Shared Flashcard Set

Details

Przedrostki wielkości fizycznych
przedrostki pozwalają na przeliczanie wielkości fizycznych
10
Physics
Not Applicable
04/06/2017

Additional Physics Flashcards

 


 

Cards

Term
M (mega)
Definition
x 1 000 000
Term
k (kilo)
Definition
x 1000
Term
h (hekto)
Definition
x 100
Term
da (deka)
Definition
x 10
Term
d (decy)
Definition
: 10
Term
c (centy)
Definition
: 100
Term
m (mili)
Definition
: 1 000
Term
μ (mikro)
Definition
: 1 000 000
Term
n (nano)
Definition
: 1 000 000 000
Term
G (giga)
Definition
x 1 000 000 000
Supporting users have an ad free experience!