Shared Flashcard Set

Details

Psychiatrie: HS 5 Obsessieve compulsieve & verwante
Schooljaar 2016-2017, UGent
26
Psychology
Not Applicable
01/17/2017

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat zijn dwanggedachtes (obsessies)?
Definition
Recidiverende en aanhoudende gedachten, impulsen of voorstellingen, die gedurende bepaalde momenten van de stoornis als opgedrongen en misplaatst beleefd wordt.
Term
Wat zijn dwanghandelingen (compulsies)?
Definition
Dit is herhalend gedrag of een psychische activiteit waartoe de betrokkene zich gedwongen voelt in reactie op een dwanggedachte, of zich aan de regels houden die rigide moeten worden toegepast
Term
Wanneer spreken we van een obsessief compulsieve stoornis?
Definition
Dwanggedachten en dwanghandelingen kosten veel tijd (meer dan 1 uur). Ze moeten de dagelijkse routine van de patiënt en van de omgeving beïnvloeden.
Term
Wat is de angst voor besmetting en wasdrang?
Definition
Het schoonmaken zijn dwanghandelingen om de dwanggedachte te voorkomen.
Term
Wat is thought action fusion?
Definition
Als ik iets denk dan gaat het gebeuren
Term
Noem 4 subtypes van dwanghandelingen?
Definition
- Angst voor besmetting en was drang
- Angst voor gevaarlijke gebeurtenissen en controledwang
- Agressieve, seksuele, religieuze obsessies
- Symmetrie-obsessies/tellen/ordenen en verzamelen
Term
Wat is hypochondrie?
Definition
Obsessie dat je een bepaalde lichamelijke (somatoforme) stoornis hebt
Term
Wat zijn tic-stoornissen?
Definition
Bij een tic loopt er iets mis in de basale motorische kernen in de hersenen. Er is veel neurobiologische overlap tussen een tic en OCD (bijv. coprolalie).
Term
Wat is coprolalie?
Definition
Mensen die constant "vuile" woorden gebruiken
Term
Wat zijn parafilieën?
Definition
Seksuele ziektebeelden alleen opgewonden raken van bepaalde dingen.
Term
Wat is een somatische aandoening die tot OCD kan leiden?
Definition
Als gevolg van een auto-immuunreactie tegen een keelontsteking kunnen de basale kernen aangevallen worden waardoor kinderen OCD kunnen ontwikkelen.
Term
Wat is de differentiële diagnose van OCD?
Definition
- Hypochondrie
- Tic stoornissen
- Parafilieën
- Somatische aandoeningen
Term
Wat is de lifetime prevalentie van OCD?
Definition
0,9%
Term
Wat is de etiopathologie van OCD?
Definition
- Neurobiologisch (belangrijke genetische oorzaak)
- Neuro-imaging (schade aan basale kernen en frontale schors)
- Neurotransmitters (serotonine en dopamine zijn betrokken, NIET noradrenaline)
Term
Wat zijn de psychologische factoren van OCD?
Definition
Men kan de dwangklachten in standhouden door dwangrituelen, de angst wordt verminderd door het uitvoeren van het ritueel maar dit versterkt ook het ritueel.
Term
Hoe wordt OCD behandeld?
Definition
- Medicamenteus (SSRI's, 3x hogere dosis dan bij depressieve patiënten)
- Neurochirurgie (Wegsnijden van bepaalde hersendelen)
- Psychotherapie (CGT)
Term
Wat is het beloop van OCD?
Definition
- 15 jaar tussen ontstaan aandoening en behandeling
- Na behandeling heeft 50% geen OCD meer
Term
Wat is morfodysfore stoornis?
Definition
Preoccupatie met een of meer vermeende misvormingen of onvolkomenheden in het uiterlijk die door anderen niet waarneembaar zijn, of door hen als onbeduidend worden beschouwd. Dit kan niet verklaard worden door ongerustheid over lichaamsvet of gewicht.
Term
Wat is de epidemiologie van morfodysfore stoornis?
Definition
- 2,4% in VS.
- Aanvang vanaf 15 jaar
- Chronisch
Term
Wat is een verzamelstoornis?
Definition
- Een persisterende moeite om bezittingen weg te doen ongeacht de werkelijke waarde.
- Er is significante lijdensdruk.
- Niet toe te schrijven aan somatische aandoening
Term
Wat is excessief verwerven?
Definition
Ook rommel van straat pakken om het bij de eigen verzameling toe te voegen.
Term
Wat is de epidemiologie van de verzamelstoornis?
Definition
Prevalentie: 2 - 6%
Eerste verschijnselen ontstaan tussen 11 - 15 jaar.
Term
Wat is trichotillomanie?
Definition
Haaruittrekstoornis, recidiverend uittrekken van eigen haar met haarverlies als gevolg, tijdens periodes van spanning.
Term
Wat is de prevalentie van trichotillomanie?
Definition
1 - 2%, bij vrouwen komt het meer voor dan bij mannen.
Term
Wat is excoriatiestoornis?
Definition
- Huidpulkstoornis
- Recidiverend huidpulken met huidlaesies als gevolg. Het is een pathologie als het echt leidt tot letsel.
- Veroorzaakt lijdensdruk
Term
Wat is de lifetimeprevalentie van excoriatiestoornis?
Definition
1,4%, vrouwen meer dan mannen
Supporting users have an ad free experience!