Shared Flashcard Set

Details

Racunarski sistemi
Pojam, funkcionalna sema, rayvoj, vrste, primena...
37
Computer Science
9th Grade
10/04/2009

Additional Computer Science Flashcards

 


 

Cards

Term
Рачунар
Definition
Електронски уређај за обраду података.
Term
Рачунарски систем
Definition
Скуп свих средстава која користимо у процесу решавања једног или више задатака.
Term
Општи модел рачунарског система састоји се од:
Definition
Хардвера, Софтвера, Података, Процедура и Људи
Term
Хардвер
Definition
Сви уређају рачунара.
То је технички део рачунарског система.
Term
Хардвер рачунара делимо на:
Definition
Улазне уређаје,
Уређаје за обраду,
Излазне уређаје,
Уређаје спољашње меморије
Term
Која је улога улазних уређаја?
Наведи бар 3 улазна уређаја
Definition
Улазни уређаји служе за унос података. Тастатура, миш, скенер, камера, микрофон, дигитални фотоапарат, електронска оловка, електронска табла за цртање...
Term
Која је улога излазних уређаја?
Наведи бар 3 излазна уређаја
Definition
Излазни уређаји служе за приказивање резултата обраде. Монитор, Штампач, Звучници, Слушалице,LCD пројектор...
Term
Софтвер
Definition
Скуп свих програма рачунара
Term
Програм
Definition
Низ наредби којима описујемо рачунару начин решавања неког проблема.
Term
Азбуку машинског језика рачунара чине:
Definition
0 и 1 (каже се још и да су то слова бинарне азбуке или бинарне цифре)
Term
Шта су програмски језици
Definition
То су језици који људима лакши за учење и разумевање од машинског језика, нпр: Аssembler, C, C++, Pascal, Visual Basic, Java...
Међутим, да би рачунар разумео програм који је написан на програмском језику, потребо не превести тај програм на машински језик тог рачунара. То раде посебни програми који се зову ПРЕВОДИОЦИ.
Term
Како делимо све програме рачунара
Definition
Програме рачунара делимо на:
системске и апликативне (корисничке)
Term
Објасни улогу системских програма у рачунарском систему
Definition
Системски програми имају више функција:
- управљају радом рачунара и
омогућавају коришћење уређаја рачунара
- Олакшавају програмерима развој сопствених програма
- Представљају посредника између корисника (тј корисничког програма) и хардвера рачунара
Term
Наведи бар 3 системска програма
Definition
Оперативни системи: Windows, Dos, Unix
Развојна окружења: Visual Studio, Delphi, Eclipse...
- Програми у BIOS-у рачунара који су неопходни за обављање свих улазно излазних операција
Term
Кориснички програми
Definition
Посебно развијени за решавање одређеног типа задатака. Они су битни за корисника рачунара јер корисник помоћу њих обавља своје послове на рачунару. Кориснички програми (или апликативни програми) у свом раду ослањају се на системске програме рачунара јер само системски програми рачунара "умеју" да на хардверу рачунара изврше све захтеве апликативних програма.
Term
Подаци
Definition
Записане чињенице, ознаке или запажања која се могу чувати, преносити и обрађивати.
Term
Како се подаци представљају у рачунару
Definition
Цифрама бинарног бројевног система: 0 и 1
Term
Bit
Definition
Бит је најмања количина података која се може записати и обрадити на рачунару.
Бит је најмања јединица меморије која у једном тренутку може чувати само једну бинарну цифру: 0 или 1
Term
Колико је различитих података (не у једном тренутку)могуће представити са 3 бита
Definition
8 разл. података (2 на трећи степен)000, 001, 010, 100, 110, 101, 101, 111
Term
Шта је BYTE
Definition
Бајт је низ од 8 битова. Бајт је део меморије који има своју адресу (најмања адресибилна јединица меморије)Често се за представљање података користе меморијске локације од више узастопних бајтова. Тада се за адресу тог податка узима адреса првог из групе бајтова.
Term
Како се представљају текстуални знаци на рачунару
Definition
Сваком знаку одговара тачно одређени код (број који је додељен стандардом) Најчешће се користи ASCII стандард за представљање знакова, а данас се користи његово прошурење, UNICODE стандард.
По ASCII стандарду се сваки знак записује на 1 бајту тј. са 8 бинарних цифара, што представља и велоко ограничење овог кодног система јер се њиме може представити само 256 различитих знакова (2 на осми).
UNICODE стандард подржава коришћење разних националних писама: латинично, ћирилично, грчко, арапско...
Term
Информација
Definition
Сазнање које добијамо обрадом података. Некада и појединачни податак може за нас да представља информацију ако на основу њега донесемо неку одлуку.
Term
Процедуре
Definition
Скуп поступака и правила за употребу рачунарског система и правилну обраду података. Процедуре су упутства упућена корисницима рачунара - шта треба да ураде да би постигли жељени резултат.
Term
Која је улога уређаја спољашње меморије?
Наведу бар 3 уређаја спољашње меморије.
Definition
Уређаји спољашње меморије служе за трајно чување програма и података. То су: хард диск, ЦД, ДВД, дискета, флеш диск...
Term
Која је улога уређаја спољашње меморије?
Наведу бар 3 уређаја спољашње меморије.
Definition
Уређаји спољашње меморије служе за трајно чување програма и података. То су: хард диск, ЦД, ДВД, дискета, флеш диск...
Term
Наведи улогу процесора
Definition
Процесор обавља инструкције програма и врши обраду података.
Term
Основни елементи процесора су:
Definition
Аритметичко-логичка јединица и контролна јединица
Term
Шта је оперативна меморија рачунара
Definition
То је урећај који привремено чува програм и податке у тренутку њихове обраде на процесору. То је моморија са којом процесор директно комуницира па се зато још и зове унутрашња, централна, главна меморија (РАМ).
Term
Кроз колико генерација је текао развој рачунарских система?
Definition
Кроз 4 генерације
Term
Наведи заједничке особине мејнфрејм и мини рачунара.
Definition
То су рачунарски системи намењени за истовремени рад више корисника и за извршавање више програма. Располажу великом снагом, брзиним и меморијским капацитетом.
Term
Шта је PC рачунар?
Definition
То је рачунар намењен једном кориснику,лични рачунар (personal computer)
Term
Шта је сервер, а шта клијент.
Definition
То су програми или рачунари који су део неке рачунарске мреже и у њој имају своје посебне улоге. Улога сервера је да пружа услуге, а улога клијента је да тражи услуге. Постоје и мреже равноправних рачунара на којима нису посебно издвојени клијенти и сервери. За обављање многих клијентсих или серверских услуга потребно је инсталирати посебне програме.
Term
Наведи бар 5 области примене рачунара.
Definition
Пословна примена рачунара,
Пословни информациони системи,
Обрада текста,
Табеларна израчунавања,
Рад са базама података,
Израда презентација,
Тв рекламе, спотови, игре, анимације, филмски ефекти,
Производња и пројектовање помоћу рачунара
У образовању и обуци,
У здравству,
У јавној управи,
У кући
...
Term
Наведи бар 3 мере здравствене предострожности приликом рада корисника на рачунару.
Definition
Правилан положај тела
Паузе при раду
Осветљење просторије
Проветравање просторије
Избор квалитетних улазно-излазних уређаја рачунара
Term
Наведи бар 3 мере техничке предострожности приликом рада корисника на рачунару да би се избегла оштећења опреме и података.
Definition
Правилно искључивање рачунара
Коришћење UPS уређаја
Правилно одржавање рачунара - чишћење
Положај рачунара - без померања током рада
Хлађење, вентилација
Term
Шта је back-up?
Definition
То је поступак прављења резервне копије битних података.
Term
Шта је Firewall?
Definition
То је програм који контролише све комуникационе канале (портове) преко којих наш рачунар остварује везу са другим рачунарима на мрежи.
Supporting users have an ad free experience!