustiger 3. Eten verdoofd mijn gevoel
Term
Welk model moet uitgelegd worden voordat er aan verandering gewerkt kan worden?
Definition
Leg het stages of change model uit.
Term
Wat is een belangrijk hulpmiddel om uit te leggen voordat er gestart wordt met de behandeling?
Definition
Het is belangrijk dat het doel van het eetdagboek goed wordt uitgelegd, ook het voorkomen van braken en laxeren dient genoteerd te worden, leg uit dat schaamte normaal is, maar dat het belangrijk is dat alles genoteerd wordt.
Term
Wat is BETCH?
Definition
BETCH is een vragenlijst die ingevuld dient te worden na een eetbui, waardoor er inzicht kom tin de uitlokkers van eetbuien.
Term
Wat is het huiswerk na sessie 2? (3 punten)
Definition
1. Motivatieplan uitwerken 2. Eetdagboek en BETCH invullen 3. Behandelingscontract kritisch lezen en opmerkingen noteren
Term
Wat gebeurt er tijdens de geprotocolleerde behandeling boulimia, sessie 3? (7 punten)
Definition
1. Behandelcontract eventueel bijstellen 2. Motivatieplan en huiswerk evalueren 3. Wegen, bmi berekenen, afspraken omtrent gewicht en weegschaal maken 4. Evalueren van eetdagboek en BETCH 5. Introductie regelmatig eetpatroon 6. Stoppen met braken, laxeren en diuretica 7. Huiswerk
Term
Wat zijn de benodigdheden tijdens sessie 3? (2 punten)
Definition
1. Weegschaal 2. Grafiekpapier
Term
Wat te doen als de patient het eetdagboek niet heeft ingevuld?
Definition
Als de patiënt het eetdagboek niet heeft ingevuld, bespreek dit dan onmiddellijk.
Term
Wat te doen als de patient het eetdagboek wel heeft ingevuld?
Definition
Als het eetdagboek wel is ingevuld de patiënt complimenteren.
Term
Wanneer worden de BETCH vragenlijsten bekeken?
Definition
De therapeut bestudeerd de ingevulde BETCH vragenlijsten tussen de sessies door.
Term
Hoe werkt de Introductie regelmatig eetpatroon? (2 punten)
Definition
1. Leg uit dat het eetpatroon genormaliseerd dient te worden 2. Lijst maken van voedsel dat eventueel nog gegeten zou kunnen worden
Term
Wat moet uitdrukkelijk gevraagd worden bij de behandeling van een eetstoornis?
Definition
Vraag uitdrukkelijk te stoppen met braken, laxeren en het gebruik van diuretica, bespreek hierbij de nadelen en de nutteloosheid van dit compensatiegedrag.
Term
Hoe kan je het beste stoppen met braken etc.?
Definition
Stoppen met braken, laxeren en gebruik van diuretica moet onder begeleiding van een arts.
Term
Wat te doen als de patient niet wil stoppen met braken etc.?
Definition
Als de patiënt niet wil stoppen met braken, laxeren of de diuretica stel dan het vervolg van de behandeling ter discussie.
Term
Waarom is stoppen met braken lastig?
Definition
Stoppen met braken is erg lastig omdat er na verloop van tijd een link is ontstaan tussen eten en braken, stel voor het braken steeds iets uit te stellen, tot dat er geen link meer bestaat.
Term
Wat is het huiswerk na sessie 3? (3 punten)
Definition
1. Invullen van eetdagboek en BETCH 2. Nadenken over en opstellen van een lijst met mogelijke uitlokkers en risicosituaties voor eetbuien 3. Lezen over gevaren van dieten en compensatiemiddelen
Term
Wat gebeurt er tijdens de geprotocolleerde behandeling boulimia, sessie 4? (6 punten)
Definition
1. Wegen en gewicht noteren 2. Bespreken eetdagboek en introductie verboden voedsel 3. Introductie belonen 4. Uitlokkers van eetbuien en risicosituaties in kaart brengen 5. Alternatieven voor eetbuien zoeken 6. Huiswerk
Term
Wat is belangrijk om te vragen wat betreft het eetpatroon?
Definition
Vraag of het lukt om 3 keer per dag iets te eten, en tussendoortjes?
Term
Wat voor een lijst kan de patient helpen om het menu weer volledig te krijgen?
Definition
De patiënt dient een lijst te maken met verboden voedsel en dit stap voor stap in te voeren in het menu.
Term
Wat voor een soorten alternatieven zijn er voor eetbuien? (2 punten)
Definition
1. Doen (gedragsstrategiën) 2. Denken/voelen (cognitieve en emotionele strategiën)
Term
Wat is doen (gedragsstrategiën)?
Definition
Activiteiten die niet te combineren zijn met eetbuien, zoals bellen
Term
Wat is denken/voelen (cognitieve en emotionele strategiën)?
Definition
Luisteren naar muziek, ontspannen, schrijven etc.
Term
Wat is het huiswerk na sessie 5? (3 punten)
Definition
1. Eetdagboek invullen 2. Aandacht voor normaliseren van eetpatroon 3. Lijst van alternatieven voor eetbuien opstellen
Term
Wat gebeurt er tijdens het geprotocolleerde behandeling boulimia, sessie 5? (4 punten)
Definition
1. Wegen en gewicht noteren 2. Bespreking eetdagboek en normaliseren van eetpatroon 3. Analyseren van uitlokkers van eetbuien en eetbuisenario 4. Huiswerk
Term
Waarvoor dienen alternatieven gevonden te worden?
Definition
Voor elke schakel in het eetbuisenario dient een alternatieve bezigheid gevonden te worden.
Term
Wat is het huiswerk na sessie 5? (4 punten)
Definition
1. Eetdagboek invullen 2. Aandacht voor regelmatig eetpatroon 3. Eetbuisenario uitwerken en alternatieven opstellen 4. Geef informatie over hoe te stoppen dmv concrete tips
Term
Wat gebeurt er tijdens het geprotocolleerde behandeling boulimia, sessie 6-11? (6 punten)
Definition
1. Wegen en gewicht noteren 2. Bespreking eetdagboek en normaliseren van het eetpatroon 3. Eetbuien verminderen 4. Zelfcontrole over eetbuien vergroten 5. Geleidelijke blootstelling aan risicosituaties 6. Huiswerk
Term
Waar ligt de focus op in sessie 6 t/m 11?
Definition
Maak langzaam maar zeker afspraken over het verminderen van het aantal eetbuien, begin met een dag per week zonder eetbui.
Term
Hoe kan zelfcontrole over eetbuien vergroot worden? (4 punten)
Definition
1. Minder aantrekkelijk voedsel in huis te halen 2. Boulimievoorraadkast met onaantrekkelijk voedsel 3. Niet meer aan gewone voorraadkast komen 4. Eten moet langzaam en bewust gegeten worden
Term
Wat voorspelt een eetbui het beste?
Definition
Negatieve gedachten zijn vaak de beste voorspeller van een eetbui.
Term
Wat is het huiswerk na sessie 6-11? (6 punten)
Definition
1. Eetdagboek invullen 2. Reguliere maaltijden plannen inclusief tussendoortjes 3. Eetbuien en braken stapsgewijs afbouwen en vervangen door alternatieven 4. Belonen bij voortuitgang 5. Blootstelling aan uitlokkers van eetbuien en alternatieve toepassen 6. Voorbereiding van evaluatie schrijven na sessie 11
Term
Wat gebeurt er tijdens het geprotocolleerde behandeling boulimia, sessie 12? (3 punten)
Definition
1. Wegen en gewicht noteren 2. Evaluatie en verdere planning van de behandeling 3. Huiswerk
Term
Uit welke modules kan er een nieuw behandeldoel gekozen worden? (6 punten)
Definition
1. Functioneel zelfevaluatie systeem installeren 2. Positieve lichaamsbeleving bevorderen 3. Zelfvertrouwen vergroten 4. Vaardigheden aanleren die de zelfstandigheid bevorderen 5. Negatieve emoties herkennen, emoties leren beheersen en leren uiten 6. terugvalpreventie
Term
Wat is het huiswerk na alle volgende sessies? (4 punten)
Definition
1. Dagboek invullen 2. Blijven eten op vaste tijdstippen en drie snacks tussendoor 3. Braken verder verminderen en langer uitstellen 4. Stapsgewijze blootstelling aan uitlokkers en alternatieven toepassen
Term
Hoe werkt het geprotocolleerde behandeling boulimia, module 1, functioneel zelfevaluatiesysteem installeren? (6 punten)
Definition
1. Wegen en gewicht noteren 2. Bespreking eetdagboek en normalisering van eetpatroon 3. Herformulering van gedachten die verandering in de weg staan 4. Verandering van gedrag dat veranderingen belemmert 5. Evaluatie van vorderingen 6. Huiswerk
Term
Aan de hand van wat moeten gedachten hergeformuleerd worden?
Definition
Bij het herformuleren van gedachten moet gestart worden met het in kaart brengen van het disfunctionele systeem aan de hand van ABCDEF-schema’s.
Term
Waar staat ABCDEF-schema voor? (7 punten)
Definition
1. A Situatie 2. B Gedachten 3. C1 Emoties 4. C2 Gedrag 5. D Disfunctionele gedachte uitdagen 6. E Nieuwe gedachte formuleren en de geloofwaardigheid evalueren 7. F stel de nieuwe situatie voor, wat doet u nu in de situatie
Term
Wat is A Situatie?
Definition
Beschrijf de situatie zo objectief mogelijk
Term
Wat is B Gedachten?
Definition
Wat dacht u over uzelf in de situatie
Term
Wat is C1 Emoties?
Definition
Wat voelde u en welke emoties waren aanwezig
Term
Wat is C2 Gedrag?
Definition
Wat deed u
Term
Wat is D Disfunctionele gedachte uitdagen?
Definition
Is deze gedachte waar, kan ik het bewijzen
Term
Wat kan opgespoord worden door middel van het ABCDEF-schema?
Definition
Leg klassieke denkfouten uit aan de patiënt en leg uit dat deze opgespoord kunnen worden met een ABCDEF-schema.
Term
Wat is het huiswerk na module 1? (3 punten)
Definition
1. Eetdagboek invullen 2. Eetafspraken nakomen 3. Gedrag dat eetstoornis bevordert verder stopzetten/afbouwen
Term
Hoe werkt het geprotocolleerde behandeling boulimia, module 2, lichaamsbeleving verbeteren? (6 punten)
Definition
1. Wegen en gewicht noteren 2. Bespreking eetdagboek en normalisering van eetpatroon 3. Negatieve lichaamsbeleving 4. Negatieve lichaamsbeleving evalueren 5. Lichaambeleving evalueren 6. Huiswerk
Term
Waar is de lichaamsbeleving uit opgebouwd? (4 punten)
Definition
1. Interne lens (hoe zie ik mezelf) 2. Externe lens (hoe zien anderen mij) 3. Objectieve lens (hoe zie ik er echt uit) 4. Ideale lens (hoe zou ik er uit willen zien)
Term
Wat wordt er gevraagd bij het evalueren van de negatieve lichaamsbeleving?
Definition
Bij het evalueren van de negatieve lichaamsbeleving wordt gevraagd deze beleving te omschrijven en aan te geven hoe hier in het verleden mee om is gegaan.
Term
Op basis van de lichaamsevaluatie wordt een doel opgesteld, wanneer iemand zich niet goed voelt over het betreffende deel van het lichaam wat kan er dan worden gedaan? (7 punten)
Definition
1. Afleiding zoeken 2. Interne dialoog aangaan over deze gevoelens 3. Praten over de negatieve lichaamsbeleving met andere mensen 4. Spiegeloefeningen 5. Contact leggen met het lichaamsdeel dat de patiënt niet mooi vindt 6. Gedragsexperiment 7. Lijst van gewaardeerde lichaamskenmerken maken en bestuderen
Term
Wat zijn spiegeloefeningen?
Definition
Samen met partner voor de spiegel staan en proberen positief commentaar te geven, partner bekrachtigd
Term
Hoe werkt contact leggen met het lichaamsdeel dat de patiënt niet mooi vindt? (4 punten)
Definition
1. Rustig zitten op een veilige plek, focus op het lichaamsdeel 2. Schrijf een brief aan dat deel van je lichaam 3. Identificeer je met dat deel van het lichaam en laat het lichaamsdeel een brief terug schrijven 4. Luister aandachtig naar de boodschap
Term
Wat is het huiswerk na module 2? (3 punten)
Definition
1. Eetdagboek invullen 2. Eetafspraken nakomen 3. Lijst maken van minstens 5 stappen om de lichaamsbeleving positief te beïnvloeden
Term
Hoe werkt het geprotocolleerde behandeling boulimia, module 3, zelfvertrouwen vergroten? (7 punten)
Definition
1. Wegen en gewicht controleren 2. Bespreking eetdagboek en normalisering van het eetpatroon 3. Informatie en psycho-educatie 4. Realistische schets maken van haar mogelijkheden en beperkingen 5. Werkpunten formuleren 6. Zelfvertrouwen evalueren 7. Huiswerk
Term
Wat zijn suggesties om zelfvertrouwen te vergroten? (7 punten)
Definition
1. Sociale contacten uitbreiden 2. Positieve manier tegen jezelf praten 3. Negatieve ervaringen op een realistische wijze leren herbenoemen 4. Aandachtig leren luisteren naar positieve dingen die anderen zeggen 5. Jezelf belonen 6. lijst maken van personen voor wie zij waardevol zijn 7. Contract afsluiten met zichzelf waarin de patiënt bevestigt dat zij dagelijks stappen zal zetten om haar gevoel van eigenwaarde/zelfvertrouwen te vergroten
Term
Wat is het huiswerk na module 3? (3 punten)
Definition
1. Eetdagboek invullen 2. Eetafspraken nakomen 3. Concrete stappen zetten ter vergroting van het zelfvertrouwen
Term
Hoe werkt het geprotocolleerde behandeling boulimia, module 6, terugvalpreventie? (6 punten)
Definition
1. Wegen en gewicht noteren 2. Bespreking eetdagboek en normalisering van het eetpatroon 3. Psycho-educatie 4. Kwetsbaarheid voor terugval beperken 5. Terugvalplan 6. Huiswerk
Term
Wat te doen om de kwetsbaarheid voor terugval beperken, als er een eetbui is geweest? (3 punten)
Definition
1. Wat heeft de eetbui uitgelokt? 2. Verdere eetbuien voorkomen 3. NIET opnieuw starten met een dieet
Term
Wat bevat een terugvalplan?
Definition
Schrijf samen een terugvalplan, wat te doen als het mis lijkt te gaan?
Term
Wat is het huiswerk na module 6? (2 punten)
Definition
1. Lijst opstellen met risicosituaties 2. Mogelijkheid melden om een aantal boostersessies te plannen
Term
Wat wordt er gedaan in de afsluitende sessie? (4 punten)
Definition
1. EDI, LAV en EDES invullen 2. Hele behandeling wordt besproken 3. Wat is er veranderd tov het begin? 4. Afspraken over hoe nu verder, eventueel boostersessie plannen
Term
Wat zijn de valkuilen voor het behandelprotocol voor boulimia? (6 punten)
Definition
1. Tekort aan eerlijkheid en openheid 2. Braken of laxeren houdt niet op 3. Selectief eten 4. Opdrachten niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren 5. Irreële verwachtingen bij de therapeut 6. Gezinssysteem negeren
Term
Hoeveel keer hoger ligt het sterftecijfer van anorexia patienten in vergelijking met leeftijdsgenoten?
Definition
Het sterfte cijfer bij patiënten met anorexia is 12x hoger dan dat van leeftijdsgenoten zonder anorexia.
Term
Wat is de oorzaak van anorexia?
Definition
Meestal wordt gezegd dat de oorzaak van anorexia multifactorieel is, vaak is er een gebeurtenis waarna de stoornis zich ontwikkeld, maar dit hoeft niet perse de oorzaak te zijn.
Term
Hoeveel procent van de anorexia patienten valt uit bij een klinische behandeling?
Definition
40% van de patiënten valt uit bij een klinische behandeling.
Term
Hoeveel procent van de anorexia patienten valt uit bij ambulante behandeling?
Definition
15% van de patiënten valt uit bij een ambulante behandeling.
Term
Met welke vorm van therapie wordt de grootste gewichtstoename bereikt?
Definition
Met gedragstherapeutische gezinstherapie wordt de grootste gewichtstoename bereikt.
Term
Wat zijn positieve indicaties voor opname?
Definition
Er zijn geen positieve indicaties voor opname, dus heeft ambulante zorg de voorkeur.
Term
Welke situaties zijn levensbedreigend? (4 punten)
Definition
1. Minder dan 30 kilo wegen 2. BMI minder dan 11 3. Lagere kaliumwaarde van 2 4. Hartritmestoornissen (in combinatie met voorgaande)
Term
Wat is het eerste doel bij anorexia?
Definition
Eerste doelstelling bij anorexia is: niet meer afvallen en normaal leren eten.
Term
Hoe ver gaat de kennis bij anorexia patienten over voeding?
Definition
Meeste anorexia patiënten weten wel wat over caloriën, maar weinig over essentiele voedingsstoffen, laxantiemisbruik, gevaren of gevolgen van hongeren.
Term
Wat wordt er afgesproken als er poli-klinisch wordt behandeld?
Definition
Als een poli-klinisch wordt behandeld wordt er een veiligheidsmaatregel afgesproken, er wordt bepaald bij welk gewicht de patiënt opgenomen moet worden.
Term
Wat is de eerste stap van de behandeling van anorexia?
Definition
De eerste stap van de behandeling is dat de patiënt alles wat ze eet en drinkt registreert, in een later stadium wordt bepaald wat er minimaal gegeten moet worden.
Term
Hoe vaak moet er gegeten worden op een dag?
Definition
Er moet minimaal 3 keer per dag worden gegeten en bij voorkeur 5-6 keer per dag.
Term
Wat te doen als weinigering van eten gebaseerd is op angst voor controleverlies?
Definition
Als weigering om te eten gebaseerd is op angst voor controleverlies, dient eerst de angst aangepakt te worden.
Term
Hoe kan je de lichaamsbeleving achterhalen?
Definition
De lichaamsbeleving wordt achterhaalt door zonder commentaar te luisteren naar de opvattingen van de patiënt over haar lichaam.
Term
Wat is een opdracht om achter de lichaamsbeleving te komen?
Definition
Een opdracht voor lichaamsbeleving is dat er foto’s gemaakt moeten worden en dat het lichaam omschreven moet worden, daarna moet ze de foto nog eens omschrijven, maar dan alsof het iemands anders lichaam zou zijn.
Term
Niet ten onrechte zijn sommige patiënten bang niet meer te kunnen stoppen als ze eenmaal beginnen met eten; wat zijn oplossingen hievoor? (3 punten)
Definition
1. Niet alleen eten 2. Niet alleen zijn na het eten 3. Na de maaltijd iets doen wat onverenigbaar is met eten
Term
Waar wordt aandacht aan besteed in de loop van de therapie?
Definition
In de loop van de therapie wordt ook aandacht besteedt aan de manier van eten.
Term
Hoe eten anorexia patiënten? (4 punten)
Definition
1. Piepkleine hapjes 2. Langzaam 3. Veel kauwen 4. Kruimels achterlaten
Term
Wat moet de anorexia patient leren met betrekking tot eten?
Definition
De patiënt moet leren grotere happen te nemen, het tempo op te voeren en geen anorectische kruimels achter te laten.
Term
Wat kan nuttig zijn om de anorexia patient te leren wat betreft weigering van voedsel?
Definition
Het kan nuttig zijn om een patiënte te leren hoe zij eten dat haar wordt aangeboden, vriendelijk, kan weigeren.
Term
Hoe zit het met de betrekking van ouders bij de behandeling van anorexia?
Definition
De ouders worden altijd betrokken bij de behandeling van anorexia, hoe hangt af van de leeftijd van de patiënt, bij jonge kinderen hebben de ouders nog wel invloed, maar bij wat oudere kinderen niet meer dan kunnen ze beter afstand houden.
Supporting users have an ad free experience!