Shared Flashcard Set

Details

Psychiatrie: HS 4 Angststoornissen
Schooljaar 2016-2017, UGent
19
Psychology
Not Applicable
01/17/2017

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat is pathologische angst?
Definition
Wanneer angst ongewoon intens is en niet in verhouding staat met de angstopwekkende prikkel, en het houdt buitengewoon langdurig aan.
Term
Welke klachten kunnen uit angst voorkomen?
Definition
- Psychologische klachten (rusteloosheid, piekeren)
- Autonome klachten (hartkloppingen, buikpijn)
- Spierspanning (hoofdpijn, spierpijn)
- Hyperventilatie (Draaierig, kortademigheid)
- Slaapstoornis (Inslaapstoornissen, nachtmerries)
Term
Welke angstsyndromen zijn er?
Definition
- Paniekstoornis met/zonder agorafobie
- Sociale fobie (Sociale angststoornis, SAD)
- Specifieke fobie
- Gegeneraliseerde angststoornis (GAD)
Term
Wat is een paniekaanval?
Definition
Een periode van intense angst en ongemak met 4 of meer symptomen die acuut opkomen en met een piek binnen 10 minuten.
Term
Wat is een paniekstoornis zonder agorafobie?
Definition
- Meerdere onverwachte recidiverende paniekaanvallen heeft
- Eén van de volgende drie symptomen langer dan een maand na een aanval heeft:
1. Men voortdurend ongerustheid heeft over het krijgen van een volgende aanval
2. Men bezorgd is over de consequenties van een aanval
3. Sprake van gedragsverandering
- Afwezigheid van agorafobie
- Niet het gevolg van middelengebruik
Term
Wat is agorafobie?
Definition
Angst op een plaats of in een situatie te zijn waaruit ontsnappen moeilijk of gênant kan zijn of waar geen hulp beschikbaar is
Term
Wat is de prevalentie van een paniekstoornis?
Definition
3,5%, vrouwen 2x meer dan mannen
Term
Wat is een sociale fobie (sociale angststoornis, SAD)?
Definition
Een duidelijke aanhoudende angst voor een situatie waarin men sociaal moet functioneren of iets moet presteren waarbij men blootgesteld wordt aan bekenden of een mogelijke kritische beoordeling door anderen.
Term
Wat is een specifieke fobie?
Definition
Een aanhoudende onredelijke angst die uitgelokt worden door de aanwezigheid van, of het anticiperen op, een specifiek voorwerp of situatie.

(Wordt nooit medicamenteus behandeld, alleen met psychologen)
Term
Wat zijn subtypes van specifieke fobieën?
Definition
- Diertype (slangen)
- Situationele type (tunnels)
- Bloed/injectie/verwondingstype (naalden)
- Restcategorie (braakfobie)
Term
Wat is een gegeneraliseerde angststoornis (GAD)?
Definition
Over het algemeen gewoon angstig. Wordt gekenmerkt door:
- Negatief affect (gespannen en somber)
- Chronische overbezorgdheid
- Gevoel van oncontroleerbaarheid
- Moet 6 maanden aanhouden
Term
Wat is de life-time prevalentie?
Definition
20%. Hiervan geneest maar slechts 25% spontaan.

(GAD < PD < SAD < Specifieke gobie)
Term
Wat is de etiopathogenese van angststoornissen?
Definition
- Erfelijkheid (bijdrage van 40%) en gedragsinhibitie
- Neurobiologische aspecten (disfunctie van het angstcircuit, disregulatie in noradrenerge kern. Serotonine, noradrenaline en GABA spelen een rol bij angststoornissen)
- Psychologische factoren (vermijdingsgedrag)
Term
Wat is de fysiologie van een paniekstoornis?
Definition
Het alarm gaat af zonder echte bedreiging, of het alarm gaat te snel af of gaat te lang door.

Thinking response: zintuiglijke informatie -> Thalamus -> Amygdala -> Cortex
Unthinking response: zintuiglijke informatie -> Thalamus -> Amygdala
Term
Wat is de unthinking response?
Definition
Een vlugge reactie zonder het bewustzijn
Term
Wat is een thinking response?
Definition
Geëvalueerde respons, unthinking response wordt geïnhibeerd.
Term
Wat zien we door beeldvorming bij een paniekaanval?
Definition
- Amygdala, hypothalamus en hersenstam zijn hyperactief.
- Cortex is helemaal niet actief

Dus alles wordt geregeld door het onbewuste limbische hersenensysteem
Term
Wat is het doel van de hypothalamus?
Definition
1) Het hele lichaam in alarm brengen (acuut/zenuwstelsel) -> Orthosympatisch systeem wordt geactiveerd en adrenaline wordt aangemaakt in het bijniermerg.
2) Het lichaam voorbereiden op "periode van dreiging" (lange termijn/hypofyse), hypofyse stuurt ACTH naar bijnierschors, deze maakt cortisol aan wat ervoor zorgt dat het lichaam op lange termijn actief wordt gehouden
Term
Wat is de behandeling voor angststoornissen?
Definition
- Psychoeducatie (welke aandoening, uitleggen dat het behandelbaar is)
- Farmacologische behandeling (SSRI's, benzodiazepines (hebben effect op GABA receptoren, valium)
- Psychotherapeutische behandeling (meest gebruikt) bestaande uit:
1) Gedragstherapie (exposure in vivo)
2) Cognitieve gedragstherapie (Aanpak gericht op denkpatronen)
Supporting users have an ad free experience!