Shared Flashcard Set

Details

Reader 1
E-Health
247
Psychology
Graduate
04/22/2016

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Hoeveel procent van de Nederlandse gezinnen had in 2009 thuis toegang tot internet?
Definition
In 2009 had 90% van de Nederlandse gezinnen thuis toegang tot internet.
Term
Hoeveel procent van de Nederlandse jongeren maakt gebruik van internet op zijn mobiel?
Definition
50% van de Nederlandse jongeren maakt gebruik van internet op zijn mobiel.
Term
Wat is de definitie van E-health?
Definition
Het gebruik van nieuwe informatie en internettechnologie om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.
Term
Wat is ELIZA?
Definition
Eerste e-health programma in de jaren 60, dit programma kon reageren op een vraag of een opmerking.
Term
Wat is het ELIZA-effect?
Definition
Computers vermenselijken en ze meer intelligentie toe te schrijven dan ze daadwerkelijk hebben.
Term
Wat is PARRY?
Definition
Programma om de gedachtegang van paranoïde patiënten te achterhalen.
Term
Wat is Ask Uncle Ezra?
Definition
Helpdesk die in 1986 is opgericht om vragen te beantwoorden o.a. over mentale gezondheid.
Term
Waardoor werd multimedia interactiever?
Definition
Door de komst van de CD-ROM en de DVD werden multimedia interactiever.
Term
Wat gebeurde er met de online hulp toen er internet kwam?
Definition
In de jaren 90 was de opkomst van het internet, hierdoor vond er een verplaatsing van zelfhulp naar begeleide hulp plaats.
Term
Wat werd er in 1997 opgericht?
Definition
In 1997 werd de International Society for Mental Health Online opgericht om internationaal de ontwikkeling van ICT en mentale zorg te bevorderen.
Term
Wat bood de telefonische hulpdienst Utrecht aan in 1997?
Definition
In 1997 bood de telefonische hulpdienst Utrecht een chatfunctie aan.
Term
Waarmee startte de UVA in 1999?
Definition
UVA startte in 1999 met de eerste online behandeling voor PTSS.
Term
Wat werd mogelijk in 2003 bij de kindertelefoon?
Definition
In 2003 werd het mogelijk om te chatten met de kindertelefoon.
Term
Wat is interapy?
Definition
Lange, eerste aanbieder van professioneel online psychologische hulp.
Term
Wat is een andere grote aanbieder van internettherapie naast interapy?
Definition
Virenze is binnen Nederland een grote aanbieder van internettherapie.
Term
Waarvoor zijn de behandelingen van Virenze en Interapy?
Definition
De behandelingen van Virenze en Interapy zijn gerichte kortdurende geprotocoleerde interventies voor enkelvoudige problematiek.
Term
Bij welke aandoeningen kunnen Virenze en Interapy ingezet worden?
Definition
1. Angst 2. Paniek 3. Depressie 4. Burn-out 5. PTSS 6. Boulimia nervosa 7. Alcoholverslaving 8. Seksuele problematiek
Term
Wat is kenmerkend aan de communicatie bij Interapy?
Definition
Bij Interapy is er sprake van communicatie tussen cliënt en hulpverlener.
Term
Wat is kenmerkend aan de communicatie bij Virenze?
Definition
Bij Virenze is er zowel face-to-face contact als online contact.
Term
Hoe kan contact bij online interventies verlopen? (2 punten)
Definition
1. Direct 2. Indirect
Term
Wat is direct contact?
Definition
Synchroon, realtime.
Term
Wat is indirect contact?
Definition
Asynchroon, zelf moment kiezen om te reageren.
Term
Wat is het online disinhibitie-effect?
Definition
Mensen stellen zich online opener op dan in face-to-face situaties
Term
Hoe kan communicatie verlopen bij online hulp?
Definition
Communicatie hoeft niet altijd tussen cliënt en hulpverlener plaats te vinden, dit kan ook webbased informatie zijn.
Term
Welke vormen van online hulp zijn er? (3 punten)
Definition
1. Zelfhulp 2. Begeleide zelfhulp 3. Online psychotherapie
Term
Wat vergroot de kans op succes bij online hulp?
Definition
Hoe meer er een behandelaar betrokken is bij de hulp hoe groter de kans op succes.
Term
Wat is stepped care?
Definition
Starten met het minst belastende en het minst ingrijpende en verder opbouwen indien nodig.
Term
Wat zijn de kenmerken van stepped care? (8 punten)
Definition
1. Interventies van licht naar zwaar 2. Start met de lichtste interventie 3. Beslaat het gehele zorgcontinuüm 4. Evidence based interventies 5. Geprotocoleerde interventies 6. Beloop stuurt het behandelbeleid 7. Ondersteunt klinische besluitvorming 8. Beoogt betere effectiviteit en kwaliteit van behandelingen
Term
Wat is de rangorde van stepped care? (7 punten)
Definition
1. Informatie (preventie) 2. (zelf)screening en advies op maat (preventie) 3. (begeleide) zelfhulp (preventie/behandeling) 4. Diagnostiek en kortdurende interventies (behandeling) 5. Behandeling (behandeling/zorg) 6. Terugvalpreventie (zorg) 7. Zorg en zelfmanagement (zorg)
Term
In de psychische hulpverlening zijn er verscherpte preventievormen ontwikkeld, welke? (4 punten)
Definition
1. Universele preventie 2. Selectieve preventie 3. Geïndiceerde preventie 4. Zorggerichte preventie
Term
Wat is universele preventie?
Definition
Preventie gericht op de algemene bevolking
Term
Wat is selectieve preventie?
Definition
Preventie gericht op een groep die at risk is voor een ziekte
Term
Wat is geïndiceerde preventie?
Definition
Preventie gericht op mensen die wel symptomen maar geen diagnose hebben
Term
Wat is zorggerichte preventie?
Definition
Preventie gericht op mensen met een diagnose
Term
Wat is virtual reality?
Definition
Technologie die het mogelijk maakt om de ilussie t egeven dat men zich op een andere locatie en/of situatie bevindt.
Term
Wat kan je doen met virtual reality met betrekking tot hulp?
Definition
Dmv virtual reality kan op een veilige, gecontroleerde en (relatief) kosteneffectieve manier een cliënt worden blootgesteld aan gevreesde stimuli.
Term
Wat is VRET?
Definition
Virtual reality exposure therapie.
Term
Welke aandoeningen kunnen behandeld worden met VRET? (4 punten)
Definition
1. Angststoornissen 2. PTSS 3. Eetstoornissen 4. Seksuele stoornissen
Term
wat is augmented reality?
Definition
Toegevoegde realiteit, je ziet de omgeving waar je in bent maar de gevreesde stimulie wordt toegevoegd aan de omgeving.
Term
Is augmented reality effectief?
Definition
Augmented reality staat in de kinderschoenen, maar het lijkt effectief te zijn bij kakkerlakkenfobie.
Term
Wat is serious gaming?
Definition
Dmv een spel iemand iets leren en hierin kunnen elementen vanuit cognitieve gedragstherapie worden verwerkt.
Term
Is serious gaming effectief?
Definition
Er zijn aanwijzingen dat serious gaming effectief is bij verschillende aandoeningen.
Term
Wat zijn de voordelen van e-health? (5 punten)
Definition
1. Toegankelijker 2. Nieuwe doelgroepen bereiken 3. Relatief lage kosten 4. Goede overbrugging van wachttijd 5. Goede aanvulling van face-to-face gesprekken
Term
Wat zijn de nadelen van E-health? (4 punten)
Definition
1. Financieringsprobleem 2. Beperkt zicht op effectief en doelmatigheid 3. Ontbreken van een kwaliteitskeurmerk 4. Geen specifieke wetgeving op e-health gebied
Term
Wat heeft het Trimbosinstituut ontwikkelt voor e-health?
Definition
Het Trimbos instituut heeft een keurmerk (de keurkring) ontwikkelt, wat nog niet officieel geldt, maar wat wel wat meer duidelijkheid verschaft over de kwaliteit van e-health.
Term
Wat bepaalt de keurkring? (4 punten)
Definition
1. Gebruiksvriendelijkheid 2. Effectiviteit 3. Transparantie 4. Techniek en veiligheid
Term
Wat zijn de voordelen van online hulp? (7 punten)
Definition
1. Makkelijker toegang tot hulpverlening 2. Grotere openheid 3. Niet vergeten van relevante informatie 4. Mogelijkheid vanuit vertrouwde omgeving hulp te ontvangen 5. Minder snel vooroordelen bij betrokkenen 6. Eenvoudiger bewaren van transcripten 7. Tijd voor reflectie
Term
Wat zijn de nadelen van online hulp? (10 punten)
Definition
1. Complexe financiering 2. Veiligheidsrisico’s 3. Verminderde betrokkenheid hulpvrager 4. Missen van relevante informatie voor betrokkenen 5. Eerder misverstanden en conflicten 6. Lastiger doorverwijzen 7. Lastiger ingrijpen bij crisis 8. Afhankelijk van toegang, kennis en vaardigheden van internet 9. Technische storingen 10. Hulpvrager kan virtuele identiteit aannemen
Term
Wat is zo gunstig aan 24 uur per dag beschikbaarheid van online hulp?
Definition
Online kan de hulpvragen hulp zoeken op het moment dat het hem het beste uitkomt en hij het meest gemotiveerd is.
Term
Hoe kan je de beste aanbieder voor online hulp vinden?
Definition
Online zijn er ook diverse aanbieders dus de hulpvrager kan verschillende websites van aanbieders bekijken en zo een goede keus maken qua aanbieder.
Term
Wat is de krachtigste functie van online hulpverlening?
Definition
Herkenning is de krachtigste functie van online hulpverlening.
Term
Wat is een nadeel van online hulpverlening met het oog op nonverbale communicatie?
Definition
Nonverbale signalen kunnen door de hulpverlener niet gezien worden bij online hulp, hiermee verlies je een deel van je gebruikelijke informatie.
Term
Wat en voor wie is annazorg.nl?
Definition
Algemeen, volwassenen met klachten als angst, burnout, depressie en eten, zelftest en behandeling
Term
Wat en voor wie is chatmate.nu?
Definition
Algemeen, wachtlijst bij jeugdinstelling, 1-1 chat
Term
Wat en voor wie is Chris.nl?
Definition
Algemeen, christelijke jongeren, e-mail en 1-1 chat
Term
Wat en voor wie is Familievan.nl?
Definition
Algemeen, familieleden van patiënten, informatie, advies, verwijzing, ervaringen, forum, e-mail, groepschat
Term
Wat en voor wie is hebikwat.nl?
Definition
Algemeen, kinderen en jongeren met psychische problemen, informatie, advies, faq, verwijzing, forum, e-mail, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is helpff.nl?
Definition
Algemeen, Rotterdamse jongeren, informatie, faq, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is hetluisterendoog.nl?
Definition
Algemeen, geïsoleerde mensen, verwijzing, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is hulpmix.nl?
Definition
Algemeen, migrantenjongeren, informatie, advies, verwijzing, ervaringen, forum, e-mail, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is interapy.nl?
Definition
Algemeen, mensen met psychische klachten, informatie, zelftest, behandeling
Term
Wat en voor wie is internethulpverlening.nl?
Definition
Algemeen, jongeren en volwassenen, informatie, verwijzing, forum, e-mail
Term
Wat en voor wie is jeugdhulpflevoland.nl?
Definition
Algemeen, jongeren, e-mail
Term
Wat en voor wie is jongerenadvies.nl?
Definition
Algemeen, jongeren uit west-veluwe/vallei met psychische problemen, informatie, faq, verwijzing, e-mail
Term
Wat en voor wie is jongin.nl?
Definition
Algemeen, jongeren met oa sociale en psychische problemen, informatie, verwijzing, forum, e-mail
Term
Wat en voor wie is kindertelefoon.nl?
Definition
Algemeen, kinderen t/m 18 jaar, faq, verwijzing, chatbot, forum, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is klikvoorhulp.nl?
Definition
Algemeen, jongeren uit limburg, informatie, faq, verwijzing, e-mail, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is kopopouders.nl?
Definition
Algemeen, ouders met psychische stress of verslaving, informatie, verwijzing, ervaringen, forum, e-mail, groepschat
Term
Wat en voor wie is kopstoring.nl?
Definition
Algemeen, jongeren van ouders met psychische problemen, informatie, advies, verwijzing, ervaringen, forum, e-mail, 1-1chat, groepschat
Term
Wat en voor wie is maatschappelijkwerkonline.nl?
Definition
Algemeen, af en toe problemen, informatie, verwijzing, e-mail
Term
Wat en voor wie is shit.nl?
Definition
Algemeen, jongeren (15-18), verwijzing, forum, e-mail, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is questionzone.nl?
Definition
Algemeen, jongeren, e-mail, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is sensoor.nl?
Definition
Algemeen, iedereen, e-mail, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is survivalkid.nl?
Definition
Algemeen jongeren (12-24) met een familielid met psychische problemen, informatie, faq, verwijzing, ervaringen, zelftest, forum, e-mail, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is webwoud.nl?
Definition
Algemeen, kinderen met psychische problemen (Altrecht), zelftest, forum, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is webzorg.nl?
Definition
Algemeen, psychische of verslavingsproblematiek, informatie, advies, faq, zelftest, behandeling
Term
Wat en voor wie is zogeknogniet.nl?
Definition
Algemeen, jongeren met psychische problemen, faq, verwijzing, forum, e-mail
Term
Wat en voor wie is allesondercontrole.nu?
Definition
Depressie/angst, jongeren (12-18) met depressieve klachten, begeleiding
Term
Wat en voor wie is beatingtheblues.nl?
Definition
Depressie/angst, voor sombere en depressieve gevoelens, behandeling
Term
Wat en voor wie is bibbers.nl?
Definition
Depressie/angst, bange kinderen, informatie, advies, verwijzing, e-mail
Term
Wat en voor wie is depri-en-dan.nl?
Definition
Depressie/angst, jongeren in 2 culturen met sombere gedachten, faq, verwijzing, zelftest, forum, e-mail, 1-1chat, groepschat
Term
Wat en voor wie is gripopjedip.nl?
Definition
Depressie/angst, jongeren tot 25 met depressieve klachten, informatie, advies, verwijzing, zelftest, forum, e-mail, groepschat
Term
Wat en voor wie is internettherapie.nl?
Definition
Depressie/angst, mensen met depressieve klachten, zelftest, zelfhulp, forum
Term
Wat en voor wie is kleurjeleven.nl?
Definition
Depressie/angst, sombere volwassenen, zelfhulp
Term
Wat en voor wie is pratenonline.nl?
Definition
Depressie/angst, jongeren (12-23) met angst of depressie klachten, informatie, verwijzing, zelftest, forum, behandeling
Term
Wat en voor wie is zwaarweer.nl?
Definition
Depressie/angst, jongeren met depressieve klachten, advies, faq, zelftest, e-mail, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is abortusverwerking.nl?
Definition
Seksualiteit/relaties, vrouwen die abortus hebben ondergaan, informatie, verwijzing, ervaringen, zelftest, forum, e-mail, 1-1chat, begeleiding
Term
Wat en voor wie is hallokezban.nl?
Definition
Seksualiteit/relaties, vragen over eer en relaties, informatie, forum, e-mail
Term
Wat en voor wie is homoseks.nl?
Definition
Seksualiteit/relaties, homomannen, informatie, advies, verwijzing, zelftest
Term
Wat en voor wie is seksenzo.nl?
Definition
Seksualiteit/relaties, jongeren met vragen over seks, informatie, verwijzing, e-mail, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is senso.info?
Definition
Seksualiteit/relaties, jongeren met vragen over seks, informatie, advies, faq, verwijzing, chatbot, inzichtinstrument, serious game, e-mail, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is stayinlove.nl?
Definition
Seksualiteit/relaties, jongeren (16-25) met vragen over relaties, informatie, advies, zelftest, forum, e-mail
Term
Wat en voor wie is noodpil.nl?
Definition
Seksualiteit/relaties, vragen over morning afterpil, informatie, faq, verwijzing, zelftest, e-mail
Term
Wat en voor wie is onderzoekjegrens.nl?
Definition
Seksualteit/relaties, jongeren die hun grenzen zoeken, zelftest
Term
Wat en voor wie is switchboard.nl?
Definition
Seksualiteit/relaties, jongeren met vragen over homoseksualiteit, informatie, e-mail
Term
Wat en voor wie is youxme.nl?
Definition
Seksualiteit/relaties, migrantenjongeren, informatie, verwijzing, serious game, forum
Term
Wat en voor wie is alcoholendrugsinbeeld.nl?
Definition
Verslaving/algemeen, doven en slechthorende met verslaving, informatie, advies, faq, verwijzing
Term
Wat en voor wie is drugsinfo.nl?
Definition
Verslaving/algemeen, jongeren, informatie, advies, faq, e-mail
Term
Wat en voor wie is deal-ermee.nl?
Definition
Verslaving/algemeen, jongeren van zuidhollandse eilanden, informatie, advies, faq, verwijzing, e-mail
Term
Wat en voor wie is digidrugs.nl?
Definition
Verslaving/algemeen, jongeren, informatie, faq, verwijzing, e-mail, forum
Term
Wat en voor wie is drankendrugs.nl?
Definition
Verslaving/algemeen, jongeren, informatie, faq, verwijzing, ervaringen, zelftest, e-mail
Term
Wat en voor wie is drugsinfoteam.nl?
Definition
Verslaving/algemeen, jongeren, informatie, advies, faq, verwijzing, e-mail
Term
Wat en voor wie is drugsondercontrole.nl?
Definition
Verslaving/algemeen, volwassenen die verslaafd zijn aan xtc, speed, cocaine of ghb, informatie, faq, zelftest, forum, e-mail, behandeling
Term
Wat en voor wie is drugsweb.nl?
Definition
Verslaving/algemeen, jongeren, infromatie, faq, verwijzing, zelftest, e-mail
Term
Wat en voor wie is jellinek.nl?
Definition
Verslaving/algemeen, verslaafden, informatie, advies, faq, zelftest, zelfhulp, forum, behandeling
Term
Wat en voor wie is nuchterrotterdam.nl?
Definition
Verslaving/algemeen, iedereen, informatie, advies, verwijzing, zelftest, e-mail
Term
Wat en voor wie is alcoholdebaas.nl?
Definition
Verslaving/alcohol, mensen die zich zorgen maken over hun drinkgedrag, informatie, verwijzing, zelftest, forum, behandeling
Term
Wat en voor wie is alcoholenik.nl?
Definition
Verslaving/alcohol, mensen die inzicht willen in hun alcoholgebruik, informatie, faq, zelftest, zelfhulp, e-mail
Term
Wat en voor wie is alcoholondercontrole.nl?
Definition
Verslaving/alcohol, verslaafde volwassenen, informatie, faq, zelftest, forum, e-mail, behandeling
Term
Wat en voor wie is drankjewel.nl?
Definition
Verslaving/alcohol, degene met verslaafde ouders, informatie, faq, verwijzing, forum, e-mail
Term
Wat en voor wie is drinktest.nl?
Definition
Verslaving/alcohol, iedereen, verwijzing, zelftest, e-mail
Term
Wat en voor wie is minderdrinken.nl?
Definition
Verslaving/alcohol, mensen die minder willen drinken, informatie, verwijzing, zelfhulp, forum
Term
Wat en voor wie is watdrinkjij.nl?
Definition
Verslaving/alcohol, jongeren, zelftest
Term
Wat en voor wie is cannabisdebaas.nl?
Definition
Verslaving/cannabis, mensen die zich zorgen maken over hun cannabisgebruik, informatie, verwijzing, zelftest, forum, behandeling
Term
Wat en voor wie is cannabisenik.nl?
Definition
Verslaving/cannabis, mensen die inzicht willen in hun cannabisgebruik, informatie, faq, zelftest, zelfhulp, e-mail
Term
Wat en voor wie is cannabisondercontrole.nl?
Definition
Verslaving/cannabis, verslaafde volwassenen, informatie, faq, zelftest, forum, e-mail, behandeling
Term
Wat en voor wie is watwiljijmetwiet.nl?
Definition
Verslaving/cannabis, jongeren, informatie, advies, verwijzing, zelftest, inzichtinstrument
Term
Wat en voor wie is destopsite.nl?
Definition
Verslaving/roken, mensen die willen stoppen met roken, informatie, advies, inzichtinstrument, zelfhulp, forum
Term
Wat en voor wie is stop-hulp.nl?
Definition
Verslaving/roken, mensen die willen stoppen met roken, informatie, advies, inzichtinstrument, zelfhulp, forum
Term
Wat en voor wie is rokenondercontrole.nl?
Definition
Verslaving/roken, verslaafde volwassenen, behandeling
Term
Wat en voor wie is gokkendebaas.nl?
Definition
Verslaving/gokken, mensen die zich zorgen maken over hun gokgedrag, informatie, verwijzing, zelftest, forum, behandeling
Term
Wat en voor wie is gokkenondercontrole.nl?
Definition
Verslaving/gokken, verslaafde volwassenen, informatie, zelftest, behandeling
Term
Wat en voor wie is benzodebaas.nl?
Definition
Verslaving/overig, verslaafde volwassenen, informatie, verwijzing, zelftest, forum, behandeling
Term
Wat en voor wie is brusjes.nl?
Definition
Lichamelijke gezondheid, broers/zussen van kinderen met een ziekte of handicap, informatie, verwijzing, ervaringen, forum
Term
Wat en voor wie is gripsugarkids.nl?
Definition
Lichamelijke gezondheid, kinderen (7-11) met diabetes type I, informatie, inzichtinstrument, serious game
Term
Wat en voor wie is heartjump.nl/jumpgame?
Definition
Lichamelijke gezondheid, kinderen die leeftijdsgenootjes iets willen uitleggen over een aangeboren hartafwijking, serious game
Term
Wat en voor wie is internethaven.nl?
Definition
Lichamelijke gezondheid, jonge mensen die met kanker te maken hebben, informatie, verwijzing, ervaringen
Term
Wat en voor wie is jongpositief.nl?
Definition
Lichamelijke gezondheid, jongeren met hiv, informatie verwijzing, ervaringen, forum
Term
Wat en voor wie is kankerspoken.nl?
Definition
Lichamelijke gezondheid, kinderen die een ouder hebben met kanker, informatie, advies, verwijzing, forum
Term
Wat en voor wie is netdokter.nl?
Definition
Lichamelijke gezondheid, jongeren met vragen over leefstijl en gezondheid, informatie, advies, faq, verwijzing
Term
Wat en voor wie is opkoersonline.nl?
Definition
Lichamelijke gezondheid, kinderen/jongeren met een chronische ziekte of kanker en hun broers en zussen, groepschat
Term
Wat en voor wie is umcutrecht.nl/subsite/cvs?
Definition
Lichamelijke gezondheid, jongeren die meer willen weten over het chronisch vermoeidheidssyndroom, informatie, behandeling
Term
Wat en voor wie is bewareofloverboys.nl?
Definition
Geweld, meisjes, informatie, advies, verwijzing, ervaringen, zelftest, e-mail
Term
Wat en voor wie is chatmetfier.nl?
Definition
Geweld, jongeren die in aanraking zijn gekomen met geweld, informatie, faq, e-mail, 1-1chat, behandeling
Term
Wat en voor wie is genoegvangeweld.nl?
Definition
Geweld, mannelijke plegers van huiselijk geweld, informatie, advies, zelftest, inzichtinstrument, groepschat
Term
Wat en voor wie is goetfoud.nl?
Definition
Geweld, jongeren, informatie, advies, verwijzing, ervaringen
Term
Wat en voor wie is ikzitindeshit.nl?
Definition
Geweld, jongeren die slachtoffer of getuige van een misdrijf zijn geweest, informatie, advies, faq, e-mail
Term
Wat en voor wie is lover-boys.nl?
Definition
Geweld, meisjes die mogelijk een loverboy in hun omgeving hebben, informatie, advies, faq, verwijzing, zelftest, forum
Term
Wat en voor wie is pestweb.nl?
Definition
Geweld, iedereen, informatie, advies, ervaringen, forum, e-mail, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is binge-eating.nl?
Definition
Eetproblemen, mensen met een eetstoornis, informatie, faq, ervaringen, zelftest, e-mail, behandeling
Term
Wat en voor wie is boulimiadebaas.nl?
Definition
Eetproblemen, mensen die last hebben van eetbuien, informatie, faq, ervaringen, zelftest, behandeling
Term
Wat en voor wie is eetprobleemdebaas.nl?
Definition
Eetproblemen, mensen die zich zorgen maken over hun eetgewoonte, informatie, verwijzing, zelftest, forum, behandeling
Term
Wat en voor wie is proud2bme.nl?
Definition
Eetproblemen, jongeren met vragen over eetproblemen en echte schoonheid, informatie, forum, 1-1chat, groepschat
Term
Wat en voor wie is cjglelystad.nl?
Definition
Opvoedingsondersteuning, ouders met kinderen tot 23 jaar met vragen over opvoeden, informatie, verwijzing, e-mail
Term
Wat en voor wie is hallowereld.nl?
Definition
Opvoedingsondersteuning, toekomstige ouders met vragen over kinderwens, zwangerschap en opvoeden, faq, e-mail
Term
Wat en voor wie is oudersonline.nl?
Definition
Opvoedingsondersteuning, ouders van kinderen tot 18 jaar met vragen over opvoeden, informatie, advies, faq, verwijzing, forum, e-mail
Term
Wat en voor wie is rotterdamoudernetwerk.nl?
Definition
Opvoedingsondersteuning, Rotterdamse opvoeders, faq, e-mail
Term
Wat en voor wie is tripio.org?
Definition
Opvoedingsondersteuning, ouders van kinderen tot 18 jaar die kampen met ernstige opvoedingsproblematiek, begeleiding
Term
Wat en voor wie is 113online.nl?
Definition
Overig, mensen die denken aan zelfmoord, informatie, advies, verwijzing, zelftest, forum, e-mail, 1-1chat, behandeling
Term
Wat en voor wie is dementiedebaas.nl?
Definition
Overig, mantelzorgers van mensen met dementie, informatie, zelftest, zelfhulp
Term
Wat en voor wie is helpikhebeenpsychose.nl?
Definition
Overig, mensen die voor het eerst een psychose hebben gehad, informatie, advies, zelftest, e-mail
Term
Wat en voor wie is herinnerdingen.nl?
Definition
Overig, kinderen met een overleden dierbare, verwijzing, ervaringen
Term
Wat en voor wie is jomazo.nl?
Definition
Overig, jonge mantelzorgers, informatie, advies, verwijzing, zelftest, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is juridischloket.nl?
Definition
Overig, mensen met juridische vragen, informatie, faq, e-mail, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is nibudjong.nl?
Definition
Overig, jongeren over geldzaken, informatie, advies, zelftest, serious game
Term
Wat en voor wie is tienermoeders.nl?
Definition
Overig, zwangere meiden en jonge moeders, informatie, ervaringen, forum, e-mail, 1-1chat
Term
Wat en voor wie is zelfjeschuldenregelen.nl?
Definition
Overig, mensen die schulden willen aanpakken, inzichtinstrument, forum
Term
Wat is counseling?
Definition
Verschillende processen zoals interviewen, testen, begeleiden, adviseren etc. om problemen op te lossen of te voorkomen in de toekomst.
Term
Wat is psychotherapy?
Definition
Palliatief of curitief effect verkrijgen op mental, emotioneel of gedragsgebied.
Term
Hoe is het therapeutisch proces online vergeleken met een face-to-face behandeling?
Definition
Het therapeutische process is gelijk bij een face-to-face behandeling als via internet.
Term
Wat is een pre voor het aanbieden van online hulp?
Definition
Er zijn vele verschillende mogelijkheden qua orientatie van de therapie voor online gebruik, maar de kennis en ervaring is een pre.
Term
Wat is met name lastig bij hulp aanbieden via het internet?
Definition
Empathie is lastig over te brengen via internet.
Term
Wat is, vaak, kenmerkend voor de mensen die online hulp zoeken?
Definition
Mensen die kiezen voor online hulp zitten vaak al in een geisoleerde positie in de maatschappij.
Term
Wat is een lastige vaardigheid om te leren, maar is nog lastiger via internet?
Definition
Het is een vaardigheid op zich om empathie te tonen, maar online empathie tonen is een geheel ander niveau.
Term
Hoe voelt een cliënt zich online begrepen door de hulpverlener?
Definition
Het neemt tijd in beslag om de client te laten zien hoe je empathie toont online, maar na verloop van tijd zal de client begrijpen hoe de therapeut dit doet en zal zich daardoor ook begrepen voelen.
Term
Wat is zeer belangrijk in een therapeutische relatie en hoe breng je dat over online?
Definition
Het is als psycholoog belangrijk dat je een onvoorwaardelijke positieve houding hebt ten opzichte van de client, bij online hulp ziet men eerst de website en hier moet voor de client al duidelijk zijn dat deze positieve houding er al is voordat er ook maar een woord is uitgewisseld.
Term
Wat is goed om je te realiseren wat betreft online hulp?
Definition
Het is belangrijk om te weten dat getypte teksten altijd bewaard kunnen worden en dat deze woorden dus zorgvuldig uitgezocht dienen te worden.
Term
Wat is het online disinhibition effect?
Definition
Dat moeilijke gespreksonderwerpen eerder online worden besproken dan in een face-to-face sessie, omdat men zich anoniemer voelt.
Term
Wat is congruentie?
Definition
Overeenstemming tussen denken, voelen en spreken.
Term
Wat is lastig bij online hulp qua congruentie?
Definition
Het is lastig om na te gaan of er sprake is van congruentie bij online hulp, want je weet nooit zeker hoe een ander reageert op hetgeen je hebt gezegd.
Term
Wanneer voelen mensen zich eerder op hun gemak bij online hulp?
Definition
Het kan helpen om een stukje over de geschiedenis van de psycholoog op de website te zetten, dit maakt het persoonlijker en hierdoor voelen mensen zich eerder begrepen en op hun gemak.
Term
Waarvoor moet er opgepast worden bij online therapie? (2 punten)
Definition
1. Verkeerde interpretaties 2. Misverstanden
Term
Wat kunnen de gevolgen zijn bij een cliënt van een technische storing?
Definition
Een technische storing kan bij online hulp zorgen voor gevoelens van verlatenheid bij de client.
Term
Wat is belangrijk om te beseffen als therapeut zijnde als je online hulp aanbied?
Definition
Het is voor de psycholoog van belang om te beseffen dat ze 24 uur per dag bereikbaar is en er goed over nagedacht moet worden, wanneer er gereageerd wordt.
Term
Wat voor een rol speelt fantasie bij online hulp?
Definition
De client, maar ook de therapeut, ontwikkelt een fantasie over hoe de andere in het echt zal zijn.
Term
Waaruit kan een fantasie bestaan?
Definition
Een fantasie kan uitgebreid zijn waarbij een bepaald stemgeluid en voorkomen wordt bedacht.
Term
Is het aan te raden om na een, lange, online therapeutische relatie elkaar in het echt te ontmoeten?
Definition
Het kan de therapeutische relatie beschadigen als de therapeut en de client een face-to-face sessie plannen omdat de fantasie dan wordt vernietigd en dit kan nare gevolgen hebben voor het therapeutische process.
Term
Hoe werkt ontkenning bij online hulp?
Definition
Ontkenning is in online therapie dynamischer dan in een face-to-face sessie, want de ontkenning blijft getypt in beeld staan waardoor de client er zelf direct mee geconfronteerd wordt.
Term
Wat is de best passende therapie bij online hulp?
Definition
Cognitieve gedragstherapie wordt vaak gezien als de best passende therapie bij online hulp.
Term
Wat zijn de ABC forms?
Definition
Bestaat uit Activating Event, Beliefs en Consequences.
Term
Hoe kan je modelling toepassen bij online hulp?
Definition
Modeling kan online worden toegepast door filmpjes te plaatsen.
Term
Welke vormen van behandelingen werken naast CGT ook goed bij online hulp?
Definition
Psycho-educatie en bibliotherapie werken goed bij online cliënten.
Term
Welke thema’s spelen er bij online therapie? (6 punten)
Definition
1. Rapporteren 2. Aanwezigheid 3. Openheid 4. Compensatie 5. Fantasie 6. Anonimiteit
Term
Wat is Solution-Focused Brief Therapy?
Definition
Gebaseerd op een competentie model, focus op de kracht en eerdere successen.
Term
Wat zijn de kernpunten van Solution-Focused Brief Therapy? (4 punten)
Definition
1. Oplossingsgericht 2. Focus op gewenste toekomst 3. Aansporen positief gedrag uit te voeren 4. Inzien dat een probleem er niet continu is
Term
Wat zijn de ingredienten van SFBT? (5 punten)
Definition
1. Ontwikkelen van een therapeutische vertrouwensband 2. Ontwikkelingen van een oplossing vs. probleem focus 3. Veranderbare doelen opstellen 4. Focus op de toekomst 5. Focus op uitzonderingen wat betreft het probleem
Term
Hoe stelt de therapeut zich op bij SFBT?
Definition
Bij SFBT is de therapeut iemand die samenwerkt met de client en advies geeft om de gestelde doelen te behalen.
Term
Wat voor een methoden kunnen er bij SFBT worden ingezet?
Definition
Bij SFBT kunnen indirecte methoden worden ingezet om eerdere succesvolle oplossingen te vinden.
Term
Wat zijn de hoofdinterventies van SFBT? (7 punten)
Definition
1. Positieve, collegiale, oplossingsgerichte focus 2. Zoek naar oplossingen die in het verleden positief waren 3. Zoek voor uitzonderingen 4. Stel vragen en maak geen interpretaties 5. Heden en toekomst focus 6. Geef complimenten 7. Stimuleer om te doen wat werkt
Term
Wat is pre-session change?
Definition
Vraag aan het begin van de sessie altijd hoe het nu met de client gaat en over er veranderingen zijn opgetreden sinds de laatste sessie.
Term
Wat zijn solution-focused goals?
Definition
Stel duidelijke, concrete en specifieke doelen op die gericht zijn op de oplossing van het probleem.
Term
Wat is de Mircale Question?
Definition
Soms is het lastig voor een client om een doel te kiezen, door vragen te stellen waarbij je respect hebt voor de grootheid van het probleem ,maar tegelijkertijd het behapbaarder voor de client laat lijken is het vaak makkelijker om een doel op te stellen.
Term
Wat is kenmerkend voor de vragen die in SFBT worden gesteld?
Definition
Bij SFBT worden alle vragen geschaalt van 1-10.
Term
Als je vraagt hoe het nu gaat met de client ten opzichte van de eerste sessie zijn de volgende antwoorden mogelijk? (3 punten)
Definition
1. Het gaat beter 2. Het is hetzelfde gebleven 3. Het gaat slechter
Term
Hoe reageer je als therapeut op 'het gaat beter'?
Definition
Therapeut vraagt hoe er precies beter is en hoe dat zo gekomen is en geeft complimentjes
Term
Hoe reageer je als therapeut op 'het is hetzelfde gebleven'?
Definition
Therapeut geeft compliment over het behouden van de situatie en het niet slechter laten worden van de situatie
Term
Hoe reageer je als therapeut op 'het gaat slechter'?
Definition
Therapeut vraagt naar coping
Term
Waar bestaat het grootste gedeelte van SFBT uit?
Definition
Het grootste gedeelte van de sessies bij SFBT bestaat uit het opstellen van oplossingen en het vinden van uitzonderingen.
Term
Wie zijn er bij voorkeur aanwezig bij een SFBT sessie?
Definition
Het is het beste als de SFBT sessie wordt bekeken door collega’s en vlak voor het einde van de sessie wordt er een pauze ingelast waarbij de sessie wordt besproken met collega’s die hun tips en visie geven wat daarna direct teruggekoppeld wordt aan de cliënt.
Term
Wat gebeurt er tussen de SFBT sessie door?
Definition
Tussen de sessies door worden bij SFBT vaak experimenten ingezet gebaseerd op de uitzonderingen die gevonden zijn in de sessies, dit kan zowel door de therapeut als door de client bedacht zijn.
Term
Waar lijkt gunstig te zijn om de client zelf de experimenten te laten bepalen? (3 punten)
Definition
1. Bekend voor de client 2. Iets wat eerder voor de client gewerkt heeft 3. Verlaagd het gevoel van moeten
Term
In combinatie met welke andere behandelingen kan SFBT worden ingezet? (3 punten)
Definition
1. Medicatie 2. Zelfhulpgroep 3. Gezinstherapie
Term
Is SFBT effectief?
Definition
SFBT is klinisch effectief gebleken.
Term
Kan SFBT bij complexe problematiek ingezet worden?
Definition
SFBT kan bij complexere problematiek worden ingezet als onderdeel van de behandeling.
Term
Wat is belangrijk om een SFBT sessie te laten slagen?
Definition
SFBT therapeuten en sessie moeten bij voorkeur onder toezicht staan.
Term
Waarmee kan internet therapie op dit moment mee vergeleken worden?
Definition
Doordat er meer opties zijn op internet kan internet based psychotherapie toenemen en vergelijkbaar worden met face-to-face sessies.
Term
Hoe zien hulpverleners internet therapie op dit moment?
Definition
Hulpverleners zien internet therapie vooral als aanvullend op dit moment in plaats van vervangend.
Term
Welk instituut heeft richtlijnen opgesteld voor online hulp?
Definition
De Canadian Psychological Association heeft richtlijnen opgesteld voor online hulp.
Term
Op basis van wat worden internationale ethische discussies gevoerd?
Definition
Ethische discussies worden internationaal geleidt aan de hand van de IUPsyS (International Union for Psychological Science’s: Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists (2008).
Term
Wat is het doel van IUPsyS?
Definition
Het doel van de IUPsyS is om te zorgen voor ontwikkeling, representatie en toepassing van het wetenschappelijke vakgebied psychologie.
Term
Richtlijnen van Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists (2008):
Definition
1. Respect 2. Competenties 3. Integriteit 4. Verantwoordelijkheid
Term
Wat zijn de waarden van respect? (7 punten)
Definition
1. Respect voor de uniekheid van ieder persoon 2. Respect voor diversiteit 3. Respect voor (geloofs)overtuigingen 4. Free en informed consent 5. Privacy 6. Bescherming van gegevens 7. Eerlijkheid
Term
Wat zijn de waarden van competenties? (7 punten)
Definition
1. Actieve bezorgdheid om het welzijn van mensen 2. Bieden van zorg en geen schade toebrengen 3. Ontwikkelingen en behouden van competenties 4. Maximaliseren van voordelen en minimaliseren van nadelen 5. Aanpassen van schadelijke situaties 6. Zelfkennis 7. Respect voor de mogelijkheid van cliënten om beslissingen te nemen
Term
Wat zijn de waarden van integriteit? (5 punten)
Definition
1. Eerlijkheid 2. Vermijden van onvolledige openbaarmaking 3. Vergroten van onpartijdigheid en verkleinen van bias 4. Niet exploiteren voor eigen gewin 5. Vermijden van belangenverstrengeling
Term
Wat zijn de waarden van verantwoordelijkheid? (4 punten)
Definition
1. Verantwoordelijkheid voor het vergroten van wetenschappelijke kennis 2. Verantwoordelijkheid voor het beschermen van kennis 3. Verantwoordelijkheid voor het trainen van medewerkers 4. Verantwoordelijkheid voor het ontwikkelingen van ethisch bewustzijn
Term
Is internet based psychotherapie effectief?
Definition
Internet based psychotherapie is op dit moment veel belovend en het lijkt effectief en kosteneffectief te zijn.
Term
Waar bestaat het ethische frame uit voor het gebruik van technologie bij mentale zorg? (6 punten)
Definition
1. Begrijpen van technologie 2. Werk alleen in het gebied waarvoor je getraind bent 3. Zoek training, kennis en supervisie 4. Plaats benodigde informatie op de website 5. Pas een intake en screeningsproces toe 6. Biedt een informed consent proces toe
Term
Wat houdt 'werk alleen in het gebied waarvoor je getraind bent' in? (3 punten)
Definition
1. Begrijpen van grenzen van je expertise 2. Begrijpen van specifieke wetten voor de beroepsgroep 3. Respect voor specifieke wetten voor specifieke locaties
Term
Wat houdt 'zoek training, kennis en supervisie' in? (6 punten)
Definition
1. Formele training 2. Informele training 3. Boeken 4. Peer-reviewed literatuur 5. Populaire media 6. Supervisie
Term
Wat is formele training?
Definition
Universiteit en officiële opfriscursussen.
Term
Wat is informele training?
Definition
Conferenties etc.
Term
Wat houdt 'plaats benodigde informatie op de website' in? (5 punten)
Definition
1. Crisis interventie informatie 2. Contact informatie 3. Educatie, licentie of certificaten 4. Privacy beleid 5. Betalingsinformatie
Term
Wat houdt 'pas een intake en screeningsproces toe' in? (3 punten)
Definition
1. Cliënt technologie vaardigheden 2. Cliënt taal vaardigheden 3. Presenteren van het probleem, identiteit en zorgen
Term
Wat houdt 'biedt een informed consent proces toe' in? (1 punt)
Definition
1. Mogelijke voor en nadelen van online therapie
Term
Zijn er speciale wetten voor online hulp?
Definition
Er is een specifiek wettelijk kader voor online hulp.
Term
Wat is de WGBO?
Definition
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, hierin zijn de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten vastgelegd.
Term
Speelt de WGBO bij online hulp een rol?
Definition
De WGBO speelt, vaak, niet bij online hulp omdat het daarbij gaat om een behandelingsovereenkomst die is opgesteld op basis van een diagnose.
Term
Wanneer speelt de WGBO bij online hulp wel een rol?
Definition
WGBO speelt dus wel een rol bij online therapie.
Term
Wat zijn de rechten/plichten uit de WGBO? (6 punten)
Definition
1. Recht op informatie voor client 2. Geven van toestemming voor een behandeling 3. Plicht om client te informeren over risico’s en alternatieven 4. Inzage in dossier 5. Recht op privacy 6. Geheimhoudingsplicht zorgverlener
Term
Wat staat er in de WGBO over toestemming bij jongeren onder de 12 jaar?
Definition
In de WGBO staat dat jongeren onder de 12 toestemming nodig hebben van hun ouders voor een behandeling.
Term
Wat staat er in de WGBO over toestemming bij jongeren tussen de 12-16 voor een (online) behandeling?
Definition
Bij online behandeling bij jongeren tussen de 12 en 16 is zowel toestemming nodig van de ouders als de jongere zelf, behalve als de hulpverlener er van overtuigd is dat de behandeling ingezet moet worden om erger te voorkomen.
Term
Wat staat er in de wGBO over toestemming bij jongeren boven de 16 jaar?
Definition
Boven de 16 jaar is toestemming van de ouders voor een behandeling niet nodig.
Term
Wat is de WBP?
Definition
Wet bescherming persoonsgegevens, opslag en verwerking van persoonsgegevens wat niet persoonlijk is, maar werkgerelateerd.
Term
Wat zijn de hoofdlijnen van WBP? (6 punten)
Definition
1. Alleen persoonsgegevens verzamelen als daar een goede reden voor is 2. Niet meer verwerken dan strikt noodzakelijk 3. Gegevens niet langer bewaren dan nodig 4. Technisch en organisatorisch beschermen van gegevens 5. Verwerking van gegevens moet gemeld worden 6. Bij gegevensverwerking burger altijd informeren
Term
Wat moet je doen als je gegevensverwerkt?
Definition
Gegevensverwerking moet gemeld worden bij het CBP, College Bescherming Persoonsgegevens.
Term
Wat moet een melding van gegevensverwerking bij het CBP bevatten? (5 punten)
Definition
1. Doel 2. Wie verantwoordelijk is 3. Beschrijving van hetgeen wordt bewaard 4. Wie hebben toegang 5. Algemene beschrijving van de administratie
Term
Wat zijn de uitzonderingen op meldingsplicht bij het CBP? (2 punten)
Definition
1. Uitzondering voor individuele gezondheidszorg 2. Vrijstelling voor beheer enbeveiliging van computersystemen
Term
Wat houdt de uitzondering voor individuele gezondheidszorg in?
Definition
Als je onder de BIG valt hoef je niet te melden.
Term
Wat houdt de vrijstelling voor beheer enbeveiliging van computersystemen in?
Definition
Pas als je meer dan het ip-adres opslaat is er een meldingsplicht anders niet.
Term
Wanneer geldt de WBP?
Definition
WBP geldt alleen als er geen andere wet is dit hetgeen al regelt.
Term
Wat zijn belangrijke soorten wetten voor psychologen? (2 punten)
Definition
1. Wetten rond medisch handelen 2. Eisen van de belastingdienst over financiele administratie en organisatie
Term
Waar bestaat beroepsgeheim uit? (2 punten)
Definition
1. Verschoningsrecht 2. Zwijgplicht
Term
Wat is het verschoningsrecht?
Definition
Niet verplicht om gegevens over te dragen aan justitie en je hoeft niet te getuigen
Term
Wat is de zwijgplicht?
Definition
WGBO, mag met niemand over cliënten spreken tenzij client toestemming geeft
Term
Wat als je niet onder het verschoningsrecht valt?
Definition
Als je niet onder het verschoningsrecht valt geldt het Wetboek van Strafvordering, hiermee kan iemand van de politie gegevens vorderen voor onderzoek.
Term
Wanneer mag je gegevens overhandigen voor onderzoek?
Definition
Verzoek om gegevens moet specifiek zijn, zijn ze dat niet dan mag je de gegevens niet overhandigen.
Term
Wat is kanalenreductie?
Definition
Je mist communicatiekanalen online die je in een face-to-face sessie wel hebt.
Supporting users have an ad free experience!