Shared Flashcard Set

Details

Proficiency 2
companion
75
Audiology
12th Grade
09/04/2012

Additional Audiology Flashcards

 


 

Cards

Term
foundation
Definition
a basis of sth (fundament, podstawa)
Term
civics
Definition
wiedza o społeczeństwie
Term
interpersonal
Definition
concerning relationships between people (międzyludzki)
Term
enhance
Definition
improve, increase (poprawić, wzmocnić)
Term
outburst
Definition
sudden expression of emotion (wybuch)
Term
ignorance
Definition
lack of knowledge (nieświadomość, niewiedza)
Term
make fair grades
Definition
obtain fairly good marks (dostawać dostateczne stopnie)
Term
clique
Definition
zamknięta grupa, klika
Term
sullen
Definition
bad-tempered and moody (nadąsany, urażony)
Term
fly into a rage
Definition
suddenly become very angry (wpaść w szał)
Term
slam
Definition
shut noisily with force (trzasnąć)
Term
stunned
Definition
extremely surprised (osłupiały, oniemiały)
Term
livid
Definition
extremely andry (wściekły)
Term
curt
Definition
abrupt and rather rude (oschły, szorstki)
Term
begrudging
Definition
reluctant, unwilling (niechętny)
Term
punctuate
Definition
occur at regular intervals (wypełnić, naznaczyć)
Term
shrug
Definition
wzruszenie ramion
Term
wary
Definition
distrustful, expecting sth bad to happen (nieufny, mający się na baczności)
Term
well up
Definition
(of tears) to rise up to the surface (zakręcić się w oczach)
Term
unversed
Definition
not knowing much about sth (nieobeznany z czymś, nieświadomy)
Term
fight or flight
Definition
zachowanie w sytuacji zagrożenia: walka lub ucieczka
Term
pull away
Definition
move away (odłączyć się od grupy, odsunąć się)
Term
amplify
Definition
increase strength or intensity (wzmocnić)
Term
notion
Definition
an idea, belief (pogląd myśl)
Term
steer away from
Definition
stay or lead gently away from (odwieść od czegoś, trzymać się z daleka od czegoś)
Term
reflective
Definition
thinking deeply about sth (refleksyjny)
Term
impose
Definition
inflict (narzucać)
Term
a foregone conclusion
Definition
sth that is certain to happen (pewnik)
Term
diminish
Definition
reduce in size (zmniejszyć się)
Term
come to grips with sb/sth
Definition
begin to deal with sb/sth (zmierzyć się, uporać się)
Term
unclench
Definition
open up (otworzyć, przestać zaciskać)
Term
peer
Definition
rówieśnik, kolega po fachu
Term
counselling session
Definition
spotkanie ze specjalistą, konsultacje
Term
ridicule
Definition
naśmiewać się
Term
bully
Definition
znęcać się nad słabszym, tyranizować
Term
snappy
Definition
sharp, unfriendly (opryskliwy, szorstki)
Term
introspective
Definition
examining one's own feelings and thoughts (refleksyjny)
Term
quote
Definition
remining what sb has said or written (cytować)
Term
italics
Definition
kursywa
Term
overseer
Definition
supervisor of other people's work (nadzorca)
Term
supervisor
Definition
promotor
Term
illegible
Definition
so unclear that cannot be read (nieczytelny)
Term
tutor
Definition
private teacher (korepetytor)
Term
don
Definition
nauczyciel akademicki (na Oksfordzie i Cambridge)
Term
dean
Definition
the head of university faculty (dziekan)
Term
referee
Definition
osoba udzielająca referencji, rekomendacji
Term
arbitrator
Definition
rozjemca
Term
grader
Definition
osoba poprawiająca prace pisemne na egzaminie
Term
assessor
Definition
egzaminator (zewnętrzny)
Term
objectivity
Definition
obiektywność
Term
frostbite
Definition
injury of body parts due to freezing (odmrożenie)
Term
apprentice
Definition
trainee (uczeń, praktykant)
Term
undergraduate
Definition
student na studiach licencjackich
Term
post-graduate
Definition
student podyplomowy (magistrant, doktorant)
Term
toddler
Definition
a young child who is learning to walk (dziecko uczące się chodzić)
Term
entrant
Definition
student rozpoczynający studia
Term
archives
Definition
historical sources of information (archiwa)
Term
register
Definition
zarejestrować się, wpisać na listę
Term
query
Definition
question (pytanie)
Term
in instalments
Definition
in small sums of money at regular intervals (na raty)
Term
allocate
Definition
give (przydzielić)
Term
play truant
Definition
wagarować
Term
expel
Definition
dismiss (usunąć, wyrzucić)
Term
reprimand
Definition
udzielić nagany
Term
cite
Definition
mention sth as an example or proof
Term
acknowledge
Definition
recognise (uznać, wziąć pod uwagę)
Term
wholesale
Definition
totally, completelly (całkowicie)
Term
sustain
Definition
maintain (podtrzymać, utrzymać)
Term
acquainted
Definition
familiar (zaznajomiony, obeznany)
Term
bear with
Definition
znosić cierpliwie, wysłuchać przez chwilę
Term
coincide
Definition
happen at the same time (zbiegać się w czasie, pokrywać się w czasie)
Term
plead with sb
Definition
ask in an intense and emotional way (prosić, błagać)
Term
succumb to sth
Definition
to give in to sth (poddać się, ulec)
Term
by virtue
Definition
because of (ze względu na)
Term
burn the midnight oil
Definition
ślęczeć po nocach
Supporting users have an ad free experience!